OFE liczą na prywatyzację GPW oraz kolejny pakiet akcji PGE

W opinii  Roberta Garnczarka, prezesa zarządu  Axa PTE rynek emerytalny jeszcze nie do końca otrząsnął się z kryzysu. "To, co obserwowaliśmy, to było odbicie po nim. Jeżeli pod koniec roku okazałoby się, że sytuacja makro się stabilizuje na całym świecie, wówczas będzie szansa na to, żeby odrobić straty" – powiedział szef Axa PTE dziennikowi "Parkiet"(Nr z 19.06.2010 r.). Jednak w jego ocenie  "OFE bardzo dobrze poradziły sobie z kryzysem".  Zdaniem Garnczarka - pisze gazeta -  w IV kwartale br. będzie można ocenić, czy nadejdzie druga fala kryzysu. "Do tego czasu rynki będą podlegać dużej zmienności, bez silnych trendów wzrostowego i spadkowego". Garnczarek prognozuje  w "Parkiecie", że  drugi taki kryzys jak ostatni jednak ma się już nie powtórzyć.  "Należy z większym optymizmem patrzeć na to, co nas czeka" – mówi Garnczarek. Jego zdaniem zbliżający się debiut Tauronu nie przyciągnie tak dużego zainteresowania funduszy emerytalnych jak wcześniejszy PGE. A powodzenie emisji w dużym stopniu zależy od ceny. Jeżeli inwestorzy dostaną odpowiednie dyskonto w stosunku do porównywalnych spółek z sektorem, wówczas  zainteresowanie może być większe. "OFE liczą też na inną tegoroczną prywatyzację – Giełdy Papierów Wartościowych – oraz sprzedaż kolejnego pakietu akcji PGE" - twierdzi gazeta.

Nie każdy przychód zmniejszy emeryturę z ZUS

Nie każdy przychód z pracy powoduje zmniejszenie wypłaty z ZUS. Jeśli przychód przekroczy 70 proc. wynagrodzenia, ale nie przewyższy 130 proc., to emerytura jest zmniejszana. Liczą się w tym wypadku tylko przychody z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, np. stosunku pracy - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 18.06.2010 r.). Według gazety, świadczenie jest zawieszane po osiągnięciu przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS.  Niektóre z przychodów  są zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co oznacza, że ich osiąganie nie wpływa na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty (wymienia je rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. o szczegółowych zasadach ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). 
Dziennik podaje, że podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co pięć lat. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia. Tzw. "jubileuszówka"  nie spowoduje więc zmniejszenia ani zawieszenia emerytury czytelnika. Podobnie jest z odprawami wypłacanymi pracownikom.

Składki na ubezpieczenia społeczne policjantów  mają trafić do ZUS i OFE

Od 2012 r.  osoby wstępujące do policji musza liczyć sie z tym, że ich  składki na ubezpieczenie społeczne będą odprowadzane do ZUS i OFE. Przy tym mają nie ulec zmianie, według zapewnień rządu,  zasady przechodzenia na emerytury policjantów czy strażaków, którzy rozpoczną służbę do końca 2011 roku - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 18.06.2010 r.). Rząd chce zaproponować, aby 45-letni funkcjonariusz na koszt państwa zdobył nowy zawód umożliwiający mu pracę do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Dla znalezienia jak najlepszego rozwiązania tej sprawy prowadzone też będą konsultacje z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych. Jak powiedział gazecie Zbigniew Sosnowski, wiceszef MSWiA  zmiany obejmą  wyłącznie funkcjonariuszy wstępujących do służby po 1 stycznia 2012 roku. "Natomiast w MSWiA nie są prowadzone żadne prace, które mają na celu odebranie dotychczasowych przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom. W praktyce więc wszystkie osoby, które zdecydują się na wstąpienie do służb mundurowych do 31 grudnia 2011 roku, będą mogły przejść na emeryturę na dotychczasowych zasadach" – podkreśla "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT