OFE reklamują się przed lipcowym losowaniem w ZUS

Ostatniego dnia lipca br. odbędzie się kolejne losowane do jednego z sześciu funduszy: AIG, Allianz, Axa, Generali, Pekao i Pocztylion. ZUS wysłał w czerwcu 2009 r. około  157 tys. listów do osób, które powinny się zapisać do funduszu emerytalnego, a tego nie zrobiły. Z danych ZUS wynika zaś , że od połowy czerwca br. do 6 lipca do funduszy zapisało się prawie 50 tys. osób. O tyle bowiem wzrosła liczba ich klientów - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 10.07.2009 r.). Według dziennika, najwięcej osób trafiło do funduszy PZU Złota Jesień, Axa, Pocztylion, ING i Aviva,  a  klientów stracił  Polsat.
 PZU Złota Jesień, który obok Avivy i ING nie brał  udziału w losowaniu, ponieważ  ma za duże aktywa, wydał na kampanię reklamową około  6 mln zł brutto, gdy poprzednia kampania kosztowała go około 4 mln zł. Axa nie ujawniła  kosztów swojej kampanii, podobnie jak ING. Z kolei  Generali. podaje, że budżet tegorocznej kampanii  funduszu jest około 50 proc. niższy od ostatniego, z przełomu grudnia i stycznia br.  Kampanię promocyjną prowadził też w ostatnim czasie fundusz Pekao. Zdaniem Dominiki Kraśko-Białek, wiceprezes grupy Aviva w Polsce ds. marketingu., trwająca  kampania reklamowa marki Aviva Commercial Union przedstawia całą  ofertę grupy Aviva, bez odrębnych  treści reklamowych związanych ze zbliżającym się losowaniem.
"Rzeczpospolita" szacuje, że na  marketing i promocję w ub.r. PTE wydały  42,5 mln zł.

OFE więcej inwestują w akcje

Udział akcji spółek giełdowych w portfelach otwartych funduszy emerytalnych  na koniec czerwca 2009 r. osiągnął poziom 24,5 proc., podczas gdy na koniec całego ub.r. było to 21,6 proc.- podaje "Puls Biznesu"(Nr z 10.09.2009 r.). Dziennik pisze, że wartość tychże  akcji  wynosi blisko 38 mld zł. Według "PB", prawie wszystkie fundusze mają w swoich portfelach akcje największych spółek notowanych na GPW : PKN Orlen, KGHM, , Pekao czy  PKO BP. Zda
Tomasz Publicewicz  z  firmy analitycznej Analizy  Online, na którego powołuje się gazeta,  wskazuje, iż polityka inwestycyjna większości funduszy emerytalnych jest zbliżona. Na przykład na więcej inwestycji w akcje mogą pozwolić sobie mniejsze fundusze, takie jak OFE Polsat, który ma ponad 38 proc. udziału akcji w portfelu.

RzU przeciw akwizytorom w II filarze

Jak pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 09.07.2009 r.) resort pracy  otrzymał pismo od Rzecznika Ubezpieczonych z apelem o zajęcie się sprawą akwizytorów OFE. RzU wskazała w nim m.in., że akwizytorzy funduszy emerytalnych  m.in.  podają nieaktualne wyniki funduszy, porównują miesięczne stopy zwrotu fundusz z trzymiesięcznymi oraz płacą klientom za podpisanie umowy z OFE, do którego o akces klienta zabiegają. Zdaniem Mariusza Denisiuka, eksperta ds. OFE w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych - pisze dziennik -  z  analizy, którą przeprowadził wynika, ze  45 proc. osób zmieniających OFE, przechodzi do gorszego funduszu.
Rzecznik Ubezpieczonych  chce - podaje "Wyborcza" -  aby przy okazji nowelizacji ustawy o OFE całkowicie zakazać akwizycji do  funduszy. Natomiast zmiana OFE mogłaby się  odbywać telefonicznie, listownie bądź przez internet.

Pomostówki dostają nieliczni

ZUS od stycznia  2009 r. odrzucił 70 proc. wniosków o emerytury pomostowe;  do maja ZUS zarejestrował 192 wnioski o ich przyznanie, ale wypłacił je tylko 58 osobom - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 08.07.2009 r.). Wśród osób, które dostały pomostówki, byli: maszyniści pojazdów trakcyjnych, rybacy morscy, kierowcy karetki pogotowia i autobusu w transporcie publicznym, hutnicy.
Według ZUS,  najczęstszą przyczyną odmów są braki w dokumentacji: nierozwiązanie stosunku pracy, zbyt krótki staż lub niedostarczenie wymaganego niekiedy orzeczenia o niezdolności do pracy w szczególnych warunkach lub charakterze wystawionego przez lekarza medycyny pracy. Albowiem to  pracownik musi zadbać o skompletowanie wniosku - pisze dziennik. Najtrudniej zaś wykazać, że pracowało się w szczególnych warunkach lub charakterze. Okresy pracy musi natomiast potwierdzić pracodawca – w świadectwach pracy lub zaświadczeniach.. ZUS nie uzna dowodu z zeznań świadków, chociaż można je natomiast wykorzystać przed sądem. Dopuści jednak kserokopie dokumentów potwierdzających okresy takiej pracy sporządzone przez archiwa, jeśli zakład nie istnieje.
W opinii Bogny Turowieckiej-Nowak, eksperta ubezpieczeń społecznych, odmów jest dużo także dlatego, że zainteresowani często mylą pracę w szczególnych warunkach z pracą w warunkach szkodliwych (która do pomostówek nie uprawnia).Z kolei zdaniem Wiesławy Taranowskiej  z OPZZ, z  przywileju korzystają tylko ci, którzy muszą się pożegnać z pracą. Nie zachęca też wysokość świadczeń – od 800 zł do ponad 3 tys. zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT