Nie będzie przedawnienia zaległych składek emerytalnych?

Do OFE i na konta emerytalne w ZUS trafiają już zaległe składki emerytalne za osoby przebywające na urlopach wychowawczych w 1999 r. – pisze „Gazeta Prawna”(Nr z  30.01.2008 r.).Według gazety, w ZUS działa już specjalny program, przy użyciu którego można już  opracować tzw. raporty członkowskie.  - Pierwsze deklaracje za styczeń i luty 1999 r. zostały już wygenerowane – powiedział dziennikowi Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS. „Prawna” pisze, powołując się na wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszkę Chłoń-  Domińczak, ze w 2009 r. zaległe składki na ubezpieczenia emerytalne nie ulegną przedawnieniu, ponieważ jest to zobowiązanie   państwa wobec ubezpieczonych

W styczniu br. aktywa OFE stopniały o około 6 mld zł

Styczeń 2008 r. był najgorszym miesiącem dla inwestycji funduszy emerytalnych w całej ich historii – twierdzi „Rzeczpospolita”(Nr z 01.02.2008 r.). Jednostki rozrachunkowe OFE do dnia 30 stycznia przeciętnie spadły aż o 4,2 proc., a ostateczny  styczniowy rezultat może być nawet jeszcze gorszy, ponieważ 31 stycznia znów doszło do spadków na giełdzie. Według gazety, przyczyną tak złej miesięcznej stopy zwrotu był bowiem potężny spadek indeksów giełdowych na całym świecie, w tym w Polsce. Wszystkie indeksy warszawskiego parkietu spadły po kilkanaście procent, w tym WIG o ponad 14 proc., a WIG20 o niewiele mniej, bo o 13,6 proc. „Rzeczpospolita” pisze, że najmniej w tym czasie stracił Polsat,  ze spadkiem jednostki na poziomie 3,3 proc., co  zawdzięcza składowi swojego portfela akcyjnego. Na drugim miejscu  znalazł się Pocztylion, którego wartość jednostki spadła o 3,9 proc. Natomiast najsłabiej poszło największym funduszom emerytalnym: PZU Złotej Jesieni oraz Commercial Union.  Zdaniem Grzegorza Chłopka, wiceprezesa ING NN PTE  w związku z prognozowaną na obecny rok dużą zmiennością na rynku akcji.  należy oczekiwać rocznych stóp zwrotu funduszy emerytalnych na poziomie 8 – 10 proc. Dwucyfrowe wyniki z lat poprzednich, jak choćby z rekordowego 2006 r., trudno będzie zatem powtórzyć.
Dziennik podaje, że fundusze emerytalne wykorzystują obecny czas zniżek na zakupy akcji, gdyż ceny papierów niektórych spółek osiągnęły już bardzo atrakcyjną wysokość, zachowując jednak dużą ostrożność. Albowiem przyszli emeryci tylko  21 stycznia br. stracili prawie mld zł, a  z całej giełdy wyparowały 54 mld zł. Natomiast aktywa zarządzane przez fundusze emerytalne stopniały aż o około 6 mld  zł. Wartość środków w zarządzaniu OFE na 29 stycznia bieżącego roku wyniosła ponad 134 mld zł. 

100 tyś. Polaków wylosowanych do OFE

ZUS przeprowadził pierwsze w tym roku losowanie do Otwartych Funduszy Emerytalnych -  99 920 osób zostało przydzielonych do czterech funduszy: AIG, Generali, Pekao i Polsat. Do każdego OFE przydzielono 24 tyś. 980 osób. Było to 15 losowanie przeprowadzone przez ZUS – podaje www.onet.pl. Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po podjęciu pierwszej pracy nie zgłosiły się do żadnego funduszu (obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie). Osoby biorące udział w losowaniu są przydzielane tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone są trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne. Losowanie do OFE odbywa się dwa razy do roku: w ostatnim dniu roboczym stycznia (ostateczny termin samodzielnego wyboru OFE to 10 stycznia) oraz w ostatnim dniu roboczym lipca (ostateczny termin samodzielnego wyboru OFE to 10 lipca).

Bez wcześniejszych emerytur

Odejście od wypłat wcześniejszych emerytur oraz stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego kobiet to główne zmiany, jakie należy przeprowadzić w polskim systemie prawnym – do takich  wniosków doszli uczestnicy  debaty na temat roli rynku ubezpieczeniowego w realizacji reformy system emerytalnego, zorganizowanej  przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). Według uczestników spotkania, reforma emerytalna z 1999 r. w nie została dokończona – pisze „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z 30.01.2008 r.). A zdaniem Macieja Żukowskiego z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na którego powołuje się gazeta, dużym problemem jest także to, że do tej pory nie określono zasad wypłaty emerytur z drugiego filara. Według zaś Agnieszki Chłoń-Domińczak,  wiceminister pracy, ustawa w tej sprawie jest w planie prac rządu w pierwszej połowie br. Ma to być rozwiązanie docelowe – podaje dziennik  za Agnieszką Chłoń-Domińczak.  

Ubezpieczyciele chcą wypłacać emerytury z OFE

Od przyszłego roku ponad 2,5 tysiąca kobiet odczuje skutki reformy emerytalnej, a  nadal nie wiadomo, kto będzie im wypłacał świadczenia emerytalne. Prace nad ustawą trwają, a do dyskusji  włączyli się ubezpieczyciele – pisze „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  29.01.2008 r. Zdaniem Tomasza Mintoft-Czyża, prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń emerytury powinny być wypłacane przez istniejące zakłady ubezpieczeń. Podczas konferencji zorganizowanej przez PIU, a dotyczącej ubezpieczeń emerytalnych, powiedział on, że jest to najbezpieczniejsze i  najtańsze rozwiązanie.  Istniejące na polskim rynku towarzystwa  ubezpieczeń na życie dysponują już wystarczającą infrastrukturą oraz doświadczeniem potrzebnym do szybkiego przygotowania się do wypłat, a  tworzenie od podstawy nowych instytucji finansowych może jedynie podnieść koszt funkcjonowania systemu wypłat, co w praktyce może oznaczać dodatkowe obniżenie wysokości wypłacanych emerytur. Eksperci Polskiej Izby Ubezpieczeń z dużą rezerwą podchodzą również do pomysłu tworzenia nowej instytucji finansowanej z budżetu państwa – pisze gazeta. Drugą ważną kwestią, o której dyskutowali przedstawiciele rządu, firm ubezpieczeniowych oraz środowiska naukowego, była wysokość świadczeń emerytalnych. Według Tadeusza Szumlicza ze Szkoły Głównej Handlowej,  stopa zastąpienia, czyli stosunek wysokości emerytury z I i II filara do ostatniej pensji, wyniesie średnio około 50 proc.  W jego opinii, tylko dodatkowe oszczędzanie pozwoli na utrzymanie poziomu życia po przejściu na emeryturę.

PTE zarobiły świetnie, a klienci  OFE niekoniecznie

W siedzibach powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) humory dopisują. Towarzystwa emerytalne w 2007 r. „na czysto”  zgarnęły  dla siebie blisko 670 mln złotych  – pisze „Puls Biznesu”(Nr z 01.02.2008 r.). Branża zarobiła bowiem w ubiegłym roku  o 64 mln zł więcej niż w 2006 r. PTE  zarobiły przy tym dla swoich klientów zaledwie kilka procent, a dla siebie kilkanaście – podkreśla gazeta. A rośnie liczba klientów OFE a także ich aktywa.
W opinii dziennika, zeszły rok nie był szczególnie udany dla klientów Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wartość jednostki wzrosła bowiem średnio o 5,5 proc., a więc o kilkakrotnie mniej niż w 2005 czy 2006 roku. Ponadto, fundusze wciąż nie obniżają też opłat, jakie pobierają od klientów. Na 15 z nich, aż 14  OFE pobiera maksymalną dozwoloną przez ustawę prowizję od każdej przekazanej składki - 7 procent. A z samej prowizji fundusze emerytalne zgarnęły już ponad 1 mld zł  - szacuje „Puls Biznesu”.

Projekt ustawy o wypłatach emerytur z OFE w lutym

Według Jolanty Fedak, minister pracy i polityki społecznej, projekt ustawy o wypłacie emerytur z OFE ma być gotowy do połowy lutego 2008 r. . Obecnie ministerstwo analizuje opinie do projektu, które wpłynęły w drodze konsultacji społecznych – donosi „Rzeczpospolita”(Nr z 30.01.2008 r.).I tak, zdaniem prof. Macieja Żukowskiego z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.  obecnie najważniejszym problemem  w systemie emerytalnym jest kwestia likwidacji wcześniejszych emerytur, podniesienie wieku emerytalnego kobiet oraz określenie zasad wypłat świadczeń z II filaru. Eksperci opowiadają się także za powstaniem systemu bilansującego, aby zapewnić równą konkurencję zakładów emerytalnych Są także wątpliwości dotyczące oferty produktów emerytalnych. Według dziennika, który powołuje się m.in. na Wojciecha Otto i Mariana Wiśniewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego czy  Marka Górę, współautora reformy emerytalnej, powinna funkcjonować tylko wypłata programowana, realizowana przez OFE, oraz emerytura dożywotnia, którą wyliczaliby i wypłacali ubezpieczyciele życiowi..

Posłowie PiS : list do premierów w sprawie II filara

Posłowie PiS mają zamiar wysłać do premiera Donalda Tuska i wicepremiera Waldemara Pawlaka list, w którym ma się znaleźć zarzut o bezczynności rządu przy przygotowywaniu ustaw kończących reformę emerytalną - twierdzi „Rzeczpospolita”(Nr z  01.02.2008 r.). Według Joanny Kluzik-Rostkowskiej, byłej minister pracy i posłanki PiS,  aby” nie dopuścić do załamania się sytemu emerytalnego za 20 lat,  rząd musi dziś pilnie zająć się ustawą o zakładach emerytalnych, regulacjami dotyczącymi rent oraz emeryturami pomostowymi” - uważa Kluzik-Rostkowska (www.money.pl). Według niej, rząd nie ma jasnej wizji w tym zakresie. Parlamentarzyści PiS podkreślają,  że projekt ustawy o zakładach emerytalnych rząd Tuska dostał w spadku po poprzednikach  i  wystarczy je wysłać do Sejmu – pisze dziennik. 

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT