OFE mają w akcjach notowanych na GPW około 70 mld zł

Udział akcji w portfelach OFE we wrześniu 2010 r. wyniósł 34 proc., najwięcej od grudnia 2007 r. - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 06.10.2010 r.). Według gazety najwięcej akcji ma OFE Polsat - 39,9 proc., natomiast  najmniej akcji w swoim portfelu - 31,6 proc.  zgromadziła  OFE AXA. Itak, we  wrześniu br. OFE kupiły akcje za 150-250 mln zł. Przy tym, najwięcej w relacji do wielkości aktywów kupił OFE Pocztylion, a najwięcej na zakupy wydały OFE PZU Złota Jesień i OFE Generali - twierdzi dziennik.
Wartość akcji notowanych na GPW w portfelach OFE wyniosła w ubiegłym miesiącu ponad 70 mld zł, co oznacza  wzrost o 5 mld zł w stosunku do sierpnia br. i o 17 mld zł od początku 2010 roku.  Z kolei wartość papierów skarbowych w portfelach OFE wzrosła  we  wrześniu br.  do prawie 115 mld zł, czyli o około  4 mld zł. Natomiast  depozyty OFE przekroczyły 8 mld zł. Najwięcej  - 4,7 mld zł - w depozytach ulokował  ING OFE.
 
Zleceniodawca ma obowiązek przekazywać za zleceniobiorcę   informacje o wysokości odprowadzonych za niego  składek.

Zleceniodawca jako płatnik składek zobowiązany jest przekazać za zleceniobiorcę do ZUS, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie w właściwym dla rozliczenia i opłacenia składek , imienny raport miesięczny ZUS RCA. Raport ten  wskazuje także  podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem podziału na podmioty, które finansują składkę - podaje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 08.10.2010 r.). Natomiast zleceniobiorca  powinien otrzymywać od płatnika  informacje m.in. o należnych składkach. I jeśli ich  wysokości są niewłaściwe, może zgłosić wniosek o sprostowanie danych - przypomina gazeta. Według "DGP", dane zawarte w przekazanym do ZUS raporcie ZUS RCA płatnik zobowiązany jest przekazać także  ubezpieczonemu  w formie dokumentu elektronicznego w celu ich weryfikacji. Informacja ta,  oprócz danych wykazanych w raporcie ZUS RCA,  powinna zawierać datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej - podkreśla dziennik.

Emerytury wkrótce na konto bankowe

Polscy emeryci  niedługo zapomną o widoku  listonosza przynoszącego do domu emeryturę - donosi "Gazeta Wyborcza" (Nr  z  07.10.2010 r.). Według gazety, resort  finansów wspólnie ze Związkiem Banków Polskich (ZBP) opracowali  program rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata 2010-13.  Wprawdzie pomysł ten jest jeszcze w trakcie uzgodnień międzyresortowych, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych  przystąpił już do działania. Jak podaje "Wyborcza", ZUS prowadzi  w Łodzi i Trójmieście  program pilotażowy,  który ma na celu  obniżenie kosztów obsługi "emerytur na nogach".
 
Coraz więcej PPE

Rośnie liczba przedsiębiorstw, które zakładają dla swoich pracowników pracownicze  programy  emerytalne  (PPE). Według gazety  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 06.10.2010 r.), na  koniec września 2010 r. działało 1112 pracowniczych programów emerytalnych (PPE), a wiec  o 13 więcej niż w ubiegłym roku. Tylko w samym
 III kwartale br.  utworzono  11  programów. Co w sytuacji spowolnienia gospodarczego źle nie wróży - twierdzą eksperci. Jednak  w opinii Agnieszki  Łukawskiej  z Legg Mason TFI, jeśli sie weźmie pod uwagę liczbę nowych programów i pracodawców, mamy do czynienia ze stagnacją, a nie rozwojem –  pisze dziennik.
"DGP" podaje, że na  koniec 2009 r. Polacy mieli odłożone w PPE 5 mld zł, czyli o 38 proc. więcej niż na koniec 2008 r. Przy tym, w  PPE oszczędzało 334 tys. osób, a stan średniego konta był dużo wyższy niż w obowiązkowych OFE.
Zdaniem  Tomasza  Fronczaka  z  TFI PZU,  pracodawcy są przy tym coraz bardziej wymagający i świadomiej porównują zarówno wyniki inwestycyjne, jak i opłaty za zarządzanie PPE.

Trzyletnia stopa zwrotu OFE wyniosła 3,36 proc.

Jak podała Komisja Nadzoru Finansowego, otwarte fundusze emerytalne wypracowały w  ciągu ostatnich trzech lat, czyli w   okresie  od 28 września 2007 r.  do 30 września 2010 r. średnią stopę  zwrotu (średnia ważona stopa zwrotu) na poziomie  3,36 proc. - informuje "Parkiet"(Nr z 07.10.2010 r.). Tymczasem   minimalna wymagana stopa zwrotu  OFE  wyniosła minus 0,64 proc. Zdaniem dziennika, wszystkie  OFE osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu. I tak, najwyższą miało  Generali (5,22 proc.), potem Axa (5 proc. ) i Amplico (4,9 proc.. Natomiast najmniejszą stopę zwrotu osiągnął Polsat (0,5 proc.), a niewiele większą Aviva (0,9 proc.) - pisze gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT