OFE: trzyletnia stopa zwrotu na minusie?

Stopa zwrotu otwartych funduszy  emerytalnych wypracowana przez  OFE za okres: koniec marca 2007 r. - 24 lutego 2010 r., wyniosła minus  (-) 2 proc. - szacuje "Parkiet" (Nr z 01.03.2010 r.). Według wyliczeń prezentowanych przez gazetę, najlepsze - na plusie - wyniki osiągnęły OFE: Generali (0,72 proc.), Amplico (0,15 proc.) oraz  Allianz (0,04 proc.). Niestety, pozostałe fundusze emerytalne odnotowały straty. Zdaniem dziennika, najsłabszym  wynikiem wykazał się  OFE Polsat (-5,07 proc.), co  stawia go blisko minimalnej stopy zwrotu wszystkich funduszy.
"Parkiet" podkreśla, że Komisja Nadzoru Finansowego dopiero na koniec marca br. przedstawi oficjalne  trzyletnie stopy zwrotu OFE. I dopiero wtedy  okaże się, czy wszystkie fundusze emerytalne osiągnęły stopy  zwrotu wyższe niż minimalna.

Blisko 70 tys. osób straciło  prawo do emerytur z KRUS

Tysiące Polaków straciło prawo do emerytur z KRUS.  Problem dotyczy około 70 tys. osób, które w zeszłym roku były zarejestrowane w KRUS jako rolnicy prowadzący jednocześnie małe firmy na otwartym rynku - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 01.03.20110 r.). Jak podkreśla gazeta, wprawdzie przepisy zachęcają rolników  do dorabiania do skromnych przychodów z gospodarstw rolnych, bez utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS, to jednak  Ci, którym interesy poszły zbyt dobrze, muszą się przenieść do ZUS. Tymczasem powrót do KRUS nie jest potem łatwy.
Według Marii Lewandowskiej,  dyrektor biura prasowego KRUS,  rolnik, który przekroczył choćby o  złotówkę  limit podatku dochodowego od prowadzonej działalności za zeszły rok (2835 zł), musi przenieść się do ZUS.  Tymczasem  po przeliczeniu tego progu na dochody okazuje się, że rolnik mógł w 2009 r. zarobić nie więcej niż średnio 1333 zł miesięcznie  - szacuje dziennik. I podkreśla, że  jeśli dorabiający przekroczy limit dochodów oraz zdecyduje się na prowadzenie firmy na normalnych zasadach, będzie musiał liczyć się ze znacznie wyższymi składkami w ZUS. W 20101 r. wynoszą one ponad 790 zł miesięcznie, czyli o 600 zł więcej, niż płacił dotychczas jako ubezpieczony w KRUS (prowadzący dodatkowo działalność gospodarczą płaci podwójną składkę na ubezpieczenia rolne, czyli 166 zł miesięcznie).
Od  2009 r. zmieniły się przepisy emerytalne i rolnik, który nie ma 25 lat ubezpieczenia w KRUS, może nie dostać emerytury rolniczej straciły prawo do emerytur z KRUS”).

Resort finansów ocenił propozycje ministerstwa pracy w sprawie dalszego  funkcjonowania II filara emerytalnego

Ministerstwo Finansów oceniło przygotowane  przez resort pracy założenia zmian dotyczących drugiego filara . I tak,  zdaniem resortu finansów,  propozycja zakładająca   obniżenie składki na OFE z 7,3 proc.  do 3 proc.  wpłynie  na obniżenie państwowego długu publicznego oraz obniżenie deficytu budżetu państwa - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 02.03.2010 r.). W opinii ministerstwa, po obniżeniu trafiającej do funduszy składki  trzeba również wprowadzić zmiany dotyczące limitów inwestycyjnych OFE. Z kolei resort finansów ( odnośnie pomysłu zmierzającego do umożliwienia jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych w OFE) opowiada się za zwiększeniem limitu, który należałoby osiągnąć. Tymczasem resort pracy proponuje  - informuje  "Wyborcza" -  aby  wypłata była  możliwa pod warunkiem uzyskania na rachunku w ZUS kwoty zapewniającej wypłatę emerytury w wysokości dwukrotności minimalnej emerytury. TU, w opinii resort finansów, lepsza byłaby  półtorakrotność przeciętnej emerytury.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT