Nowela ustawy o organizacji funduszy emerytalnych podpisana przez Prezydenta RP

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zmiana ma dostosować polskie prawo do przepisów unijnych- informuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 25.08.2011 r.). Nowela " wdraża do prawa polskiego przepisy unijnej dyrektywy w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami", doprecyzowując  "istniejące w polskim prawie regulacje w dotyczące transgranicznego sponsorowania instytucji pracowniczych programów emerytalnych, które budzą wątpliwości Komisji Europejskiej" - pisze "DGP", powołując się na komunikat  Kancelarii Prezydenta. I tak,  zgodnie z regulacją "pracownicze fundusze emerytalne będą mogły przyjmować składki opłacane przez zagranicznych pracodawców będących założycielami lub akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych, które pracują w oparciu o system zdefiniowanego świadczenia, tj. ubezpieczeniowego, albo w oparciu o system hybrydowy, tj. kapitałowy z elementem ubezpieczeniowym". Natomiast  "aktywa związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy nie będą mogły być przedmiotem egzekucji skierowanej przeciwko zakładowi ubezpieczeń na życie, nie będą też objęte postępowaniem układowym, a także nie będą mogły wchodzić w skład masy upadłości zakładu ubezpieczeń" - podaje dziennik.
Zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2012 r.

ZUS nie zaliczy do stażu górniczego pracy w kopalni w charakterze kierowcy

ZUS odmówił ubezpieczonemu emerytury górniczej, ponieważ "nie zaliczył mu do okresu pracy górniczej zatrudnienia w charakterze kierowcy w kopalni - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 29.08.2011 r.). Zdaniem ZUS,   praca kierowcy (ubezpieczony rozwoził ludzi i sprzęt), "nie jest górniczą w rozumieniu art. 50c ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych". Ubezpieczony odwołał się natomiast  od decyzji ZUS do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych - podaje "DGP" - który przyznał mu emeryturę górniczą  wskazując na  pkt 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty. Tymczasem zarówno sąd apelacyjny, jaki   Sąd Najwyższy po wniesieniu do niego skargi kasacyjnej przez pełnomocnika górnika. Sędziowie przyznali rację ZUS. Według SN, nazwa stanowiska pracy  nie ma znaczenia," jeżeli nie wiąże się z nim rzeczywiste wykonywanie pracy górniczej, czyli tej określonej w ustawie. Ubezpieczony wykonywałby taką pracę (górniczą), gdyby jako kierowca m.in. urabiał węgiel czy konserwował agregaty i urządzenia wydobywcze. Jednak żadnej z tych prac nie wykonywał" - informuje gazeta.

Jest pierwszy wniosek do KNF o prowadzenie IKZE

PKO BP Bankowy PTE jako pierwsza instytucja  finansowa złożyła  wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na oferowanie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego( IKZE) - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 29.08.2011 r.). Jak wyjaśnia dziennik, IKZE,  nowy produkt służący do indywidualnego dodatkowego oszczędzania na emeryturę, konkurencyjny  do indywidualnego konta emerytalnego (IKE) ma  wystartować  z początkiem przyszłego roku. "Wpłaty na nowe konta będzie można odpisać od podstawy opodatkowania" - pisze gazeta. Według "Rzeczpospolitej",  "około połowa PTE wyraziła zainteresowanie IKZE i kontaktowała się w tej sprawie z urzędem nadzoru. Dobrowolny fundusz emerytalny utworzy jeszcze — jak wynika z deklaracji — na pewno PTE: Warta, Pocztylion-Arka i Pekao Pioneer".
Prawdopodobnie we wrześniu wniosek do KNF w tej sprawie złoży  PTE Warta, a  w czwartym kwartale br. Pocztylion-Arka PTE.
IKZE mogą prowadzić towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskiej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz powszechne towarzystwa emerytalne (te, które zmienią statut i utworzą nowy specjalny fundusz — dobrowolny fundusz emerytalny) - wyjaśnia "Rzeczpospolita".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT