OFE: ponad 3 proc. zysku w maju br.

W maju 2013 r. przeciętny wynik inwestycyjny otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przekroczył 3 proc. Jest to  najlepszy miesięczny wynik OFE od stycznia 2012 r.- podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 05.06.2013 r.).  Dla porównania w kwietniu br. fundusze zarobiły  przeciętnie 0,5 proc. Dziennik  podkreśla, iż  majowy wynik OFE  też ich najlepszym miesięcznym wynikiem od ponad roku. Zdaniem gazety, "inaczej niż w kwietniu, w maju OFE pomógł w osiągnięciu dobrego wyniku rynek akcji"; wszystkie główne indeksy giełdowe były na dużym plusie. Natomiast OFE nie sprzyjał w maju rynek obligacji(korekta).
Według "Rz", najlepiej inwestował w maju br.  fundusz Nordea (3,69 proc.). Z kolei  ponad 3,5-proc. stopą mogą pochwalić się fundusze: PZU Złota Jesień oraz Pekao. Najmniejszy zysk wypracował  fundusz Polsat z wynikiem 2,6 proc.
Dobre wyniki  majowe spowodowały, że stopa zwrotu OFE od początku roku jest na plusie. I tak, przeciętny wynik za pięć miesięcy to 2,7 proc. "Najlepiej wypada Nordea, a za nią, z wynikiem przekraczającym 3 proc., jest: ING, PKO BP Bankowy i Amplico. Najmniej w tym okresie zarobił fundusz Aegon – 1,5 proc." - pisze gazeta.
Na koniec maja 2013 r.  wartość aktywów w zarządzaniu OFE wyniosła 280,6 mld zł i od początku roku wzrosła o prawie 11 mld zł. W tym czasie ZUS przekazał funduszom mniej niż 4 mld zł bieżących składek.

PTE zarobiły w I kw. 2013 r. łącznie 207,3 mln zł

Zysk powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) wzrósł  w pierwszym kwartale 2013 r. o  jedną trzecią . Na koniec marca wyniósł on  207,3 mln zł - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 03.06.2013 r.), powołując się na  dane  opublikowane  przez Komisję Nadzoru Finansowego. Według KNF, w omawianym okresie  koszty wynikające z zarządzania funduszami emerytalnymi spadły o 14 proc. w porównaniu z I kw.  2012 r. i wyniosły  168,1 mln zł. Dziennik podkreśla, iż  PTE  tną przede wszystkim "te koszty na które mają wpływ, czyli nieobowiązkowe. Te spadły bowiem aż o jedną czwartą, do 70 mln zł". Zdaniem gazety, "wpływ na to ma zakaz akwizycji wprowadzony z początkiem 2012 r., który pochłaniał najwięcej pieniędzy". Przy tym  rosły przychody towarzystw, które w omawianym czasie wzrosły o 10 proc., do 397,5 mln zł. Natomiast wzrosły  wpływy z  opłat od składki o 13,5 proc.( do 88,3 mln zł) oraz z opłat za zarządzanie aktywami OFE (o 8 proc., do prawie 271 mln zł).
Spadające koszty i rosnące przychody spowodowały, że PTE wypracowały  na koniec marca 2013 r. zysk wyższy niż w analogicznym okresie 2012 r. PTE zarobiły netto 207,3 mln zł, wobec 155,1 mln zł w ub.r.
Kapitały własne PTE wyniosły 3,84 mld zł na koniec marca br., wobec 3,34 mld zł na koniec marca 2012 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT