OFE tylko dla "młodszych pokoleń"?

Minister finansów Jacek Rostowski uważa, że możliwe jest rozwiązanie, by składka do OFE była odprowadzana "raczej od młodszych pokoleń", a nie od osób starszych - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 25.01.2012 r.). W jego opinii,  przejście z okresu młodego wieku do starszego - w którym nie byłoby już składki na OFE - "musi być rozłożone w czasie". Rostowski oświadczył, iż jest świadom, że OFE "straciły pieniądze w ostatnich latach" - pisze gazeta. Minister finansów twierdzi, iż ważnym jest, aby "nie było tego problemu przejścia nagłego (...) czy urealnienia tych inwestycji w momencie jakiegoś spadku ostrego na giełdzie".
Rostowski zastrzegł,  że "mówi o pewnych istniejących pomysłach dotyczących OFE, a nie o żadnym istniejącym projekcie" - podkreśla "Rzeczpospolita". 
Dziennik przypomina, iż od maja 2011 r. składki emerytalne, które trafiają do OFE zostały obniżone z 7,3 proc. do 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. jest przekazywane na specjalne konta w ZUS.

KNF:  PTE powinny zyski za 2012 r. przeznaczyć na kapitały własne

Komisja Nadzoru Finansowego zaapelowała do powszechnych towarzystw emerytalnych, aby nie wypłacały dywidend z zysku za 2011  rok - donosi "Parkiet"(Nr z 24.01.2012 r.). Nadzór  zarekomendował pozostawienie zysków za ubiegły rok w spółce przede wszystkim  PTE  znajdujących się w sytuacji, w której wartość kapitałów własnych spółki  powiększona o wartość środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego, przypadająca na to towarzystwo oraz wartość środków przechowywanych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego funduszu jest niższa niż 1,25 proc.  wartości aktywów netto funduszu.
KNF radzi  takim PTE - pisze gazeta - aby zyski za 2011 r. przeznaczyły na wzmocnienie własnej bazy kapitałowej. Zdaniem Łukasza Dajnowicza, rzecznika prasowego komisji nadzoru, który powołuje się na dane KNF z końca  września 2011 r., zgodnie z kryteriami KNF  sześć PTE nie wypłaci dywidendy w ogóle, a trzy spółki emerytalne  mogą przeznaczyć na nią tylko część zysku za 2011 r.

Ustawa o kwotowej waloryzacji emerytur podpisana przez prezydenta RP i skierowana do TK

Prezydent podpisał ustawę o podwyżce rent i emerytur o 71 zł od marca 2012 r. i  jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 14.01.2012 r.).Według Kancelarii Prezydenta,  "Prezydent podziela intencje, które przyświecają waloryzacji kwotowej w 2012 r. - czyli wolę poprawy sytuacji najmniej zamożnych emerytów i rencistów. Jednak głosy od osób, które mogą stracić na tej waloryzacji (...) sprawiły, że prezydent podjął decyzję o skierowaniu tej ustawy do kontroli przez Trybunał Konstytucyjny" - pisze dziennik. Prezydent w komunikacie przyznał, że waloryzacja kwotowa jest  rozwiązaniem doraźnym. A on "oczekuje rozwiązania systemowego, które w dłuższej perspektywie poprawi los najbiedniejszych".
Zdaniem gazety, na nowej waloryzacji stracą osoby, których emerytura jest wyższa niż 1480 zł brutto, natomiast zyskają Ci, którzy mają niższą wysokość świadczenia. Albowiem do tej pory obowiązywała waloryzacja procentowa. Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan uważa, że Trybunał może podzielić wątpliwości prezydenta i uznać ustawę za niekonstytucyjną - zauważa "GW". I dodaje, że "waloryzację kwotową można by wprowadzić co najwyżej dla osób, które pobierają emeryturę ze starego systemu (gdzie nasze składki nie miały tak wielkiego wpływu na wysokość emerytury)".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT