Nowela ustawy o funduszach emerytalnych uderzy najbardziej w największe PTE

Jeszcze w sierpniu  br. zaczną obowiązywać pierwsze zapisy znowelizowanej ustawy o funduszach emerytalnych. I choć główne zapisy, które zmniejszają wysokość pobieranych opłat, wejdą w życie z początkiem 2010 r., to jeszcze w tym roku statuty OFE muszą zostać zatwierdzone przez nadzór - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 13.08.2009 r.).A  towarzystwa emerytalne przygotowują się już do nowych warunków. Z szacunków Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że  do 2050 r. przychody operacyjne i zyski PTE zmniejszą się o ponad 57 mld zł, do odpowiednio 197,7 i 144 mld zł - pisze gazeta. W opinii dziennika, dla większości towarzystw emerytalnych zmiany w przychodach będą jednak odczuwalne tylko przez cztery lata..Adam Gola, prezes Pocztylion-Arka PTE powiedział gazecie, że jego firma w  2014 r.  i tak miałaby  opłatę na poziomie 3,5 proc., a dzięki  nowelizacji  członkowie Pocztyliona zyskają średnio około 100 zł kapitału więcej na osobę.   "Rzeczpospolita" podkreśla, że PTE  jednak szukają oszczędności.. Towarzystwa wprawdzie koncentrują się głównie na kosztach akwizycji (stanowią największą część ogólnych kosztów -36 proc. w I półroczu br.), ale .ograniczenie wysokości przychodów będzie w pierwszym rzędzie powodować poszukiwanie oszczędności w kosztach zmiennych, na przykład w kosztach reklamy i reprezentacji. W opinii dziennika, najmocniej odczują zmienione opłaty największe PTE, albowiem  spadną ich przychody z tytułu niższej opłaty od składki oraz dotknie zmniejszenie opłaty za zarządzanie aktywami.

"Lewiatan" chce zmiany zasad przyznawania "wdowich" rent 

Zmiany zasad przyznawania takich rent proponuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" - informuje "Gazeta Prawna"(Nr z 14.08.2009 r.). Obecnie osoba, która w chwili śmierci małżonka ma co najmniej 45 lat, ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym. Otrzyma ją dożywotnio, gdy skończy 50 lat. Takie samo prawo przysługuje mężczyznom i kobietom, ale znacznie częściej korzystają z niego kobiety - przypomina dziennik. Według  eksperta "Lewiatana" Jeremiego Mordasewicza,  takie przepisy są niesprawiedliwe, a ich zmiana dałaby budżetowi państwa ok. 4 mld zł rocznie. Mordasewicz powiedział,  że PKPP nie proponuje, by całkowicie odbierać kobietom prawa do renty rodzinnej. "Chodzi nam jedynie o to, by pracowały one do wieku emerytalnego, a dopiero potem pobierały świadczenie, na które częściowo same zapracują. Uważamy też, że ów wiek emerytalny powinien być wyższy niż obecnie, i - tak jak dla mężczyzn - wynosić 65 lat" - stwierdził  Mordasewicz.  Tymczasem minister pracy Jolanta Fedak uważa,. że kobiety, które przez wiele lat wychowywały w domu dzieci, powinny raczej dostawać z tego tytułu świadczenie emerytalno-rentowe, niż tracić prawo do renty po zmarłym mężu. Zdaniem minister Fedak, jeżeli kobieta wychowuje dzieci, to w przyszłości będą one pracować na nasze emerytury. "Dzieci kobiet, które dziś mają po ok. 50 lat, już w większości pracują i płacą składki na ZUS i OFE" - powiedziała  dziennikowi  szefowa resortu pracy.
Według "Gazety Prawnej", pomysłu "Lewiatana"  nie popierają jednak ani pozostałe organizacje pracodawców, ani związki zawodowe.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl  

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT