OFE tracą bez inwestycji w fundusze private equity

Planowane zmiany w prawie dotyczącym funduszy emerytalnych nie spowodują wyraźnego wzrostu inwestycji OFE w private equity - pisze "Parkiet"(Nr z 04.11.2010 r.).
I chociaż obecnie OFE  mogą inwestować w fundusze private equity   za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, to w praktyce takich inwestycji w nie ma. Dlaczego?
W opinii  zarządzających - wyjaśnia  dziennik - jest tak z powodu podejścia  nadzoru finansowego. KNF ostrzegła ostatnio OFE, wskazując czynniki ryzyka związane z taką inwestycją. Zdaniem Daniela Nowickiego  z departamentu prawnego KNF, .ocena ta nie jest zakazem inwestowania w private equity. Według Stefana Kawalca, prezes Capital Strategy, OFE nie inwestując w ogóle, nie mają dostępu do ponad dwóch trzecich potencjału polskiego sektora korporacyjnego, mierzonego zyskiem. A  propozycje zmian w działalności OFE zakładają, że będą mogły one inwestować także w certyfikaty inwestycyjne funduszy aktywów niepublicznych.

Szefowa resortu pracy chce, aby ubezpieczeni mogli decydować, czy chcą należeć do OFE

Jolanta  Fedak minister pracy uważa, że Polska jest krajem, w którym stale spada tzw. stopa zastąpienia czyli relacja wysokości emerytury do ostatniej płacy. Dziś wynosi ona ok. 70 proc., ale za ok. 30 lat może to być zaledwie  23 proc. Dlatego minister  Fedak chce, aby  to ubezpieczeni mogli wybierać, czy należeć do Otwartych Funduszy Emerytalnych, czy tylko do ZUS. Szefowa resortu pracy  zamierza więc  powrócić do projektu zmian w systemie emerytalnym, które konsultowała prawie pół roku, ale kilka tygodni temu wycofała - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 04.11.2010 r.). Tymczasem  projekt przygotowany przez zespół szefa doradców premiera, ministra Michała Boniego zakłada  m.in. wprowadzenie tzw. subfunduszy A (inwestujących dynamicznie, głównie w akcje) i subfunduszy C (tzw. bezpiecznych, inwestujących przede wszystkim w obligacje). Według propozycji  nowych  regulacji, efektywność funduszy emerytalnych ma być porównywana w oparciu o zewnętrzną stopę referencyjną, czyli wskaźnik oparty na indeksach wybranych instrumentów finansowych na rynkach polskim i zagranicznym - pisze gazeta.  Według dziennika, "projekt zespołu Boniego zakłada też obniżenie opłat na rzecz OFE z 3,5 proc. do 2,3 proc. oraz ograniczenie przez OFE akwizycji. Nie ma w nim natomiast mowy ani o możliwości wychodzenia z OFE przez osoby do nich należące, ani o nieprzystępowaniu do OFE przez rozpoczynających pracę zawodową, ani o ograniczeniu składki przekazywanej do OFE z 7,3 proc. do 3 proc. O wszystkim tym była natomiast mowa w założeniach przygotowanych przez resort pracy". Fedak  powiedziała dziennikarzom, że projekt zespołu Boniego nie zapewni należycie przyszłym emerytom bezpieczeństwa finansowego. "Muszą oni przede wszystkim wiedzieć, na jakich zasadach będą im wypłacane emerytury i od czego będzie zależała ich wysokość" - stwierdziła. W jej opinii nie można oszukiwać ubezpieczonych i mówić im, że ich emerytury będą zależały od długości pracy czy wysokości wynagrodzenia. A "1/3 przyszłej emerytury będzie bowiem uzależniona od giełdy, a więc od hazardu" - powiedziała minister. Dodała, że budżetu państwa nie stać na dalsze dopłacanie do OFE; w 2011 r. ma to być 24 mld zł.

Stopa zwrotu OFE od stycznia 2010 r. wzrosła przeciętnie o  9,3 proc.

Od początku roku OFE zarobiły dla klientów już średnio po 9,3 proc. Jest możliwe, że przy dalszej koniunkturze  przeciętny tegoroczny wynik z inwestycji będzie dwucyfrowy - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 03.11.2010 r.). Według gazety, w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy najlepiej pieniądze klientów pomnażał fundusz Amplico - zarobił  10,2 proc. Następny fundusz ING – 10,1 proc. Najmniejszy wzrost  wypracował  Generali, którego stopa zwrotu wynosi 8,2 proc. Nieznacznie lepsze od niego są Polsat i Aegon (po 8,6 proc.).  Dziennik podkreśla, iż na "wynik największy wpływ miał rynek akcji. Ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE przekracza 30 proc., a wszystkie główne indeksy giełdowe, oprócz sWIG80, skoczyły w październiku. Indeks WIG wzrósł o nieco ponad 2 proc."
Zdaniem gazety, w minionym miesiącu najlepiej inwestował fundusz Nordea, następnie  Allianz i Warta. Najsłabszy wynik miał  natomiast Polsat." Może na to mieć wpływ fakt, że stopa zwrotu indeksu małych spółek, których ten fundusz ma sporo w portfelu, obniżyła się w październiku" - tłumaczy "Rzeczpospolita".
W październiku 2010 r. OFE otrzymały z ZUS 1,7 mld zł bieżących składek.  Aktywa funduszy wyniosły na koniec października ponad 214 mln zł.

Walka o prymat na rynku OFE:  ING OFE kontra OFE Aviva

Czy ING OFE prześcignie Avivę? Pod koniec listopada 2010 r.  fundusz ten  może zostać największym OFE  na rynku pod względem wysokości  aktywów - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 08.11.2010 r.).Według "DGP", obecnie  liderem jest OFE Aviva, którego aktywa przekraczają 52 mld zł, zaś aktywa  OFE ING są mniejsze  o zaledwie 224 mln z, gdy jeszcze trzy lata temu przewaga Avivy była o ponad  4 mld zł. Jednak w br. przy każdym transferze klientów (w jego trakcie fundusze przekazują sobie pieniądze osób, które zmieniły OFE) ta różnica malała o 300 – 400 mln zł. Po sierpniowym transferze dystans między funduszami OFE zmalał o 345 mln zł (w maju  różnica stopniała o ponad 404 mln zł, w lutym o 322 mln zł). Kolejny transfer odbędzie się w listopadzie, a rozliczenie finansowe nastąpi w ostatnim dniu tego miesiąca.  Paweł Pytel, prezes zarządu  Aviva PTE tłumaczy w gazecie, iż "limit opłat za zarządzanie poważnie ograniczył ekonomiczny sens aktywnego pozyskiwania przez nas klientów (...) W tym samym czasie wielu naszych konkurentów, których ten limit nie dotyczy, zwiększyło wydatki na akwizycję na rynku wtórnym jego zdaniem,  skutkuje to  wzrostem liczby członków OFE, którzy decydują się na zmianę funduszu, nie bacząc na wyniki inwestycyjne ani opłaty." To nieracjonalne decyzje i dlatego rządowe propozycje dotyczące zakazu akwizycji na rynku wtórnym są dobrym pomysłem" – mówi Pytel.
Wyścig między OFE Aviva i ING trwa praktycznie od początku istnienia funduszy emerytalnych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT