OFE inwestują w obligacje

Otwarte fundusze emerytalne  w sytuacji giełdowej bessy coraz więcej środków lokują w obligacje skarbowe. Na koniec czerwca 2008 r. miały w nich ulokowane 2,14 proc. aktywów – szacuje „Parkiet" (Nr z  28.07.2008 r.).  Gazeta pisze, powołując się na  wypowiedź Krzysztofa Lutostańskiego, prezesa  zarządu Bankowy PTE, że zwiększenie zaangażowania w papiery dłużne jest dla OFE naturalnym kierunkiem rozwoju. Z kolei w opinii Cezarego  Mecha, doradcy  prezesa NBP,  obecnie jest dobry czas na inwestycje OFE w papiery nieskarbowe. Dlaczego ?  Atmosfera gospodarcza się ochładza, a przewidywania co do przyszłych zysków z akcji są coraz mniejsze – uważa  Mech.

Można do ZUS ponawiać wnioski o rentę

Starający się o świadczenie z ZUS ma prawo składać kolejne wnioski, jeżeli tylko stan jego zdrowia się pogorszy  - wynika wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2008 r. (sygn. II UK 144/07) w sprawie  Czesława S.  – podaje „Rzeczpospolita” (Nr z 29.07.2008 r.).  Czesław S wystąpił o przyznanie renty inwalidy wojennego pod koniec 2004 r. Lekarz orzecznik ZUS uznał jednak, że całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji u wnioskodawcy nie ma związku z jego pobytem w więzieniu z przyczyn politycznych w okresie od czerwca 1946 r. do marca 1953 r. Sąd okręgowy nie uwzględnił odwołania Czesława S. Sąd apelacyjny dopatrzył się jednak, że Czesław S. już wcześniej walczył przed sądem o przyznanie renty inwalidy wojennego, co zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku odmawiającego mu prawa do tego świadczenia. SA potwierdził, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wnioskodawca może się odwoływać od każdej decyzji organu rentowego i kwestionować nawet te elementy, które nie wynikają wprost z treści decyzji. Nie może jednak dochodzić do tego, aby w trakcie każdego kolejnego procesu zainteresowany zgłaszał identyczny zarzut i uzyskiwał w następstwie tego kolejny taki sam wyrok. Uchylił więc wyrok sądu okręgowego i oddalił odwołanie Czesława S. Sąd Najwyższy uznał zaś, że gdy jednak zmieni się stan zdrowia wnioskodawcy, to nie mamy już do czynienia z tożsamością faktyczną między sprawą rozstrzygniętą wcześniej a tą wszczętą na kolejny wniosek Czesława S. I właśnie dlatego SN uchylił postanowienie sądu apelacyjnego i odesłał sprawę do ponownego rozstrzygnięcia.

Poczta Polska nie może przekazywać Pocztylionowi danych o klientach

Poczta Polska nie ma prawa przekazywać Pocztylionowi danych osób, które jeszcze nie wybrały funduszu emerytalnego – twierdzi „Rzeczpospolita” (Nr z 29.07.2008 r.).  Chodzi o osoby zagrożone losowaniem, którym ZUS wysyła specjalne zawiadomienia, że powinni szybko wybrać sami OFE, bo inaczej zostaną zakwalifikowani do funduszu drogą losowania. Według gazety, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Michał Serzycki zareagował na sygnały pojawiające się w mediach, że  powiązany z Pocztą Polską OFE Pocztylion wykorzystuje informacje, do których nie mają dostępu jego konkurenci. Fundusz ten miałby korzystać z sytuacji, iż  jego zarządzającym jest Pocztylion Arka PTE SA, w którym znaczącym akcjonariuszem jest Poczta Polska. Niektórzy listonosze są też jednocześnie prywatnie akwizytorami tego OFE. Według dziennika, listonosze roznoszący listy z ZUS mieli informować swoich kolegów akwizytorów o potencjalnych klientach. Ci natomiast przychodzili  do niezdecydowanych osób, aby namówić ich do zawarcia umowy z tym pocztowym OFE. Poczta Polska – w odpowiedzi na zarzuty GIODO – podkreśliła, że nie inicjowała działań, których celem byłoby gromadzenie i przekazywanie akwizytorm OFE Pocztylion danych osób, którym ZUS wysyłał informacje o losowaniu, jeśli nie zdążą na czas z wyborem funduszu emerytalnego. Pocztowcy sami przyznali, że działania pracowników Poczty Polskiej polegające na umożliwieniu wglądu do danych osobowych adresatów przesyłek nadawanych przez ZUS nieuprawnionym akwizytorom Pocztyliona byłoby naruszeniem prawa. – informuje gazeta.  A wewnętrzna kontrola nie wykryła nieprawidłowości.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT