OECD: Konieczne jest podniesienie wieku emerytalnego kobiet

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  (OECD)  zaprezentowała "Przegląd Gospodarczy Polski". Zaleca szybkie podniesienie wieku emerytalnego kobiet w Polsce, niż przyjęto to w reformie emerytalnej - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 10.03.2014 r.). Zdaniem organizacji podnoszenie wieku emerytalnego powinno być szybsze.  OECD zaleca też  ograniczanie rent rodzinnych,  wyeliminowanie sytuacji, w której renty stają się atrakcyjniejsze w stosunku do emerytury oraz "baczne przyglądanie się, czy długi urlop macierzyński nie odbija się negatywnie na zatrudnieniu kobiet" - podaje gazeta.  Raport  OECD  wskazuje na niskie wskaźniki aktywności zawodowej w Polsce,   wysokie bezrobocie (stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych spośród krajów OECD),  podziały na polskim rynku pracy oraz "funkcjonowanie na nim wielu typów umów dotyczących świadczenia pracy, np. cywilno-prawnych". Organizacja rekomenduje - informuje dziennik - aby "wszystkie typy umów dawały identyczną ochronę socjalną i były identycznie obciążone składkami (...) ograniczanie czasu obowiązywania umów na czas określony tak, by w Polsce funkcjonowało więcej umów bezterminowych". Zdaniem OECD,  mocno niewykorzystanymi zasobami pracy w Polsce są kobiety i osoby starsze, wśród których odsetki pracujących są stosunkowo niskie. Zaś "jedną z przyczyn dzisiejszego stanu jest np. zakaz zwalniania pracowników na 5 lat przed emeryturą, co skutkuje niechęcią pracodawców do zatrudniania takich osób. Potrzeba tu większej elastyczności".  Organizacja zarekomendowała także "znoszenie wszelkich przywilejów, dających prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę" - podkreśla "Rzeczpospolita".

OFE mocno zwiększają zaangażowanie na rynkach zagranicznych

Aktywa otwartych funduszy emerytalnych ulokowane w akcjach zagranicznych wynoszą już 5,82 mld zł i stanowią już 3,8 proc. aktywów funduszy. W opinii "Rzeczpospolitej"(Nr z 08.03.2014 r.),  jest to  rekordowo wysoki poziom zaangażowania OFE w papiery zagranicznych spółek.  Tylko w  lutym br.  wartość zagranicznych walorów spółek giełdowych wzrosła prawie o 790 mln zł. I tak, najwięcej na zewnętrznych rynkach zainwestował fundusz ING (ponad 2,2 mld zł co stanowi około 6 proc. portfela) - pisze dziennik. Zdaniem Pawła Wilkowieckiego, członka zarządu i szefa inwestycji w Nordea PTE, "długoterminowo fundusze emerytalne będą w coraz większym stopniu inwestować poza granicami Polski", zaś  "po zabraniu połowy aktywów OFE i wysokim udziale akcji krajowych w ich portfelach zasadne wydaje się dywersyfikowanie tego portfela" . Dlaczego ?  Albowiem  w opinii Roberta Garnczarka, prezesa Axa PTE , "rynki globalne, poza zwiększoną płynnością, oferują możliwość dywersyfikacji geograficznej. Dodatkowym atutem jest możliwość inwestowania w branże niedostępne w Polsce, bądź w branże, których dostępność jest mocno ograniczona" - informuje "Rz". Zdaniem prezesa Garnczarka, konkurowanie stopami zwrotu na rynku krajowym jest dość trudne ponieważ w dużym stopniu to same fundusze tworzą rynek, natomiast  płynność w zarządzaniu tak dużymi portfelami jest jednym z najistotniejszych elementów, który mogą zwiększyć konkurencyjność. 
Jak przypomina gazeta, w 2014 r.  limit zagranicznych akcji w portfelach funduszy został podniesiony do 10 proc. aktywów, zaś w 2015 r. ma  wzrosnąć  do 20 proc.; w 2016 r. ma wynieść  30 proc. Zmiany w limitach inwestycyjnych za granicą dla OFE wynikają  z konieczności wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, według którego "Polska, ograniczając możliwości inwestycji OFE za granicą, naruszyła ustanowioną traktatem UE swobodę przepływu kapitału i tym samym złamała unijne prawo".

ZUS przekazał OFE od początku br. około 2 mld 140,81 mln zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w pierwszym tygodniu marca 2014 r. przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE 27,70 mln zł w gotówce - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 06.03.2014 r.), powołując się na komunikat  ZUS. Gazeta przypomina, iż od początku 2014 r. ZUS przekazał do OFE 2.140,81 mln zł; .  w samym  lutym br.  blisko 1.064,55 mln zł. Z kolei w   całym 2013 r. transfer środków z ZUS do funduszy wyniósł 10.462,63 mln zł; w 2012 r.  ZUS przekazał funduszom łącznie 8.018,51 mln zł, a w 2011 r.  było to łącznie 15.111,86 mln zł - informuje "DGP".

OFE czyszczą portfele aktywów w  poszukiwaniu  płynności


OFE przygotowują swoje  portfele na gorsze czasy, czyli redukują udział w niepłynnych spółkach i kupują akcje firm, które dzielą się zyskiem z akcjonariuszami - twierdzi "Puls Biznesu"(Nr z 11.03.2014 r.). I tak, w ostatnim czasie OFE zmniejszyły swoje zaangażowanie w akcjonariacie 12 spółek giełdowych. A  zdaniem Michała Marczaka,  dyrektora Departamentu Analiz DI mBanku - pisze gazeta - OFE będą "ograniczać zaangażowanie w niepłynnych spółkach, jednak nie mają możliwości sprzedaży tak dużych pakietów na rynku, z tego powodu, że nikt ich nie odkupi. Konsekwencją tego będzie obniżenie oczekiwań cenowych, a gdy pojawi się inwestor strategiczny, OFE będą oddawać walory".. Adam Łukojć ze Skarbca TFI, przypuszcza - podaje "PB" -  że OFE będą wymieniać akcje małych i niepłynnych spółek na walory dużych podmiotów, natomiast  Łukasz Bugaj, analityk DM BOŚ uważa, iż ewentualny proces sprzedaży akcji nie zagraża koniunkturze.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT