OFE odrabiają straty

Aktywa netto OFE wynoszą obecnie  168,3 mld zł, podczas gdy w  grudniu 2008 r. roku było to  138,3 mld zł. Klienci funduszy mają więc na swoich rachunkach o 30 mld zł więcej niż na początku br. Tylko w okresie od stycznia do września 2009 r. ZUS przekazał do OFE 16,02 mld zł - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 15.10.2009 r.).  Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), które zarządzają OFE, zarobiły więc dla swoich klientów od początku 2009 r. 14 mld zł. Według gazety, jest  to dobra informacja dla osób oszczędzających w II filarze. Albowiem załamanie na rynku kapitałowym, które trwało od października 2007 r. do lutego br., spowodowało dramatyczny spadek aktywów OFE. O ile w październiku 2007 r.,  tj. na szczycie hossy w aktywach funduszy było zgromadzone o prawie 50 proc. więcej środków niż przekazał tam ZUS, o tyle w lutym br. roku było ich więcej o zaledwie 9 proc. Obecnie stosunek ten wynosi 25 proc.
Zdaniem prof. Marka Góry z SGH  ważne jest, iż  system emerytalny jest tak skonstruowany, że oszczędności w I filarze są indeksowane przyrostem składek do ZUS, a w II filarze bardziej zależą od koniunktury na rynkach kapitałowych i  dzięki temu oszczędności przyszłych emerytów są bezpieczniejsze. Prof. Góra wskazuje, że rząd powinien jak najszybciej wprowadzić tzw. fundusze typu B, w których środki na emeryturę są gromadzone w bezpiecznych papierach. Tymczasem według  Marka Buciora, wiceministra pracy i polityki społecznej  wprowadzenie tych funduszy w życie będzie możliwe od 2011 roku - twierdzi dziennik. Ponadto, resort pracy proponuje, aby oszczędności do bezpiecznych subfunduszy przenosiły osoby, którym do ukończenia wieku emerytalnego brakuje 10 lat.

ZUS: obsługa klienta będzie  on-line

Kolejny etap informatyzacji ZUS. Już niedługo za pośrednictwem internetu i telefonu będzie można  załatwić w ZUS wiele spraw. Między innymi złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej składki czy wniosek o wydanie zaświadczenia ( o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego czy na przykład o niezaleganiu w opłacaniu składek) - informuje Onet (www.onet.pl z 15.10.2009 r.), powołując się na oświadczenie ZUS, który  poinformował o podpisaniu umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. sfinansowania budowy systemu informatycznego. Formularze będą udostępniane na stronie internetowej, a ich prawidłowe wypełnienie będzie weryfikowane przez system komputerowy. Za pośrednictwem internetu klient dowie się również, na jakim etapie jest obecnie jego sprawa. Każdy będzie miał na stronie ZUS własny profil użytkownika. Natomiast Ci, którzy nie mają w domu komputera z łączem internetowym, będą mogli skorzystać z dostępnych przy każdej placówce ZUS punktów obsługi - tzw. "zusomatów".
Według www.onet.pl, zakończenie prac związanych z uruchomieniem nowego systemu ma nastąpić w grudniu 2012 r.  Unia Europejska ma sfinansować  85 proc. kosztów projektu wartego w sumie ponad 100 mln zł.

KNF: sytuacja finansowa PTE dobra i stabilna

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  oceniła sytuację finansową PTE w pierwszej  połowie 2009 roku jako dobrą i stabilną. Ponadto, nadzór podkreślił, że sytuacja ta nie uległa pogorszeniu w porównaniu do poprzednich okresów. Komisja zastrzega jednak, że trzeba mieć jednocześnie na uwadze zmianę uwarunkowań prawnych, które są przewidziane od 2010 roku i będą miały wpływ na zmniejszenie poziomu przychodów PTE - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z 16.10.2009 r.), powołując się na opracowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) raport „Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w I połowie 2009 roku”. I tak, na dzień 30 czerwca 2009 roku czternaście Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE) funkcjonujących na polskim rynku zarządzało ponad 152,9 mld zł aktywów OFE, gromadzących i inwestujących kapitały emerytalne 14,1 mln osób. W tym, 13 PTE w okresie styczeń-czerwiec br. wykazało zysk netto (stratę zanotowało jedynie AXA PTE). Łączny wynik netto całego rynku PTE wyniósł 385,7 mln zł. Na koniec I półrocza 2009 r. 5 PTE posiadało niepokryte straty z lat ubiegłych na łączną kwotę 591,4 mln zł. Wszystkie towarzystwa posiadały kapitały własne na poziomie wyższym niż wymagany przepisami prawa.
Łączna wartość inwestycji własnych PTE wyniosła ponad 2,4 mld zł - podaje "GU". Natomiast w I połowie br. całkowite przychody PTE osiągnęły poziom 1,07 mld zł. Tak jak dotychczas, dominującymi kategoriami przychodów w rachunku zysków i strat PTE były przychody związane z zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi, w tym przychody z opłat od składek (652 mln zł) oraz przychody z opłaty za zarządzanie OFE (302,8 mln zł).
 Od początku działalności łączna kwota wypłaconej premii z zysków PTE wyniosła blisko 2,5 mld zł.  Według nadzoru, najlepszą sytuacją dochodową charakteryzują się PTE zarządzające największymi otwartymi funduszami emerytalnymi, albowiem ryzyko utraty płynności takich towarzystw jest niskie, a ryzyko zadłużenia bardzo ograniczone ze względu na finansowanie działalności poszczególnych PTE,  głównie za pomocą kapitałów własnych.

Kolejny przetarg na linię kredytową dla FUS

Według gazety "Parkiet"(Nr z 15.10.2009 r.), w   ogłoszonym przez ZUS przetargu na linię kredytową dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o wartości 3 mld zł wzięło udział trzech wykonawców: Raiffeisen Bank Polska, Millennium oraz konsorcjum banków Nordea, Pekao, PKO BP oraz BRE Banku. Jak podaje gazeta, prawdopodobnie około 12 listopada br. nastąpi podpisanie oferty. ZUS jednak na razie nie podaje z kim podpisze umowę, ponieważ nie ma pewności czy oferenci spełnili wszystkie wymagania formalne - twierdzi dziennik.
Według nowego prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka, kredyt w wysokości maksymalnie 5,5 mld zł w pełni zaspokoi potrzeby Funduszu.  ZUS podpisał już  umowę na pierwszą linię kredytową w wysokości 2,5 mld zł z konsorcjum banków Nordea i PKO BP. Natomiast 3 mld zł, które ZUS postanowił pozyskać na rynku są potrzebne do zabezpieczenia zabezpieczenie wypłaty świadczeń Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli rent i emerytur dla około 7 mln Polaków. W. W sumie więc Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał zabezpieczoną pożyczkę w wysokości do 5,5 mld zł. Niewykluczone jednak, ze potrzeby ZUS będą większe. Już kilka miesięcy temu poprzedni członek zarządu ZUS ds. finansowych pani Maria Szczur szacowała braki na 5-8 mld zł.
 - podkreśla "Parkiet". Gazeta pisze, że przyszłym roku ZUS, zgodnie z projektem ustawy budżetowej, może pożyczyć na rynku ok. 3,8 mld zł. Dodatkowe pieniądze - 7,5 mld zł -  pochodzić  mają z Funduszu Rezerwy Demograficznej.
Plan finansowy FUS na przyszły rok zakłada kwotę 163,5 mln zł na obsługę linii kredytowych. Tyle więc mniej więcej na udzieleniu kredytów będą mogły zarobić banki wyłonione w przetargach.

Limit wpłat na IKE w 2010 r. bez zmian

W 2010 r. limit wpłat na indywidualne konta emerytalne ma wynieść 9579 zł, czyli tyle samo co w br.  Powód: dość pesymistyczne prognozy resortu finansów dotyczące wysokości wynagrodzenia w gospodarce w 2010 roku - twierdzi "Parkiet"(Nr z 15.10.2009 r.). Według gazety, limit wpłat na IKE pozostanie bez zmian pierwszy raz w historii. Natomiast obniżenie limitu miało miejsce jeden raz w historii IKE  - w 2006 r. Spadł on wtedy o ponad 100 zł (do 3,5 tys. zł), gdy w pozostałych latach rósł. Rekordowo w 2009 – o 136 proc. Głównie z powodu zmiany ustawowej, która dwukrotnie zwiększyła limit wpłat (z 1,5 do 3-krotności płacy). . Zdaniem ekspertów wysokość limitu i tak będzie mieć teraz niewielkie znaczenie. W tym roku niewiele osób wykorzystuje go w pełni. Mariusz Zagajewski, szef Departamentu Ubezpieczeń na Życie Klientów Indywidualnych w Generali uważa, że wobec niewielkiego zainteresowania inwestowaniem w ramach III filaru spowodowanego brakiem zachęt podatkowych w PIT, wysokość limitu w roku 2010 będzie miała marginalne znaczenie dla rozwoju IKE.
Liczba rachunków IKE spada od początku 2008 r. Na koniec czerwca tego roku wynosiła 833 tys.; na kontach zgromadzonych było ponad 1,8 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT