Nowi członkowi OFE wylosowani przez ZUS

Nowi członkowie OFE wylosowani przez  ZUS. Sześciu otwartym funduszom emerytalnym:  Aegon OFE, Allianz Polska OFE, Amplico OFE, AXA OFE, Generali OFE i OFE Pocztylion przybyło po ponad 35 tysięcy nowych klientów - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 01.02.2011 r.). Łącznie w  wyniku odbytego 31 stycznia br. losowania OFE zyskały  211 782 ubezpieczonych. Jak podkreśla "GU", uprawnione do udziału w losowaniu były fundusze, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone zostały natomiast  trzy największe (pod względem liczby członków) OFE. Każdy z biorących udział w losowaniu funduszy otrzymał równą liczbę 35 297 osób.
Losowanie objęło  ubezpieczonych, którzy mimo takiego obowiązku nie wybrali samodzielnie otwartego funduszu emerytalnego.
Losowanie do OFE jest przeprowadzane dwa razy w roku, tj. w ostatnim roboczym dniu stycznia i lipca. Przed styczniowym losowaniem ZUS wysłał 433,7 tys. listów, przypominających  o konieczności wyboru OFE wszystkim tym, którzy jeszcze tego obowiązku niedopełnili - podkreśla "Ubezpieczeniowa"

Krytykują  propozycje prof. Leszka Balcerowicza
 
Przedstawiciele strony rządowej:  Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy premierze, Jacek Rostowski, minister finansów i Jolanta Fedak, minister pracy skrytykowali  propozycje prof. Leszka Balcerowicza na temat zmian w OFE  - podaje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 29.01.2011 r.).  I tak, według  JK Bieleckiego,  debata publiczna wokół systemu emerytalnego to pożyteczna lekcja na temat reform, jednak  "powinna być bardziej merytoryczna", a parlament powinien być miejscem drobiazgowej analizy rozwiązań. Z kolei Jacek Rostowski powiedział,  że powinna się odbyć merytoryczna debata między rządem a jego krytykami w sprawie OFE.
O zmianach w systemie emerytalnym w piątek dyskutowano także  spotkania zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej. 
"GW" pisze, iż zespół ekspercki komisji prawdopodobnie spotka się 4 lutego br. w celu analizy różnych wyliczeń dotyczących wysokości emerytur. Może wziąć też pod uwagę składkę do OFE wyższą niż 3,5 proc.

KNF krytycznie o  transakcji OFE

Komisja Nadzoru Finansowego ( KNF)  oskarżyła OFE o naruszenie prawa. Nadzów zakwestionował transakcje funduszy, które kupiły  w 20101 r. obligacje Polkomtela - informuje  "Rzeczpospolita" (Nr z 31.01..2011 r.). Dziennik donosi, iż KNF wysłała do OFE pismo, w którym zarzuca im nabycie tych obligacji z naruszeniem prawa. Dotyczy to 6 funduszy emerytalnych : Avivy, ING, Axy, Amplico, Generali i Allianz. Gazeta przytacza wypowiedź Łukasza Dajnowicza z KNF, według którego  w momencie nabywania akcji fundusze te miały  do czynienia z lokatą poza granicami kraju. Stąd zaistniała potrzeba   spełnienia kryteriów określonych w rozporządzeniu o inwestycjach zagranicznych, które nie były spełniane do czasu debiutu obligacji na Catalyst.

Konstytucjonaliści : propozycja rządu w sprawie OFE może być niezgodna z konstytucją

W opinii konstytucjonalisty prof.  Marka Chmaja, w przypadku rządowych propozycji w sprawie zmian w systemie emerytalnym, wątpliwości konstytucyjne może budzić "zmiana reguł w trakcie trwania gry" - twierdzi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 29.01.2011 r.).  Prof. Chmaj przywołuje art. 2 konstytucji, który mówi o obowiązku tworzenia prawa, przewidywalnego dla obywateli. Niektórzy  konstytucjonaliści uważają zaś, że propozycje te mogą naruszać zasadę zaufania obywateli do państwa i tworzonego przez nie prawa - podkreśla "GW". Według nich, mogło tutaj dojść  do złamania umowy społecznej, którą stanowiła reforma emerytalna z 1999 r., zaś  rząd nie dał OFE czasu na przygotowanie się do zmian. Wątpliwa jest także sprawa dziedziczenia środków na subkoncie w ZUS w sytuacji śmierci ubezpieczonego - podaje "Wyborcza".
Tymczasem minister Michał Boni twierdzi, iż  projekt ustawy był konsultowany z konstytucjonalistami, którzy nie zgłaszali żadnych wątpliwości.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT