OFE mają wątpliwości do rządowego projektu nowelizacji ustawy o funduszach emerytalnych

Przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy o funduszach  emerytalnych trafił do konsultacji. Przygotowywane regulacje są  dużo szersze niż  przeprowadzona już w tym roku nowela, która zakłada spadek opłat pobieranych przez fundusze emerytalne - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 01.09.2009 r.). Przedstawiciele OFE uważają wiele rozwiązań za nieprzemyślane. W opinii Marka Sakowskiego, wiceprezesa Pekao Pioneer PTE, przedstawione założenia  powinny się stać przedmiotem wnikliwych konsultacji politycznych i merytorycznych. Dokument zawiera bowiem  wiele postulatów - pisze dziennik -  które budzą wątpliwości. Projekt proponuje bowiem zniesienie opłaty od składek wpłacanych do funduszy bezpiecznych, jednocześnie brakuje w dokumencie stwierdzenia, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS pobiera 0,8 proc. od składek przekazanych do funduszy. Czyli  towarzystwa emerytalne mają same płacić ZUS? – pyta w gazecie Marek Sakowski. Jego zdaniem,    wątpliwości budzi też wprowadzenie benchmarku (punkt odniesienia dla wyników inwestycyjnych) dla bezpiecznych funduszy, jakim jest inflacja, gdy dla dotychczasowych funduszy takim benchmarkiem ma pozostać średnia ważona stopa zwrotu. Albowiem według resortu pracy,  wprowadzenie benchmarku zewnętrznego, a taki proponują PTE i eksperci, który jest zreplikowany w portfelach OFE, podważa sens istnienia samych funduszy - podkreśla "Rzeczpospolita".
Resort pracy opowiada się też za zwiększeniem zabezpieczeń kapitałowych w postaci większych wpłat na Fundusz Gwarancyjny przez PTE. Zakazana ma być też akwizycja, a nawet reklama. Michał Szymański, prezes zarządu PTE Aviva uważa zaś, że przedstawione propozycje nie uwzględniają  konieczności rozszerzenia spektrum inwestycyjnego OFE, a "założenia resortu pracy zawierają jedynie opis propozycji zmian w polityce inwestycyjnej OFE, zaprezentowanych przez Radę Rozwoju Rynku Finansowego,  działającą przy resorcie finansów".

Więcej PPE

W lipcu i sierpniu 2009 r.  o 17 wzrosła liczba działających na rynku pracowniczych programów emerytalnych (PPE). To wielokrotnie więcej niż w całym pierwszym półroczu 2009 r. - podaje "Parkiet"(Nr z 31.08.2009 r.). Jednak firmy w br. częściej niż w poprzednim korzystały z zawieszenia przekazywania składek do PPE - 12 przypadków, a  osiem  z nich zmniejszyło składki. Jednak to tylko 2 proc. PPE - pisze gazeta. Według dziennika, jeszcze na początku lipca br. liczba prowadzonych PPE wynosiła 1080, gdy na koniec sierpnia było już ich 1099. Do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w lipcu i sierpniu trafiło bowiem kilkadziesiąt wniosków dotyczących powołania nowych PPE lub zmian w obecnie działających, często dotyczących podniesienia składek – informuje "Parkiet". W opinii KNF,  jeśli pójdzie tak dalej, to uda się utrzymać wzrost rynku programów obserwowany w poprzednich latach, niewykluczone, że nawet o 10 proc. Od początku roku do 26 sierpnia KNF zarejestrowała 38 nowych programów. Na koniec 2008 r. do PPE  należało 325 tys. osób, a na ich kontach było ponad 3,7 mld zł.

IKE nadal mało popularne

W pierwszym półroczu 2009 otwarto 21,32 tys. indywidualnych kont emerytalnych (IKE) - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Jest to wynik o 300 niższy niż w odnotowany w analogicznym okresie 2008 r. - podaje "Dziennik.WSJ"(Nr z 01.09.2009 r.). I tak, na   koniec czerwca br. instytucje finansowe prowadziły 833 tys. IKE, czyli o 20 tys. mniej niż na koniec 2008 r. Spadła również średnia wysokość wpłat na IKE - pisze gazeta. Średnia wpłata wyniosła w pierwszych sześciu miesiącach br. 1071 zł, gdy na koniec 2008 r.  kształtowała sie ona na poziomie 1,5 tys. zł.

Wniosek o kontynuacji dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowego w dowolnym terminie

Od 1 września 2009 r. zmieniają się przepisy dotyczące dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych - informuje  "Rzeczpospolita"(Nr z 31.08.2009 r.). Według dziennika, każda osoba, która będzie chciała kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe po ustaniu obowiązkowego tytułu odprowadzania składek, będzie mogła do nich przystąpić w dowolnym, dogodnym dla siebie terminie.
Do 31.08.2009 r. dla objęcia tymi ubezpieczeniami konieczne było złożenie wniosku w terminie 30 dni od daty ustania ubezpieczeń. Od 1 września 2009 r. nie obowiązują w tym zakresie żadne. ograniczenia czasowe.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT