Największe OFE chcą zmian w zasadach losowań do funduszy

Największe OFE domagają się zmian w zasadach losowań do funduszy  związku z planowanymi regulacjami wprowadzającymi zakaz akwizycji do funduszy - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 01.10.2009r .). W założeniach do nowelizacji ustawy o OFE,  MPiPS utrzymuje bowiem dotychczasowe zasady. Resort pracy planuje ponadto - pisze dziennik - zwiększenie częstotliwości losowań nowych członków do funduszy  do czterech razy  w roku.  Tymczasem  Andrzej Sołdek, prezes PTE PZU uważa zaś, że  obecnie obowiązujące zasady dyskryminują największe podmioty. Z kolei w opinii Grzegorza Chłopka, wiceprezesa PTE ING wykluczanie jakichkolwiek podmiotów z losowań nie ma merytorycznego uzasadnienia punktu widzenia klienta. Podobnie myśli Paweł Pytel, p.o. prezesa Aviva PTE - pisze "Rzeczpospolita". Zauważa on, że obecne rozwiązania dyskryminują klientów, a także fundusze najbardziej efektywne kosztowo.

OFE Generali najefektywniejszym funduszem w ciągu ostatnich  trzech  lat

OFE Generali zanotował najlepszą stopę zwrotu z trzech lat. Natomiast w skali roku najlepszym funduszem emerytalnym okazał się Polsat, za nim Nordea i PZU. Z kolei fundusz Pekao jako jedyny był na minusie - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 02.10.2009r .). Według dziennika, OFE na koniec września 2009 r. zgromadziły aktywa w wysokości 168,2 mld zł. Były one wyższe o 2,9 mld zł w porównaniu z  końcem  sierpnia br. "Rzeczpospolita" pisze, że  wrzesień okazał się najsłabszym miesiącem dla inwestycji funduszy emerytalnych od lutego br., pomimo iż  przeciętna zmiana wartości ich jednostek rozrachunkowych była jednak dodatnia i wyniosła 0,2 proc. Na dodatni wynik funduszy istotny wpływ miał rynek obligacji oraz zestaw spółek w portfelu.
Gazeta podkreśla, że w br. OFE odpracowały już część poniesionych strat.  Od początku 2009 r. ich  przeciętna stopa zwrotu wynosi już  11,3 proc. W tym okresie najlepszy jest ponownie Polsat (18,2 proc.), następnie Generali (12,4 proc.) oraz Bankowy (11,91 proc.). Wynik poniżej 10 proc. mają zaś trzy fundusze: Nordea, Allianz, Aviva. Ten dobry tegoroczny wynik funduszy  to efekt dwóch ostatnich kwartałów, w czasie których kursy giełdowe szły ostro do góry.
W najbliższych dniach nadzór finansowy 11. raz przedstawi oficjalne wyliczenia stóp zwrotu funduszy emerytalnych za ostatnie trzy lata (licząc od września do września - pisze gazeta. „Rz” szacuje,  że przeciętny wynik OFE  w tym czasie to prawie 8 proc. Najlepiej wypadają Generali i Axa. Na końcu zestawienia jest Warta, podkreślając, ze kiedy  pół roku temu, gdy nadzór publikował wyniki inwestycyjne OFE za trzy lata (licząc do marca), po raz pierwszy w historii były one ujemne i  wyniosły średnio około minus (-) 3 proc.

Pieniądze z Funduszu Rezerwy Demograficznej uzupełnią budżet państwa

Z zapisów przyjętego we wtorek przez rząd projektu budżetu na 2010 r. wynika, że na potrzeby budżetowe państwa zostanie przesunięte 7,5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 30.09.2009 r.).Gazeta powołuje sie na wypowiedź Pawła Kaczmarczyka z Zespołu Doradców Strategicznych Premiera dla PAP, który powiedział, że jeśli  w kryzysie budżet państwa potrzebuje pieniędzy z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), to "  nie ma problemu, by z nich skorzystać". Według Kaczmarczyka, jeżeli fundusz nie jest w danym momencie konieczny do realizacji celów, do których został stworzony, "to można tylko przyklasnąć wykorzystaniu go w sposób efektywny", na przykład  na potrzeby budżetu. Jego zdaniem, gdy Polsce uda się wyjść z kryzysu, pieniądze FRD będą musiały być uzupełnione, np. wpływami z prywatyzacji.
FRD istnieje od 2002 r. Ma na celu gromadzenie rezerw finansowych przeznaczonych na uzupełnianie niedoborów funduszu emerytalnego, wynikających z przyczyn demograficznych. Jest to jedyny fundusz ZUS, który dysponuje gotówką i inwestuje swoje środki. Pieniądze FRD pochodzą m.in. z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa oraz części składki na ubezpieczenie emerytalne, odprowadzanej przez ZUS do FRD - podaje "GDP".
Pomysł rządu nie podoba się ekspertom ani związkowcom.  Rzeczniczka prasowa NSZZ "Solidarność" Marta Pióro oświadczyła, że  związek oczekuje od rządu wycofania z projektu budżetu na 2010 r. zapisu o przesunięciu pieniędzy z FRD.  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych także uważa, że pomysł na przesunięcie pieniędzy z funduszu "jest bulwersujący".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT