OFE stopniały o 12 mld zł

Od końca października zeszłego roku każdy z członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) stracił ponad 900 zł,  a w skali całego rynku z rachunków przyszłych emerytów wyparowało prawie 12 mld zł (jeśli przyjąć, że na konta nie wpływały żadne nowe składki). Faktycznie więc straty klientów mogą być jeszcze wyższe – szacuje "Parkiet" (Nr  z 31.03.2008 r.). Według gazety, tak słabe wyniki OFE spowodowane są spadkami  na giełdzie  oraz spadkiem  cen obligacji. A to uderza w przyszłych emerytów. Na dwa dni przed końcem marca fundusze emerytalne były na niewielkim plusie. Średnia wartość jednostki wzrosła o niecałe 0,5 proc. Jeśli OFE utrzymają taki wynik to  zakończy się trwająca od końca października czarna seria miesięcy, w których fundusze emerytalne zanotowały  straty.  Ale obecna sytuacja i tak jest bardzo nieciekawa – twierdzi „Parkiet” - , bo nawet podczas pęknięcia bańki internetowej w latach 2000-2001, nie zdarzyło się, aby ceny jednostek spadały dłużej niż 2 miesiące.  Średnia arytmetyczna wartość jednostki na 27 marca br. wyniosła 26,78 zł. Ostatnio takie wyceny jednostek notowano... w listopadzie 2006 r., co  oznacza więc, że pod względem wycen jednostki uczestnictwa OFE cofnęły się prawie o 16 miesięcy.

Najwięcej stracili członkowie największych  OFE

Średnia stopa zwrotu funduszy z ostatnich trzech lat wyniesie ponad 30 proc., podczas gdy jeszcze pół roku temu przekraczała 50 proc.. Wpływa na to zła sytuacja na naszej giełdzie w ciągu ostatnich pięciu miesięcy. Pierwszy kwartał tego roku fundusze emerytalne zamkną ujemną stopą zwrotu. Podobnie zresztą jak dwa wcześniejsze. Obecny wynik kwartalny jest jednak najgorszy od lat – pisze „Rzeczpospolita”(Nr z 31.03.2008 r.). Od ostatniego dnia grudnia 2007 r. do 27 marca br. przeciętna zmiana jednostek wyniosła -4,3 proc. Najmniejszą stratą mogą się pochwalić Pocztylion, AIG, Allianz oraz Axa. Największą z kolei największy fundusz Commercial Union oraz PZU Złota Jesień i Aegon.  W marcu 2008 r. ZUS przesłał do funduszy 2,1 mld zł w gotówce i obligacjach, które spłacają stary dług zakładu z lat 1999 – 2002. W sumie w pierwszym kwartale OFE dostały już prawie 5 mld zł. Ich aktywa i tak jednak spadły ze względu na niższą wartość jednostek. Do 27 marca wyniosły 137,5 mld zł, czyli były o 2,5 mld zł niższe niż na koniec 2007 r. Najbardziej spadły aktywa CU, bo o prawie 1 mld zł. Najwyższy procentowy spadek zanotował z kolei Aegon (o – 4,4 proc.). Jedynie tylko Axa miała nieco wyższe aktywa niż trzy miesiące wcześniej – szacuje dziennik.

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn po 60-tym roku życia

Już w kwietniu br. mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Jeśli ktoś już o nią wystąpił, będzie musiał jeszcze raz złożyć wniosek do ZUS – podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 29.03.2008 r.). Z nowych przepisów będzie mogło skorzystać nawet 100 tys. mężczyzn. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy emerytalnej,  mężczyźni z roczników 1944 – 1948, którzy mają co najmniej 35 lat stażu pracy, będą mogli zwrócić się do ZUS o przyznanie wcześniejszej emerytury. Gazeta podkreśla, że jest to efektem  głośnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r. TK uznał wówczas, że przepisy ustawy emerytalnej dyskryminują mężczyzn, i dał rok na ich zmianę.  Teraz o wcześniejszą emeryturę będą mogli się starać mężczyźni urodzeni przed 1949 r., którzy cały czas wymagany do uzyskania tego świadczenia przepracowali na etacie. Jeżeli w tym czasie prowadzili działalność gospodarczą lub pracowali np. na umowę-zlecenie, muszą spełnić dodatkowy warunek pracy na etacie przez co najmniej pół roku w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku emerytalnego – pisze dziennik. Zdaniem „Rzeczpospolitej”, tego  warunku nie muszą spełniać mężczyźni, którzy przeszli wcześniej z etatu na świadczenie przedemerytalne lub rentę. Jeśli jednak w czasie pobierania tych świadczeń pracowali na zlecenie lub prowadzili działalność gospodarczą, nie będą już traktowani jak pracownicy. Nie skorzystają więc z prawa do wcześniejszej emerytury.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT