Najpierw wypłata tzw. programowana, a potem emerytura dożywotnia?

Według wiceminister pracy Agnieszki  Chłoń-Domińczak,  prace nad przygotowaniem prawa określającego wypłaty świadczeń z II filara  są „ pod kontrolą” – donosi „Rzeczpospolita”(Nr z 09.02.2008 r.) i  projekt ustawy  ma być gotowy pod koniec lutego br. Natomiast samo  uchwalenie ustawy w parlamencie powinno mieć miejsce na przełomie kwietnia i maja 2008 r. – powiedziała dziennikowi wiceminister Chłoń- Domińczak. W ZUS   utworzono już zespół, którego zadaniem jest opracowanie wewnętrznych procedur związanych z wypłatą świadczeń z II filara, a  resort pracy pracuje nad projektem ustawy i wymienia się informacjami z ZUS. „Rzeczpospolita” pisze, że potwierdzają się wcześniejsze informacje gazety, że nowe zadanie przypadnie towarzystwom emerytalnym, zarządzającym funduszami emerytalnymi, które dziś gromadzą oszczędności na starość. Zaoferują one kobietom – zanim nie ukończą 65. roku życia – tzw. wypłatę programowaną, czyli prosty produkt emerytalny, a dopiero potem emeryturę dożywotnią. Według gazety, różnica pomiędzy wypłatą programowaną a emeryturą dożywotnią polega na tym, że ta pierwsza jest dokonywana w ramach środków, których właścicielem pozostaje emeryt, a  wysokość miesięcznej wypłaty jest kalkulowana na podstawie wysokości kapitału, przewidywanej stopy zwrotu z inwestycji i przewidywanego dalszego trwania życia. Zaś fizycznym dostarczeniem świadczenia, czy to w postaci wypłaty programowanej czy emerytury dożywotniej, zajmie się ZUS.  Jak mówi minister Agnieszka Chłoń-Domińczak, propozycja dotycząca oferowania kobietom w pierwszym okresie tzw. wypłaty programowanej ma być rozwiązaniem docelowym, przynajmniej do czasu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Potrzebna debaty o polityce inwestycyjnej  OFE

Potrzebna jest merytoryczna debata nad polityką inwestycyjną otwartych funduszy emerytalnych  - twierdzi  w  „Parkiecie” (Nr z  11.02.12008 r.) -  Krzysztof Rybiński, ustępujący wiceprezes NBP. W opinii Rybińskiego,  niezbędne jest bowiem jak najszybsze opracowanie nowych zasad alokacji aktywów przez OFE, co pozwalałoby funduszom emerytalnym zarabiać więcej niż rynek podczas giełdowej  hossy, a jednocześnie pozwoliłoby im zabezpieczyć się na wypadek bessy. Zamiast sztywnych limitów należałoby ustalić budżet aktywnego ryzyka, który OFE mogłyby wykorzystywać przy próbach uzyskania większych stóp zwrotu . Konieczne jest także zwiększenie limitów zagranicznych OFE  do 25-30 proc., po to, by zdywersyfikować portfel inwestycyjny – uważa Rybiński .

Korzystniej przejść na emeryturę od marca br.

Jeżeli chcesz przejść na emeryturę  to wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego  złóż  dopiero w marcu 2008 r. . W ten sposób otrzymasz kwotę emerytury wyższą o nawet 100 zł miesięcznie,  niż gdybyś o świadczenie to wniosek złożył  w lutym br.– radzi „Dziennik.WSJ Polska”(Nr z 12.02.2008 r.). A  wszystko dzięki wyższej kwocie bazowej – twierdzi gazeta. Od  1 marca 2008 r.   kwota bazowa wzrośnie aż o ponad 10 proc.  Wskaźnik ten rośnie bowiem wraz z wysokością średniego wynagrodzenia w Polsce.
Projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom  Klęsk Żywiołowych już w Sejmie

Do Sejmu został wniesiony prezydencki projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych. „Intencją projektodawcy jest stworzenie podstawy prawnej do udzielania pomocy osobom poszkodowanym, które, mimo, że znajdują się z powodu katastrofy w trudnej sytuacji materialnej, nie mogą otrzymać wystarczającej pomocy finansowej lub rzeczowej z innych źródeł” – głosi uzasadnienie projektu . Świadczenia przewidziane w projekcie stanowią dopełnienie istniejącego obecnie systemu pomocy dla osób poszkodowanych – informuje „Dziennik.WSJ” (Nr z 12.02.2008 r.). Projekt ustawy przewiduje także powołanie Komitetu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych, który będzie ciałem doradczym dysponenta funduszu -  szefa  Kancelarii Prezydenta. Wypłata środków z funduszu będzie następowała po zasięgnięciu opinii komitetu.

Wysokość renty  liczona na tych samych zasadach co emerytury ?

Przyszli renciści będą mogli pracować bez ograniczeń, bez obawy, że stracą swoje świadczenie. Renty obliczane będą podobnie jak emerytury -   podaje  "Rzeczpospolita" (Nr z przedstawiło  12.02.2008 r.). Według gazety, w przedstawionym przez Ministerstwo Pracy projekcie  zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  proponuje się zmianę formuły obliczania rent inwalidzkich. Resort chce, żeby  świadczenia rentowe  osób urodzonych po 1948 roku były liczone podobnie jak emerytury - czyli zależnie od tego, jakiej wysokości były składki odprowadzane przez daną osobę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Czyli im  ubezpieczony dłużej  pracował i im  więcej zarabiał przed chorobą, tym wyższa będzie kwota jego świadczenia  rentowego. W obecnie funkcjonującym systemie takiej zależności nie ma – zauważa dziennik..

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT