OFE w lipcu miały 35,6 proc. w akcjach

Saldo zakupów-sprzedaży akcji dokonanych przez otwarte fundusze emerytalne OFE w lipcu 2011 r. wyniosło około  700 mln zł – szacuje "Rzeczpospolita"(Nr z 04.08.2011 r.). Według gazety,  fundusze emerytalne mogły kupić akcje debiutującej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).  za około  1,2 – 1,5 mld zł. Dziennik podaje, iż w lipcu br. wartość akcji w portfelach funduszy zmniejszyła się w skali miesiąca do 83,8 mld zł, a więc o 1,6 mld zł. Nieco niższą   – o 1,4 mld zł - była także wartość papierów skarbowych. Wynosiła ona  122 mld zł (średni ich udział w aktywach wyniósł 51,9 proc.). I tak, na koniec lipca br. udział akcji w aktywach OFE wyniósł przeciętnie 35,6 proc. , osiągając  najniższy poziom od października 2010 r. (w czerwcu br.  było to 36,05 proc.). W omawianym czasie najwięcej akcji miał Pocztylion (40,9 proc.), a  najmniej fundusze Generali i AXA (odpowiednio  32,5  i 33 proc.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT