OFE w maju br. z dodatnią, choć niską stopą zwrotu

W maju 2014 r. otwarte fundusze emerytalne wypracowały dodatnią stopę zwrotu na poziomie  0,2 proc. W opinii "Rzeczpospolitej"(Nr z 03.06.2014 r.), OFE nie są w stanie polepszyć wyników, ponieważ  warszawska  giełda wykazuje "bardzo małą płynność wywołaną właśnie zmianami emerytalnymi". Gazeta podaje, iż w ubiegłym miesiącu  najlepszym  okazał się fundusz Pekao, którego wartość jednostki rozrachunkowej wzrosła o 0,60 proc. Natomiast  najsłabiej pieniądze emerytów pomnażał w omawianym czasie  fundusz Generali, który osiągnął wzrost  wyniku o   0,05 proc., podczas kiedy  "indeks szerokiego rynku warszawskiej giełdy WIG wzrósł o 0,34 proc." - pisze dziennik. "Rz" podkreśla, iż  majowe wyniki OFE są  zbliżone do notowań GPW .  Zdaniem dziennika, "wynika to z tego, że po rządowych zmianach w systemie emerytalnym OFE ponad 80 proc. swoich aktywów inwestują w akcje". "Rzeczpospolita" podkreśla, iż od  początku 2014 f.  fundusze emerytalne są 1,62 proc. nad kreską, a od lutego br., kiedy okrojono je z ponad połowy aktywów stanowiących głównie obligacje OFE,  zyskały 2,15 proc.
Marek Sakowski, wiceprezes Pekao PTE twierdzi w gazecie, iż w maju br.   rosły wszystkie klasy aktywów które OFE mają w swoich portfelach. "Rynek giełdowy odreagowywał spadki związane z kryzysem na Ukrainie". Ponadto, inwestorzy giełdowi oczekują na dane co do ilości  osób, które  zdecydują  się na pozostanie w otwartych funduszach emerytalnych.
Jak podaje dziennik, do  2 czerwca br. zaledwie 162 tys. osób postanowiło złożyć stosowną deklarację, by nadal cześć składki emerytalnej odprowadzać do OFE. "Jeśli trend się utrzyma, w funduszach zostanie najwyżej 5 proc. ubezpieczonych". Jednak - pisze "Rz" -  statystyki pokazują iż  tempo zapisów wyraźnie przyspiesza.

Mała liczba oszczędzających chce pozostać w OFE

Jak przypomina  "Gazeta Wyborcza" (Nr z 02.06.2014 r.), rząd  dał Polakom tylko cztery miesiące na podjęcie decyzji, dokąd mają płynąć ich  składki emerytalne - do OFE czy do ZUS.  Termin złożenia stosownej deklaracji w tej sprawie  mija z końcem lipca br. Według dziennika,  na razie za pozostaniem w otwartych funduszach emerytalnych  opowiedziało się jedynie 144 tys. osób. Jeśli taka dynamika utrzyma się - pisze "Wyborcza" -  to w prywatnym II  filarze pozostanie nieco ponad 2 proc. oszczędzających na starość.
Jeremiego  Mordasewicza, eksperta Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" nie zaskakuje  tak mała liczba oświadczeń. "Obawiam się, że gwałtownie ich nie przybędzie"  - mówi  w gazecie Mordasewicz.

Mechanizm suwaka wprowadzony przez ustawę emerytalną zachwieje GPW ?

W ramach tzw. mechanizmu suwaka, który wprowadziła przeforsowana ostatnio przez rząd ustawa emerytalna,  OFE będą musiały przekazywać rocznie do ZUS nawet ponad 4 mld zł - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 30.05.2014 r.). W opinii dziennika, ten ubytek kapitału na rynku finansowym może zostać uzupełniony dywidendami. Natomiast według   szacunków  Ministerstwa Finansów,  tylko w 2014 r.  suwak „odchudzi" fundusze o około 4,5 mld zł. W kolejnych latach, zdaniem ankietowanych przez gazetę przedstawicieli powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), kwota ta  będzie  kształtować się na poziomie  3–4 mld zł. Nic dziwnego, iż  to "rodzi ogromne obawy rynku finansowego" - pisze gazeta. "Inwestorzy spekulują, że ujemne saldo napływów wymusi wyprzedaż akcji, co pociągnie kursy w dół." Jednak  bessa przez OFE nam nie grozi - podkreśla dziennik.
OFE nie będą zmuszone do wyprzedaży akcji, ponieważ  dywidendy wraz z bieżącymi składkami oraz kuponami i wykupami obligacji korporacyjnych z łatwością pokryją  płatności „suwakowe –  twierdzi w "Rz"  Paweł Homiński, wiceprezes Noble Funds TFI. "  Podobnie uważa  Michał Marczak, szef inwestycji DM mBanku. Jego zdaniem,   przychody z dywidend oraz składek  zbilansują  szacowany ubytek z tytułu suwaka, wynoszący 4,5-5 mld zł. Ponadto,  do końca lipca br. OFE otrzymują także nasze składki jeszcze „na starych" warunkach – mówi Marczak. 
Natomiast  w  przyszłym roku sytuacja ma wyglądać inaczej.  Do 28 maja br.  deklarację o pozostaniu w OFE złożyło zaledwie 137 tys. osób i  jeżeli  trend ten się utrzyma, to w OFE pozostanie najwyżej 5 proc. ubezpieczonych.  Środków może być zbyt mało, żeby pokryć suwakowy ubytek.  Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu  zauważa , że jeśli w funduszach pozostanie  nawet 10 proc. obecnych członków i w 2015 r.  nastąpi spadek dywidendy ze spółek portfelowych do 2 mld zł, to napływ kapitału do OFE będzie na minusie. "Przy przyjętych rozwiązaniach w zakresie suwaka ujemny efekt skumulowanego napływu netto składek pozostaje funkcją demografii i liczby nowo ubezpieczonych deklarujących przynależność do OFE (...) nawet gdyby w OFE zostało 70 proc. członków, to i tak począwszy od roku 2028 fundusze przestałyby być nabywcami netto akcji" - mówi Jankowiak w dzienniku.
Obecnie trwa proces wychodzenia OFE poza  granice Polski. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych ulokowane w akcjach zagranicznych wynoszą już 7 mld zł, osiągając poziom najwyższy w historii. Akcje zagraniczne stanowią już ponad 4,6 proc. aktywów OFE.

Rusza pilotaż: zusomaty w placówkach  Poczty Polskiej 

Rusza pilotażowy projekt  ZUS, instalacja automatów czyli  tzw. zusomatów  do obsługi klientów w placówkach Poczty Polskiej - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 02.06.2014 r. ). Dzięki tym interaktywnym urządzeniom, klienci Poczty Polskiej będą mogli złożyć dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej)  oraz uzyskać  informacje  na temat ubezpieczeń społecznych.
Projekt jest efektem porozumienia podpisanego między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Pocztą Polską; w pilotażu weźmie udział pięć placówek poczty z Warszawy, Gdańska, Lublina, Rzeszowa  oraz  Opola - pisze dziennik. Klienci będą mogli zaś korzystać przez najbliższy rok z   zusomatów w  placówkach  pocztowych, dostępnych dla klientów przez całą dobę i monitorowanych przez pracowników ochrony.
Według gazety,  klienci będą mogli m.in. złożyć w formie papierowej dowolny dokument i wniosek z zakresu zadań realizowanych przez ZUS (w tym dokumenty ubezpieczeniowe) oraz  otrzymać potwierdzenie ich złożenia; skorzystać z serwisów internetowych ZUS  ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) i jej funkcjonalności.
Dariusz Śpiewak, Członek Zarządu ZUS odpowiedzialny za IT i obsługę klientów, podkreśla jednak w "Rz" , że  "sama elektronizacja kontaktu z ZUS, zrealizowana za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, której częścią są zusomaty, nie wystarczy. Poszukujemy nowych dróg kontaktu z naszymi klientami (...) Akcja udostępnienia urzędomatów w placówkach poczty ma na celu przede wszystkim zwiększenie zainteresowania obywateli nowymi usługami świadczonymi przez ZUS poza siedzibą Zakładu, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
Jak informuje "Rzeczpospolita", zusomaty  posiadają szereg komponentów ułatwiających korzystanie, m.in.  monitor dotykowy, klawiaturę z wbudowaną myszką, przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika. Urządzenia są  także przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT