Niższe wpływy do OFE

W 2009 r. do otwartych funduszy emerytalnych trafiło ze składek klientów 21,04 mld zł. To wprawdzie kwota większa  niż wpłynęła do II filara w  2008 r. - fundusze otrzymały wówczas z ZUS  około 20,5 mld zł - ale mniejsza,  niż prognozował rząd -  informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 31.12.2009 r.).  Prognozy rządowe  określały bowiem wpływy do OFE o niespełna miliard zł większe niż te osiągnięte, lecz "wzrost bezrobocia i wolniejsze tempo przyrostu wynagrodzeń spowodowały, że wpływów do OFE było mniej" - tłumaczy dziennik.  Według dziennika, wyraźny jest również spadek liczby osób, które w 2009 r. zapisały się do OFE. W 2009 r. było ich około  550 tys. wobec 690 tys. nowych klientów OFE rok wcześniej.
Gazeta podkreśla, że  w 2009 r.  w przeciwieństwie do 2008 r.  bessa nie „zjadała” już tego, co fundusze dostawały z ZUS, zaś  koniunktura na giełdzie pozwoliła OFE odrobić przynajmniej część poniesionych strat. Tak więc, jeśli  w 2008 r. wartość aktywów OFE była o prawie 2 mld zł niższa niż na koniec 2007 r., tak na koniec 2009 r. okazała się  wyższa o prawie 40 mld zł. I na 28 grudnia 2009 r. wyniosła ponad 178 mld zł.
Warto przy tej okazji przypomnieć, że każdy, kto w mijającym roku podjął pierwszą pracę zarobkową lub rozpoczął prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zobowiązany jest do wybrania dla siebie otwartego funduszu emerytalnego, który będzie w jego imieniu pomnażał część składki uiszczanej z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego. Kto tego nie zrobi, zostanie przypisany do jednego z OFE, w drodze losowania organizowanego przez ZUS.
 
Niższe prowizje od składki i opłaty za zarządzanie aktywami

Od stycznia 2010 r.  zarządzający OFE nie mogą już pobierać więcej niż 3,5 proc. od wpływających do funduszy  składek. Niższe są tez opłaty za zarządzanie, czyli środki jakie PTE  mogą  pobierać za zarządzanie OFE bezpośrednio z jego aktywów - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.01.2009 r.).Gazeta przypomina, że do końca ub.r. 13 na 14 OFE funkcjonujących w II filarze pobierało prowizję od składki w wysokości 7 proc. na podstawie funkcjonujących od 2004 r. przepisów, które zezwalały na zmniejszenie prowizji od składki dopiero od 2014 r. Zmieniła to dopiero nowela ustawy o funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z  26 czerwca 2009 r. Z kolei w myśl noweli,  PTE zarządzające aktywami do 8 mld zł będzie mogło pobrać 0,045 proc. aktywów, a te, które zarządza aktywami rzędu 35-45 mld zł-  pobierze 13,2 mln zł oraz 0,023 proc. ponad tę kwotę. "DGP" szacuje, że według prognoz  rządowych,  na obniżce prowizji od składki i opłat za zarządzanie w latach 2010- 2050 klienci OFE zaoszczędza blisko 57 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT