Nowela IKE: zwrot oszczędności w gotówce

Projekt nowelizacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych  (IKE) zakłada, że z tej formy oszczędzania na emeryturę będą mogły już skorzystać osoby, które ukończyły 16 lat - informuje "Gazeta Prawna" (Nr z  30.04.2009 r.). Według dziennika, także nierezydenci, czyli osoby przebywające w Polsce krócej niż 183 dni,  będą mogli skorzystać z oferty IKE.  Ponadto,  projekt zakłada, że odsetki od środków zgromadzonych w IKE mają być naliczane na dzień ich zwrotu. Natomiast częściowe zwroty, zgodnie z proponowanymi zmianami, będą dokonywane w gotówce - podaje gazeta.
Projekt nowelizacji ustawy przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Nie ma decyzji o podwyższeniu składek emerytalno-rentowych

Według  Zbigniewa Chlebowskiego, przewodniczącego  klubu PO,  rząd nie podjął żadnej decyzji o podwyższeniu składek emerytalno-rentowych. Także rzecznik rządu Paweł Graś potwierdził, że na razie nie ma takich planów - podaje "Gazeta Prawna" (Nr z 29.04.2009 r.), powołując się na PAP. Chlebowski powiedział, że informacja, jakoby rząd zdecydował się na podwyżkę składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe ze względu na potrzeby budżetowe, jest wyłącznie spekulacją - pisze dziennik. W opinii  szefa klubu PO, "budżet będzie analizowany w czerwcu i wtedy będzie wiadomo, jakie są w nim niedobory, czy dziura jest większa niż zakładano. (...) Dopiero w czerwcu rząd będzie zastanawiał się czy w ogóle jest potrzeba podwyższania składek emerytalno-rentowych. Na razie nie ma o tym mowy" ..

Zmiany demograficzne a rządowy program  „Solidarność pokoleń 50+”

Prognozy GUS i Eurostatu dla Polski są dość niepokojące. Zmiany demograficzne dotykają wielu obszarów – edukacji, rynku pracy, systemów ochrony zdrowia czy systemów emerytalnych.  Jak pokazują prognozy wydatków publicznych związanych ze starzeniem się ludności, w tym te przygotowywane dla Komisji Europejskiej, Polska należy do krajów, w których wydatki na te systemy w sumie nie powinny istotnie wzrastać  - powiedziała Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej, szefowa Grupy Roboczej ds. Polityki Społecznej OECD w wywiadzie  dla "Gazety Prawnej"(Nr z  30.04.2009 r.). W jej opinii, wydłużanie wieku emerytalnego, także większa aktywność zawodowa seniorów, będąca wyrazem  takich działań, jak chociażby program „Solidarność pokoleń 50+” , powinny prowadzić do utrzymania wydatków systemów zabezpieczenia społecznego na poziomie możliwym do sfinansowania, przede wszystkim w przyszłości. Agnieszka Chłoń-Domińczak uważa, że należy szukać takich rozwiązań, które nie będą prowadzić do zwiększania składek. Może się bowiem okazać, że ci, którzy pracują, nie będą skłonni do ich płacenia. W sytuacji gdy  maleć będzie liczba dzieci i młodzieży,  system edukacyjny będzie mniej obciążony niż dotychczas. A oznacza to wyzwanie, szczególnie w małych miejscowościach, aby utrzymać obecne instytucje edukacyjne. Powinna wzrastać więc rola i funkcja edukacji dorosłych – twierdzi w "Prawnej" Chłoń-Domińczak  - pracodawcy będą więc szukali możliwości jak najlepszego wykorzystania zasobów pracy, w tym także osób po 45. roku życia. Rynek finansowy też będzie musiał dostosować się do potrzeb klientów w innych grupach wieku niż dzisiaj – na przykład w wielu krajach popularnym produktem są tzw. reverse mortgages (odwrócone hipoteki), w ramach których starsze osoby otrzymują transfery pieniężne od banków w zamian za prawo własności do ich domu w przyszłości. Starzenie się ludności będzie także powodować wzrost roli usług adresowanych do osób starszych. Rozwój usług opiekuńczych, zarówno dla dzieci jak i osób starszych, stanowi istotne wyzwanie. "Rząd wskazuje na to w programie „Solidarność pokoleń 50+”. Najpierw warto zastanowić się, jaki powinien być model tych usług, a potem zastanowić się, jak je finansować" - podkreśla wiceminister  resortu pracy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT