OFE z dwucyfrową stopą zwrotu na koniec br.?

Przeciętna stopa zwrotu OFE za 2010 r. może oscylować w granicach  11 proc. Tymczasem jeszcze w maju br. zarządzający OFE nie byli tak optymistyczni i zakładali, że tegoroczny wynik funduszy będzie jednocyfrowy i sięgnie 6 – 7 proc. - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 14.12.2010 r.).  Można spodziewać sie wiec, że przy  inflacji na poziomie ok. 3 proc., realna stopa zwrotu OFE wyniesie zatem około 8 proc. Gazeta przypomina, iż w 2009 r.  wartość jednostek rozrachunkowych OFE  zwiększyła się o 14,3 proc. i po odjęciu inflacji była dwucyfrowa. Została ona osiągnięta dzięki  istotnemu  wzrostowi  indeksów giełdowych. W br. też one rosną ale w mniejszym tempie. Na stopę zwrotu OFE wpływ mają też obligacje.
 Zdaniem Marcina Żółtka, dyrektora inwestycyjnego, członka zarządu Aviva PTE, mijający rok był dla zarządzających łatwiejszy, choć  kryzys w Grecji oraz Irlandii zachwiały zaufaniem inwestorów - pisze dziennik. Adam Kurowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami AXA PTE, uważa zaś, że obecnie sytuacja na rynku zależy od decyzji politycznych, trudnych do przewidzenia dla zarządzających aktywami.
 W br.  aktywa OFE zbliżyły się do 220 mld zł i  wzrosły o ponad 40 mld zł. Na koniec listopada br.  udział obligacji skarbowych w  portfelach OFE wynosił przeciętnie 53,2 proc., podczas gdy na koniec 2009 r. było to 61,6 proc.

KE: Unia nie będzie karać polski za nadmierny deficyt i dług związany z kosztami reformy emerytalnej

Komisja Europejska nie pozwoli, aby koszty reformy emerytalnej w Polsce były odliczane od deficytu i długu publicznego. Unia będzie co najwyżej nasz kraj łagodniej traktować, a wiec nie będzie z automatu wdrażać procedury karania za nadmierny deficyt i dług - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.12.2010 r.),  powołując się na  list  szefa Komisji Europejskiej Jose Barroso do premiera Donalda Tuska. Według „DGP”, w unijnych statystykach (Eurostat) nasz dług i deficyt pozostaną takie same. I jeżeli  deficyt znacznie przekroczy wymagane kryteria z Maastricht o  3 proc., a dług publiczny   60 proc. PKB, KE nie wstrzyma ani nie ograniczy nam wypłaty środków unijnych - twierdzi gazeta. Jacek Rostowski, minister finansów powiedział dziennikowi, iż najważniejsze "że to rozwiązanie będzie trwałe oraz adresowane do wszystkich państw, w których systemy emerytalne funkcjonują podobnie". 
Szczegóły osiągniętego porozumienia mają zostać wypracowane wiosną przyszłego roku i znajdą się w kodeksie postępowania – dokumencie wykonawczym paktu stabilności i wzrostu.
Resort finansów podkreśla, że i tak potrzebne będą działania radykalnie zmniejszające deficyt i tempo wzrostu długu. "

ZUS apeluje o ustalanie wysokości kapitału początkowego do emerytury

Ustalonego kapitału początkowego nie ma jeszcze 40 proc. osób z prawem do emerytur. Szacuje się zaś, iż brak kapitału początkowego powoduje, że emerytura może być niższa nawet o 300 zł -  twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.12.2010 r.). Oddziały ZUS zachęcają więc o jak najszybsze składanie wniosków w sprawie ustalenia wysokości kapitału początkowego. Jeżeli uprawnieni do emerytury tego nie zrobią,  albo dostarczą do ZUS niekompletne dokumenty, ten wyliczy im niższą emeryturę.  Tymczasem nawet i  6 miesięcy czeka się na zaświadczenia z archiwów o wysokości zarobków - pisze gazeta. ZUS  wysyła więc do takich osób listy z przypomnieniem o tym obowiązku. Jednak mimo to,  niewielu potencjalnych emerytów składa wnioski o ustalenie wysokości tego świadczenia. Osoby takie mogą być w bardzo trudnej sytuacji, jeśli w domowych archiwach nie mają pełnej dokumentacji płacowej i osobowej.
"Wiele osób nie docenia roli kapitału początkowego przy obliczaniu wysokości emerytury. Dopiero kiedy okazuje się, że emerytura mogłaby być wyższa, to zaczyna się poszukiwanie zaświadczeń o zarobkach sprzed lat" – powiedziała dziennikowi  Joanna Biniecka z oddziału ZUS w Sosnowcu.
Jeśli w liście w rubryce kapitał początkowy jest wpisane zero, to należy jak najszybciej zająć się kompletowaniem dokumentów. A z  każdym rokiem przyszłym emerytom będzie coraz trudniej je odszukać.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT