OFE coraz więcej inwestują za granicą

Rośnie wartość i udział inwestycji zagranicznych w portfelach otwartych funduszy emerytalnych.  Jak wynika z wyliczeń Domu Maklerskiego PKO BP - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 11.03.2013 r.), OFE w  lutym 2013 r. na  zakup nowych akcji  mogły przeznaczyć  965 mln zł, w tym około 400 mln zł  na zakup akcji zagranicznych. Dziennik podkreśla, iż fundusze emerytalne już w 2012 r. coraz odważniej inwestowały  wychodzić poza Polską i  kontynuują to w obecnym roku. Gazeta szacuje, iż w  całym ub.r. OFE  mogły przeznaczyć na akcje zagraniczne około 1 mld zł. Wartość portfela akcji zagranicznych OFE zwiększyła się w lutym br.  o 415 mln zł i przekroczyła rekordowy poziom 3 mld zł. "Cały portfel zagraniczny, po wliczeniu zagranicznych papierów nieskarbionych wyniósł 3,2 mld zł, a udział tych papierów w aktywach wynosi 1,2 proc. i jest najwyższy od 2008 r." - twierdzi "Rzeczpospolita".
Według dziennika, największe  zakupy  akcji zrobił  w minionym miesiącu fundusz Aviva (wydał ponad 400 mln zł i niewykluczone, że kupował akcje zagraniczne). W lutym przeciętny udział akcji  (i polskich i zagranicznych) w aktywach funduszy osiągnął poziom 37,7 proc. ( 37,4 proc. w styczniu br.). Przy tym, wartość akcji notowanych na polskim rynku wynosi ponad 98 mld zł.
Marek Sojka, wiceprezes PTE PZU powiedział "Rz", iż  "nasz cykl gospodarczy jest przesunięty o 1-1,5 roku w stosunku do rynków Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Tam widoczna jest już reakcja na ożywienie gospodarcze, a u nas schodzą najgorsze dane makroekonomiczne". W jego opinii  -  nasza gospodarka ruszy w drugiej połowie 2013 r.

SN: cztery lata ochrony dla  pracownika przed  emeryturą  pomostową 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu do emerytury pomostowej brakuje nie więcej niż cztery lata. Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 11.03.2013 r.), Sąd Najwyższy  z 6 grudnia 2012 r. (Sygn. Akt I PK 145/12) orzekł, iż  zakaz wypowiadania stosunku pracy ma wymiar indywidualny i odnosi się do wieku umożliwiającego konkretnemu pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury. Zdaniem SN,  zatrudniony osiąga przewidziany wiek tylko jeden raz, a tym samym ochrona nie może być ruchoma, albowiem mogłoby to "wprowadzać stan niepewności co do okresu obowiązywania zakazu wypowiadania umowy o pracę" - pisze "DGP". Dziennik podkreśla, iż tym samym SN oddalił kasację pracodawcy od wyroku sądu II instancji, który uznał, iż "obniżony wiek określony w ustawie o emeryturze pomostowej jest dla tej grupy osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze normalnym okresem zakończenia aktywności zawodowej". W opinii sądu II instancji  - podaje gazeta - okres ochronny dla osób  zatrudnionych z prawem do emerytury pomostowej należy liczyć w stosunku do terminu przejścia na takie świadczenie.

Finanse  FUS w pełni zrównoważą składki od  21mln  ubezpieczonych


Według danych ZUS, na koniec 2012 r. liczba ubezpieczonych wyniosła 14,6 mln osób. Tymczasem  aby zrównoważyć finanse FUS potrzeba 21 mln ubezpieczonych, nie pobierających świadczeń - ocenia ministerstwo pracy w odpowiedzi na interpelację poselską. W opinii rządu - podaje "Interia.pl"(www.interia.pl z 13.03.2013 r.).- "reforma emerytur, polegająca na podniesieniu wieku emerytalnego, była niezbędna; bez niej groziłoby załamanie systemu i znaczący spadek wysokości świadczeń" . Jak podaje portal, rząd  napisał w odpowiedzi na zarzuty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wobec rządzącej ekipy PO-PSL. iż  "szacuje się, że aby wpływy składkowe do FUS oraz dotacja celowa na świadczenia refundowane z budżetu państwa pokryły wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (...) bez konieczności dotacji z budżetu państwa oraz bez refundacji składek przekazanych do OFE, w 2013 r. liczba ubezpieczonych musiałaby wzrosnąć o około 43 proc.", zakładając iż nowi ubezpieczeni nie generowaliby wypłat świadczeń, a "składki do FUS odprowadzane przez tych nowych ubezpieczonych byłyby równe średniej składce dla osób ubezpieczonych w warunkach obecnych przepisów". Oznacza to, iż " liczba ubezpieczonych w 2013 r. musiałaby wynieść ponad 21 mln osób" - informuje portal.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT