OFE w lutym zyskały 6 tys. nowych uczestników

Otwartym funduszom emerytalnym  przybyło w lutym 2012 r. ponad 6 tys. nowych uczestników - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 05.03.2012 r.), powołując się na Analizy Online. Natomiast liczba osób, które będą otrzymywały świadczenia z drugiego filara systemu emerytalnego zwiększyła się do poziomu 15,7 tys. osób  - podaje dziennik. Spośród wszystkich OFE dodatnie saldo zmiany liczby uczestników odnotowało w lutym sześć podmiotów. Najwięcej  nowych członków  zyskały fundusze: PKO BP Bankowy (2,2 proc.), Amplico (1,1 proc.) oraz AXA (0,6 proc.), a więc  odpowiednio 12,9 tys., 13,0 tys. oraz 7,3 tys. osób. Z kolei pod względem dynamiki zmian - informuje   gazeta -  najgorzej wypadły fundusze takie jak Nordea (-1,2 proc.), Warta (-0,8 proc.) i  Polsat (-0,5 proc.), czyli podmioty dla których wyniki lutowej sesji transferowej okazały się niekorzystne.

Będzie umorzenie zaległych  składek na ZUS za lata 1999-2009 dla jednoosobowych firm ?


Jak informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 06.03.2012 r.), grupa posłów Platformy Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt ustawy "Poselski projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą".  Ustawa  umożliwiałaby jednoosobowym firmom wystąpienie  o umorzenie zaległych składek na ZUS z lat 1999-2009 pod  warunkiem że nie zalegały z wpłatami po tym czasie. Chodzi o przedsiębiorców - pisze dziennik -  którzy mogliby  wybrać, jak chcą płacić składki: z tytułu umowy o pracę nakładczą czy działalności gospodarczej - wyjaśnia gazeta. Zdaniem "GW",  problem dotyczy dziesiątków tysięcy firm, z których niektóre musiałyby zapłacić ZUS nawet 100 tys. zł. "Pod koniec czerwca zeszłego roku przedsiębiorcy manifestowali przeciwko temu przed Sejmem. Protesty miały też miejsce w Katowicach w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego" - dodaje gazeta.

Będą możliwe odszkodowania, jeżeli TK zakwestionuje kwotową waloryzację

Jeśli kwotowy  sposób waloryzacji świadczeń emerytalnych zakwestionuje Trybunał Konstytucyjny, poszkodowani będą mogli domagać się odszkodowań - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 05.03.2012 r.).  Według gazety, jednakowa wysokość podwyżki świadczeń jest  efektem  zmiany zasad waloryzacji świadczeń wypłacanych przez ZUS, którą  wprowadziła w życie obowiązująca nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a która podnosi  wszystkie świadczenia o taką samą kwotę  71 zł, niezależnie od ich obecnej wysokości. Takie zasady będą obowiązywać tylko do końca lutego 2013 r., po czym nastąpi powrót do waloryzacji procentowej.
 Mechanizm waloryzacji kwotowej preferuje osoby z minimalnymi oraz niskimi świadczeniami, natomiast stracą na niej ci, którzy pobierają z ZUS emerytury wyższe niż 1480 zł - pisze gazeta. W opinii "GW",  "jeżeli sędziowie uznają zmienione zasady podwyższania emerytury za niezgodne z prawem, pokrzywdzeni świadczeniobiorcy będą mogli domagać się odszkodowania. I żądać od ZUS wydania nowej decyzji o kwocie emerytury po doliczeniu do niej waloryzacji ustalanej metodą procentową, a nie kwotową. Jeśli zakład odmówi, będą mogli wnieść odwołanie do sądu, a nawet skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego".

Aktywa OFE na poziomie 234,8 mld zł

W lutym 2012 r.  aktywa funduszy emerytalnych  zwiększyły swoją wartość o 1,7 mld zł (0,7 proc.) do poziomu 234,8 mld zł. Natomiast  zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE zwiększyła się o 1,3 proc. (w styczniu o 3,5 proc.) - podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 05.03.2012 r.). Na ten wynik wpływ miał przede wszystkim wzrost kursów akcji małych spółek giełdowych, albowiem  sWIG80 wzrósł  aż  o ponad 10 proc. Z kolei indeks skupiający średniej wielkości spółki skoczył o 5 proc., natomiast indeks WIG20 spadł o 0,6 proc. Według gazety, OFE pomógł  także wzrost cen obligacji. "Na wzrost aktywów miał wpływ przede wszystkim dodatni wynik z zarządzania, który wyniósł 2,9 mld zł (w styczniu 8 mld zł). Drugim z pozytywnych czynników był przelew bieżących składek z ZUS. OFE dostały aż 1,09 mld zł. Ostatni przelew nastąpił jednak ostatniego dnia lutego i ostatecznie został zarejestrowany na kontach OFE dopiero na początku marca. Realnie otrzymały zatem 603,7 mln zł (w styczniu była to kwota 385,2 mln zł)".
W opinii dziennika, zarządzający funduszami emerytalnymi pozytywnie oceniają sytuację na rynku kapitałowym w br. i  spodziewają się, że pozytywny wynik z inwestycji uda się utrzymać. Stopa zwrotu OFE za 2012 r. ma - zdaniem zarządzającym funduszami -  wynieść nawet e od kilku do nawet 10 proc. Przypomnijmy, że w 2011 r. miały stratę.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT