OFE w listopadzie kupowały akcje

W listopadzie 2012 r. na zakupy nowych akcji OFE mogły  przeznaczyć 750 mln zł, a nawet i  940 mln zł. Jak podaje "Parkiet"(Nr z 10.12.2012 r.),   większości transakcji otwarte fundusze emerytalne dokonały na rynku wtórnym.  W  ubiegłym miesiącu br.  OFE kupiły też sporo obligacji infrastrukturalnych, zaś wartość tego portfela wzrosła o 900 mln zł do 17,3 mld zł - szacuje dziennik.  Przy czym  OFE musiały dokonać tych zakupów na rynku wtórnym, ponieważ  BGK nie przeprowadził nowego przetargu od czerwca br. Według dziennika, OFE kupiły też sporo papierów nieskarbowych i większość z nich także na rynku wtórnym, chociaż  dużych emisji nie było zbyt wiele.
Ponadto,  po  kilku miesiącach wzrostu w listopadzie br. spadła wartość portfela depozytów i bankowych papierów wartościowych. Obniżyła się ona o  2,3 mld zł (10 proc.) do 20,5 mld zł. Udział papierów skarbowych i wyniósł na koniec listopada – 46,9 proc.
W listopadzie 2012 r.  w aktywach OFE akcje stanowiły  przeciętnie 34,3 proc. wobec 33,5 proc. na koniec października br., a więc znacznie mniej niż wynosi maksymalny limit (45 proc.). Od  przyszłego roku limit papierów udziałowych w aktywach OFE ma wzrosnąć  do 47,5 proc. - pisze gazeta.
Na koniec listopada br. wartość portfela akcji wynosiła już ponad 89 mld zł.  Łączna  wartość pieniędzy w zarządzaniu funduszy OFE kształtowała się zaś na poziomie 261,6 mld zł.

Od 2013 r. stopniowe  podwyższanie wieku emerytalnego

Od 1 stycznia 2013 r. rozpocznie się stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego. Wprowadzenie nowych kryteriów wiekowych wymusiło ujednolicenie wymaganych od kobiet i mężczyzn okresów składkowych i nieskładkowych - podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 10.12.2012 r.). Jak podkreśla gazeta,  "po raz pierwszy w historii polskiego systemu emerytalnego odstąpiono od jednolitego określenia granicy wiekowej, której osiągnięcie będzie uprawniać do złożenia wniosku o świadczenie".  I tak,   zamiast wieku granicznego obowiązującego do końca tego roku,  przez 27 lat będzie funkcjonować system oparty na indywidulanym mechanizmie ustalania wieku przejścia na emeryturę. Nabycie prawa do świadczenia będzie bowiem zależeć od roku i miesiąca urodzin, a wiek emerytalny dla kolejnych roczników będzie więc podwyższany co kwartał.  I tak, mężczyźni w 2020 r.  będą przechodzić na emerytury po ukończeniu 67. r.  życia,  zaś kobiety osiągną ten wiek dopiero w 2040 r. - podaje dziennik. I tak,  jako pierwsze do 67. r.  życia będą musiały pracować kobiety urodzone po 30 września 1973 r. (świadczenie  w 2040 r.).  Natomiast  w  przypadku mężczyzn pierwszym rocznikiem, który przejdzie na emeryturę w wieku 67 lat  będą  urodzeni pod koniec 1953 r.
"DGP" wyjaśnia, iż wprowadzenie nowych kryteriów wiekowych wymusiło ujednolicenie wymaganych od kobiet i mężczyzn okresów składkowych i nieskładkowych, uprawniających  do minimalnej emerytury.  Już od 2014 r.  będzie następować ich systematyczne zwiększenie w przypadku kobiet ( podnoszone z 20 do 25 lat). Jedynie w 2013 r.  kobiety nadal będą mogły otrzymywać minimalną emeryturę, mając na swoim koncie 20 lat składkowych i nieskładkowych (odstąpiono tu od zasady, że minimalny staż będzie podnoszony co kwartał) - twierdzi gazeta.
Dziennik zapewnia, iż pomimo wydłużenia wieku emerytalnego,  osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. będą otrzymywać informację o składkach zaewidencjonowanych na koncie na 31 grudnia poprzedniego roku.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT