Nowela o KRUS coraz bliżej?

Zakończył się proces konsultacji społecznych i międzyresortowych w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – podaje „Gazeta Prawna” (Nr z 06.08.2008 r.). Jak poinformował Marek Sawicki, minister rolnictwa, na 16 sierpnia br. zwołana jest komisja uzgodnieniowa. Według ministra, rozmowy w komisji pozwolą dopracować ostateczny kształt projektu nowelizacji ustawy o KRUS. Zaproponowana przez resort rolnictwa reforma KRUS ma głównie polegać na uporządkowaniu i uszczelnieniu systemu rolniczych ubezpieczeń. Projekt zakłada zwiększenie składek dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne powyżej 50 ha. Gospodarstwa 50-100-hektarowe płaciłyby składkę w wysokości 15 proc. najniższej emerytury rolniczej; właściciele gospodarstw powyżej 100 ha - w wysokości 20 proc.Oznacza to, że gospodarstwa w przedziale 50-100 ha płaciłyby na ubezpieczenie emerytalne 95,4 zł miesięcznie, a powyżej 100 ha - 127 zł miesięcznie. Gospodarstw powyżej 50 ha jest 10,2 tys. Obecnie najniższa rolnicza emerytura wynosi ok. 636 zł, a składka kwartalna jest na poziomie 191 zł. Według założeń, ubezpieczeniem z KRUS objęta miałaby być także grupa rolników tzw. dwuzawodowców, tj. osoby, które okresowo pracują poza rolnictwem, którzy płaciliby jednak wyższą składkę niż rolnicy pracujący tylko w gospodarstwie rolnym.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT