OFE nadal najważniejszym inwestorem na GPW

W pierwszej połowie  2012 r.  OFE wydały  na zakup nowych akcji  pomiędzy 3,3 a 4,5 mld zł  – szacuje "Parkiet" (Nr z10.07.2012 r.). Według dziennika, fundusze emerytalne  najwięcej akcji kupiły w lutym br., na poziomie , kiedy   1,6–2,2 mld zł. Gazeta twierdzi, iż  OFE mogły wówczas nabyć nawet  blisko połowę akcji PGE, które "podał" na rynek  Skarb Państwa ( oferta PGE kształtowała się na poziomie  2,5 mld zł ).
Zdaniem "Parkietu", do końca czerwca br. udział akcji w aktywach OFE  zbliżył  się do 33 proc. (o 0,9 pkt proc. więcej niż przed miesiącem).
W pierwszego półrocza br.  wartość portfela akcji OFE wzrosła o 9 mld zł do  ponad 79 mld zł - podaje dziennik. Znamienne, iż  w portfelach wszystkich funduszy znalazły się akcje  sześciu spółek: PKO BP, PKN Orlen, Pekao, PZU, PGE oraz KGHM o wartości blisko  30,3 mld zł (wcześniej 25,9 mld zł. OFE mają najwięcej papierów PKO BP (6,9 mld zł wobec 6,2 mld zł pół roku wcześniej), PGE - 5,1 mld zł oraz PZU - na koniec czerwca 4,9 mld zł, o 360 mln zł więcej niż sześć miesięcy temu.
Znaczącą pozycję w portfelach OFE  stanowią jeszcze obligacje skarbowe i obligacje drogowe BGK.

Mniej rent specjalnych z ZUS

Spada liczba osób otrzymujących specjalne renty lub emerytury wypłacone przez ZUS. Liczba uprawnionych do nich zmniejszyła się  w  ciągu ostatnich pięciu lat o 20 proc. Zaledwie 10,2 tys. osób pobiera świadczenie przyznane przez prezesa ZUS  w drodze wyjątku - informuje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 06.07.2012 r.), albowiem do ZUS wnioski o przyznanie pomocy składają osoby niespełniające wymogów ustawowych. Według gazety,  o przyznanie renty finansowanej bezpośrednio z budżetu państwa występują osoby, które świadczenie w drodze wyjątku traktują na równi z zasiłkiem dla bezrobotnych. Tymczasem  warunkiem jego uzyskania jest m.in.  brak zatrudnienia z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy ( niezdolność do pracy potwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS). Nie wystarczy wskazać więc, że przyczyną ubiegania się o takie świadczenie jest trudna sytuacja finansowa.
Jak podkreśla "DGP", "osoba składająca wiosek o przyznanie wspomnianej renty w drodze wyjątku nie może tłumaczyć krótkiego okresu ubezpieczenia np. opieką nad dzieckiem. Orzecznictwo wskazuje, że piecza jest uznawana jako osobisty wybór danej osoby".

Polacy nadal  bez "potrzeby" dodatkowego oszczędzania na emeryturę 

Chociaż przyszli emeryci rozumieją konieczność zmian w systemach emerytalnych i większość z nich zgadza się na podwyższenie podatków, a nawet obniżenie świadczeń, to jednak są niechętni  podnoszeniu wieku emerytalnego - twierdzi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 06.07.2012 r.). Z  badania "The Aegon Retirement Readiness 2012" wynika, iż ponad dwie trzecie obecnie pracujących (68 proc. Polaków) uważa, że ich  sytuacja materialna na emeryturze będzie dużo gorsza niż obecnych emerytów. Zdaniem Agnieszki Chłoń-Domińczak z SGH, "ludzie zrozumieli, że to, co było do tej pory, już się nie powtórzy ze względu na starzenie się ludności.(...) konieczne są zmiany". Jednak - pisze "GW", tylko nieco ponad jedna czwarta Polaków zgodziłaby się na podwyższenie podatków, a 17 proc. - na zmniejszenie wysokości przyszłych emerytur, zaś ponad 35 proc. Polaków " jest skłonne przystać na oba ustępstwa". Z  badania wynika, że  pomysł podnoszenia wieku emerytalnego nie znajduje zrozumienia. Przeciwna jest blisko połowa ankietowanych. Kategoryczne nie powiedziało zaś aż 61 proc. - podaje dziennik. I podkreśla, że więcej przeciwników podnoszenia wieku emerytalnego  jest tylko na Węgrzech (65 proc.).
Zdaniem Michała Biedzkiego, szefa grupy Aegon w Polsce, "w kwestii przygotowania obywateli do emerytury polskie społeczeństwo ma jeszcze wiele do nadrobienia. Indeks ARRI wynosi dla Polski 5,0 i należy do najniższych w krajach objętych badaniem". Aż 78 proc. ankietowanych  jest przekonana, że "na emeryturze będą mieli zarówno czas, jak i pieniądze na zagraniczne podróże". Jesteśmy nastawieni na relatywnie wysokie emerytury i mamy niższą od mieszkańców innych państw świadomość konieczności dodatkowego oszczędzania - alarmuje "Gazeta Wyborcza".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT