OFE straty muszą odrabiać przez wiele lat

OFE  na odrobienie strat potrzebują nawet czterech do pięciu lat. Albowiem  ich straty od szczytowego momentu hossy, a nawet od początku 2008 r. nadal przekraczają 20 mld zł. Według Komisji Nadzoru Finansowego, od początku 2008 r. do 27 kwietnia 2009 r. średnia ważona stopa zwrotu OFE wyniosła minus ( -) 14,7 proc. Przy czym najwyższa wyniosła minus (-) 12,2 proc., a najniższa minus  (-) 16,4 proc., a wynik finansowy OFE w tym okresie wynosi minus 21,0 mld zł - informuje "Parkiet"(Nr z 05.05.2009 r.). Zdaniem gazety, kwiecień br. był dobrym okresem dla funduszy emerytalnych. Tak dobrych wyników OFE nie miały od wielu miesięcy. Ich jednostki podrożały w ostatnim miesiącu o prawie 5 proc. Wszystko to dzięki zwyżkom na GPW. W kwietniu  br. najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażały fundusze Generali oraz Polsat ( ponad 6,5 proc. stopy zwrotu), zaś najsłabiej  radziły sobie Allianz i Pekao. Wszystkim funduszom po raz drugi z rzędu udało się zamknąć miesiąc na plusie. Według gazety, kwietniowe wzrosty zawdzięczamy giełdzie. Praktycznie przez cały miesiąc mieliśmy wzrosty. WIG wzrósł o 21 proc., a WIG20 prawie o 19 proc., podczas gdy na przykład indeks obligacji Banku Handlowego wzrósł w tym czasie o około 1,2 proc.  W opinii Adama Kałdusa, zarządzającego PTE Bankowy,  indeks banków zyskał jeszcze więcej,  bo aż 34,2 proc. Tymczasem to właśnie w papierach tych instytucji OFE mają ulokowaną znaczącą część swojego akcyjnego portfela inwestycyjnego. Zarządzający funduszami spodziewają się wiec, że i ten miesiąc powinien być dość dobry - podkreśla "Parkiet".
Od początku roku ZUS przekazał OFE 7,16 mld zł. W tym czasie aktywa funduszy wzrosły o 6,64 mld zł. W samym kwietniu br. OFE dostały z ZUS 2,15 mld zł, a ich aktywa wzrosły o 7,7 mld zł do 144,9 mld zł na koniec miesiąca. Oznacza to, że na inwestycjach mogły zarobić ponad 5 mld zł.

OFE Nordea w kwietniu pozyskała najwięcej klientów

Liczba klientów OFE wzrosła w kwietniu 2009 r.   do 14,07 mln , to jest o 9,64 tys. osób. Według "Parkietu"(Nr z 04.05.2009 r.), tylko jeden z funduszy - OFE Polsat - zmniejszył liczbę swoich członków. Natomiast najwięcej nowych uczestników -  2,75 tys. osób - pozyskał  OFE Nordea. Jak powiedział gazecie Andrzej Kulik, prezes zarządu OFE Nordea, zwiększenie liczy członków funduszu jest przede wszystkim  wynikiem systematycznego inwestowania w sprzedaż oraz  podnoszenia kwalifikacji agentów. Według szefa OFE Nordea, jest to także efektem  bardzo dobrych wyników, jakie uzyskują fundusze inwestycyjne zarządzane przez Nordea Życie - twierdzi gazeta

Od 2009 r. możliwa okresowa emerytura kapitałowa

Od 2009 r. osoba, która ukończyła 60 lat i była członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE), może otrzymać okresową emeryturę kapitałową. Dostanie ją od ZUS. Także on ustala prawo do niej oraz jej wysokość. Kwestie jej wypłaty reguluje ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. Zgodnie z przepisami ustawy ze środków zgromadzonych w OFE przysługuje bowiem emerytura kapitałowa w postaci: okresowej emerytury kapitałowej lub dożywotniej emerytury kapitałowej - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 05.05.2009 r.).Pierwsza z nich wypłacana jest członkowi OFE do ukończenia 65. roku życia. Druga natomiast przysługuje dożywotnio po ukończeniu 65. roku życia. Jak wyjaśnia gazeta, podczas  wypłaty okresowej emerytury kapitałowej środki zgromadzone w OFE nadal w nim pozostają. Ponadto, wciąż możliwa jest też zmiana funduszu emerytalnego. Wypłata świadczenia okresowego uzależniona jest również od ilości środków zgromadzonych na rachunku OFE - kwota takich środków ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest więc  równa lub wyższa od 20-krotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego. Od marca 2009 r. jest to 3462 zł. W sytuacji, gdy kwota ta jest niższa, niż wymagają tego przepisy, nie ustala się prawa do okresowej emerytury - twierdzi dziennik. Natomiast środki niższe niż 3462 zł powiększają podstawę obliczenia emerytury z FUS

KNF chce zmienić  akwizycję OFE

Komisja Nadzoru Finansowego   przygotowuje zmiany w akwizycji OFE. Jak powiedział "Parkietowi"(Nr z 04.05.2009 r.) Sławomir Pomarański, wiceszef departamentu emerytalnego nadzoru normatywnego KNF, zmiany mają spowodować,  aby wybór OFE był przemyślany, dokonywany na podstawie mierzalnych i obiektywnych przesłanek. KNF chce tego dokonać poprzez korespondencyjne kontakty OFE z klientem.
Według dziennika, zmiany w akwizycji OFE mają one dotyczyć akwizycji na rynku wtórnym związanym z transferami OFE,  kryteriów wyboru nowego funduszu oraz sankcji za akwizycję na rynku wtórnym. Tymczasem w opinii ekspertów, tylko zablokowanie akwizycji za rynku wtórnym to stanowczo za mało. Zdaniem Anny Horseckiej, prezes PTE Polsat,  zmiany takie nie tylko nie poprawią sytuacji na rynku, ale mogą ją wręcz pogorszyć.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT