OFE otrzymają w br. mniej środków z ZUS niż zakładano

Do funduszy emerytalnych trafi do końca br. o prawie 800 mln zł mniej składek, niż ZUS planował jeszcze na początku 2012 r. Jak podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 03.12.2012 r.),  ZUS szacował, że przekaże funduszom emerytalnym w br. około 9,14 mld zł, tymczasem do OFE może trafić 8,36 mld zł. Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS twierdzi w gazecie, iż  zakład  ze względu na prowadzoną modernizację systemu ewidencjonowania składek, nie przekazał  do OFE tylu zaległości, ile zakładał. Rok 2012  jest pierwszym pełnym rokiem w którym do funduszy trafiało 2,3 proc. pensji brutto ubezpieczonych (niższa składka zaczęła płynąć do OFE już od czerwca 2011 r.). Dziennik pisze,  iż  dotychczas  OFE otrzymały  najwięcej pieniędzy w 2010 r. - 22,4 mld zł. W przyszłym roku OFE dostaną więcej pieniędzy m.in. z powodu tego, że od 2013 r. do OFE ma trafiać więcej środków -  2,8 proc.  pensji brutto  (docelowo od 2017 r. ma to być 3,5 proc.).

Większe zyski PTE

Powszechne  towarzystwa emerytalne pomimo spadających przychodów zarobiły na  koniec września br.  27 mln zł, a więc o 9 proc. ( 43,5 mln zł) więcej w porównaniu z trzema kwartałami 2011 r.  Podobnie wzrósł zysk brutto z 598 do 649,2 mln zł – informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 03.12.2012 r.),  powołując się na  Komisję Nadzoru Finansowego. Po 9 miesiącach br. PTE odnotowały wpływ  1,1 mld zł, czyli o 16 proc. (o 209,1 mln zł) mniej niż przed rokiem. Spadła  wysokość przychodów z opłaty od składki, ale  wzrosły wpływy z opłaty za zarządzanie aktywami wyniosły 762 mln zł i były o 3 proc. wyższe niż przed rokiem. Według dziennika,  wzrost zysków towarzystw emerytalnych był możliwy dzięki znaczącemu obcięciu kosztów towarzystw., które zmniejszyły się  o jedną trzecią  - do 520 mln zł.  Przyczyniły się do tego zmiany w prawie, ponieważ OFE  nie mogą już aktywnie za pośrednictwem akwizytorów pozyskiwać klientów. Zdaniem gazety, wpłynęło to  na radykalny spadek kosztów akwizycji, które zawsze stanowiły znaczącą część kosztów PTE. I tak, koszty usług akwizycyjnych spadły o 68 proc. (o ok. 200 mln zł), do 93,1 mln zł - twierdzi "Rzeczpospolita". Wprawdzie o 3 proc., do 6,7 mln zł wzrosły koszty marketingu i promocji, ale równocześnie ogólne koszty zarządzania PTE obejmujące m.in. wynagrodzenia spadły o 7 proc., do prawie 143 mln zł - podkreśla dziennik.
Kapitały własne PTE wyniosły 3,4 mld zł na koniec września br., wobec nieco ponad 3 mld zł na koniec września 2011 r. "Rzeczpospolita" pisze, iż " ten wzrost w dużej mierze wynika z zaleceń nadzoru, który rekomendował ostrożną politykę dywidendową".

Ustawa o umorzeniu zaległości przedsiębiorców  wobec ZUS za lata 1999 - 2009 do podpisu przez prezydenta

Senat przyjął bez poprawek ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność  między 1 stycznia 1999 r. a 28 lutego 2009 r.. Według  "Rzeczpospolitej"(Nr z 03.12.2012 r.),   zostanie ona skierowana do podpisu prezydenta i wejdzie w życie w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, nie później niż w styczniu 2013 r. Jak pisze gazeta, dzięki temu blisko pół miliona przedsiębiorców będzie się mogło pozbyć prawie mld zł  zaległości wobec ZUS.  Przedsiębiorcy mają dwa lata na złożenie w ZUS wniosku o umorzenie. Ważne, czy nadal prowadzą działalność. Jeśli bowiem zlikwidowali zadłużoną firmę przed 1 września 2012 r., mogą liczyć na szybkie umorzenie należności. "Jeśli po tej dacie ich firma nadal była aktywna, będą musieli poczekać do czasu notyfikowania tych przepisów przez Komisję Europejską, która sprawdzi, czy ustawa nie przewiduje niedozwolonej pomocy publicznej" - podaje "Rz".
Dziennik przypomina, iż  "zaległości wobec ZUS powstawały w czasie jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania umowy-zlecenia czy pracy chałupniczej. Pierwotnie przepisy dawały możliwość wyboru działalności, od której taki przedsiębiorca opłaca składki. Wiele osób wybierało więc niższą podstawę". Zdaniem ZUS,  to postępowanie stanowiło niedozwolone obejście przepisów i zaczął nakładać obowiązek zapłaty wyższych składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za dziesięć lat wstecz.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT