OFE w lipcu wyprzedawały akcje spółek notowanych na GPW

W lipcu 2015 r. otwarte fundusze emerytalne sprzedały akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie  za ponad miliard zł - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 11.08.2015 r.). Zdaniem gazety, która powołuje się na Macieja Marcinowskiego, analityka DM Trigon, jest  to " rekordowa podaż ze strony OFE" i "największa skala podaży w całej historii systemu" .Według analizy Trigona,  polskie akcje w lipcu  sprzedawały  wszystkie fundusze emerytalne oprócz Allianz, a "najbardziej negatywne nastawienie" do polskich papierów  wykazały Aviva, ING i MetLife (między -200 a -300 mln zł). Akcje zagraniczne natomiast sprzedawał ING (-122 mln zł).  Z kolei według szacunków  DM BZ WBK - podaje dziennik -  OFE odnotowały w ubiegłym miesiącu sprzedaż netto na poziomie 980 mln zł na rynku krajowym oraz   zakupy na rynku zagranicznym o wartości 240 mln zł.

Blisko 66 proc. seniorów dostaje świadczenie emerytalne z ZUS na konto bankowe

Chociaż  rośnie liczba emerytów korzystających  z rachunków bankowych, to nadal  co trzeci senior pobiera świadczenie w formie gotówki, zaś koszty ponoszone przez ZUS z tytułu wypłaty świadczeń w tej formie wynoszą około 221 mln zł rocznie - donosi "Prnews.pl" (www. prnews.pl z 10.08.2015 r.). Według Justyny  Galbarczyk z Departamentu Finansów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia na rachunki bankowe  pobiera ponad 65 proc. klientów ZUS. "Dotyczy to wszystkich świadczeń długoterminowych, począwszy od emerytur, rent i rent rodzinnych, aż po emerytury pomostowe i kompensacyjne świadczenia nauczycielskie" - podaje portal. Przy tym wskaźnik ubankowienia seniorów rośnie. W 2005 roku wynosił 44,5 proc., a w 2012 - 59 proc., zaś w  br. wynosi już około 66 proc.  Z danych ZUS  wynika - pisze "Prnews.pl" - , iż "świadczenie w formie bezgotówkowej najczęściej pobierają mieszkańcy północno-zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Rekordzistą jest Rybnik, gdzie w ten sposób emerytura dociera do 76 proc. seniorów. Najgorzej pod tym względem sytuacja wygląda w rejonie Radomia, Tarnowa i Nowego Sącza, gdzie nieco ponad połowa emerytów wybiera gotówkę".
Według portalu,  ZUS  wspólnie z komercyjnymi bankami przygotowuje oferty, które mają zachęcić seniorów do zakładania kont bankowych.
 
OFE straciły na  akcjach  banków notowanych na GPW prawie 2,1 mld zł.

Gwałtowne spadki cen akcji banków  na sesji GPW  po tym,  jak Sejm RP przyjął ustawę w sprawie przewalutowania kredytów w walutach obcych odczuli mocno wszyscy uczestnicy rynku giełdowego.  W efekcie bankowego tąpnięcia  z otwartych funduszy emerytalnych (OFE)  wyparowało wówczas prawie 2,1 mld zł. - donosi "Parkiet" (Nr z  06.08.2015 r.)
Według gazety,  od początku 2015 r.  oszczędności  emerytalne  Polaków zainwestowane przez  OFE w akcje  banków zmniejszyły swoją wartość o niemal 8,5 mld zł. Jest to cena, " jaką płacą klienci OFE za zdjęcie odpowiedzialności z kredytobiorców zadłużonych w szwajcarskiej walucie" - pisze dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT