OFE w sierpniu pozbywały sie akcji

Otwarte  fundusze emerytalne sprzedały w sierpniu br. akcje za prawie 680 mln zł – szacuje „Parkiet” (Nr z 06.09.2010 r.). Zdaniem  gazety,  jest to "najwyższy poziom sprzedaży netto akcji przez fundusze emerytalne od lipca 2007 r. i pierwszy taki przypadek od września 2008 r.". Wprawdzie  w poprzednich miesiącach 2010 r. OFE dużo przeznaczały na zakup akcji, ale też na rynku  było  dużo ofert prywatyzacyjnych.  I tak, największej sprzedaży akcji w sierpniu dokonał fundusz Aviva oraz  PZU Złota Jesień (w sierpniu br.  WIG spadł o 0,6 proc.). Koniec sierpnia 2010 r. to - przypomina dziennik -  czas na przebudowę portfeli inwestycyjnych funduszy emerytalnych.  Najwięcej akcji w portfelu ma w dalszym ciągu fundusz Polsat (38,8 proc.), który najlepiej inwestował w sierpniu i najlepiej wypada od początku tego roku. Najmniej papierów mają zaś Generali i AXA (po 31,4 proc.).
W sierpniu br.  OFE zarabiały głównie na obligacjach, dzięki wzrostowi cen na rynku długu. Na koniec  miesiąca fundusze emerytalne posiadały  papiery skarbowe za 111 mld zł, natomiast  udział obligacji i bonów w portfelach OFE spadł jednak z 55,2 proc. do 54,9 proc.  Zarządzający funduszami zwiększyli depozyty, zarówno krajowe, jak i zagraniczne - zauważa  „Parkiet” .


Mogą ubiegać się  o rentę strukturalną

Do 10 września 2010 r. rolnicy samodzielnie prowadzący gospodarstwa rolne mogą ubiegać się o rentę strukturalną. Jak wyjaśnia "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 06.09.2010 r.),  rentę strukturalną może otrzymać osoba, która ukończyła  55 lat, ale nie mająca  ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednak musi ona znaleźć rolnika zainteresowanego przejęciem jego gospodarstwa. Składając  wniosek o rentę, rolnik musi dołączyć dokumenty potwierdzające wstępne warunki do uzyskania renty strukturalnej.
Gazeta przypomina, iż  w  przypadku spełnienia wszystkich warunków do otrzymania renty strukturalnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia z ARiMR rolnik powinien przekazać gospodarstwo rolne i zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.

Założenia budżetu  na  2011: wzrost emerytur i świadczeń o 2,7 proc.

W  projekcie przyszłorocznego budżetu są przewidziane zaledwie minimalne podwyżki rent i emerytur - świadczenia pójdą w górę o kilkadziesiąt zł. Projekt zakłada od marca 2011 r. ogólny wzrost emerytur i rent o 2,7 proc. "Przyjęto, iż wskaźnik waloryzacji wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen i towarów konsumpcyjnych w 2010 roku w stosunku do 2009 roku, zwiększony o  20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2010 roku w stosunku do 2009 roku" - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 07.09.2010 r.).  Według gazety, w  projekcie nie przewidziano natomiast podwyżek dla pracowników budżetówek - zostały one określone na poziomie ustawy budżetowej na rok 2010.  I tak,  w  2010 r. deficyt budżetu państwa wyniesie 48.320,0 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 52.214,2 mln zł -  podkreśla dziennik, powołując się na   uzasadnienie do projektu budżetu państwa na 2011 rok. Z kolei dochody krajowe budżetu państwa wzrosną w 2010 r., w stosunku do planowanych, o 555.047 tys. zł. Wydatki budżetu państwa zostaną wykonane na poziomie 98,9 proc. zaplanowanych. 

GPW udźwignie nową strategie inwestycyjna OFE ?

Na GPW może trafić nawet do 15 mld zł nowego kapitału rocznie, a analitycy zastanawiają się tymczasem, czy rynek akcji nie jest zbyt płytki, aby ta reforma mogła się udać - pisze "Parkiet"(Nr z 07.09.2010 r.). Projektowana nowela reformy emerytalnej zakłada zwiększenie  zaangażowanie  OFE w  akcje. W tym celu powołane mają być specjalne subfundusze „A”, do których trafiać mają nowe składki klientów. Jednocześnie, aby zwiększyć stopę zwrotu z inwestycji,  następować będzie stopniowe przenoszenie już uzbieranych składek, stanowiących  tzw. subfundusz „B”  do subfunduszu akcyjnego - informuje "Parkiet"(Nr z 07.09.2010 r.). Według dziennika,  OFE będą redukowały zaangażowanie w akcje w wypadku osób w wieku przedemerytalnym, dla nich ma powstać  subfundusz typu „C”. I tak, subfundusze „A” będą mogły inwestować aż 85 proc. aktywów w akcje, w tym 15 proc. – w akcje zagraniczne. A  w roku 2012 – pierwszym roku funkcjonowania nowych wytycznych – OFE zainwestować mogą w akcje dodatkowo nawet 15 mld zł. Potem ekstra przepływy będą już mniejsze, ale i tak wynosić mają ponad 10 mld zł rocznie - twierdzi gazeta, powołując się na szacunki twórców obecnie przygotowywanej noweli reformy emerytalnej. "Zakupy funduszy mają stopniowo doprowadzić do tego, że w 2025 r. udział akcji krajowych w portfelach sięgnąć ma 55 proc. Na koniec sierpnia odsetek ten wynosił około 32,6 proc." - podaje gazeta.
 OFE zredukują zaś swoje zaangażowanie w obligacje rządu. Z symulacji wynika, że fundusze na dodatkowe uzupełnienie portfeli o papiery skarbowe wydadzą w latach 2012 i 2013 około  2–3 mld zł, w porównaniu z 15–20 mld zł, gdyby takie zmiany nie zostały przeprowadzone.

Projekt reformy KRUS już w Sejmie

Posłowie PSL złożyli w  Sejmie  projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin, gdzie proponują przywrócenie  możliwości  doliczania do stażu ubezpieczeniowego w KRUS okresów pracy poza rolnictwem, podczas których byli ubezpieczeni w ZUS - pisze "Rzeczpospolita"(N rz 06.09.2010 r.). Gazeta przypomina, iż rolnicy po 8 stycznia 2009 r. stracili możliwość łączenia tych okresów ubezpieczenia (ustawa o emeryturach kapitałowych, która wprowadzała nowe przepisy emerytalne w systemie powszechnym zawierała także niepozorną zmianę dotyczącą ubezpieczeń rolniczych).  Emeryturę z KRUS może teraz otrzymać tylko osoba, która ma 25 lat przepracowane wyłącznie w gospodarstwie rolnym, co oznacza, iż  coraz więcej rolników odchodzi z KRUS z kwitkiem i zamiast emerytury rolniczej w wysokości 800 – 900 zł dostaje najniższe świadczenie z ZUS. Według dziennika, w myśl projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników przedstawionej przez posłów PSL,  rolnicy mieliby odzyskać prawo do łączenia stażu w KRUS i ZUS, jednak na zmienionych zasadach. Projekt przewiduje bowiem ułatwienia dla rolników urodzonych między 1 stycznia 1949 r. i 31 grudnia 1954 r. W ciągu  najbliższych  pięciu  lat osoby, które osiągną wiek 55 lat kobiety lub 60 lat mężczyźni, będą mogły uzyskać wcześniejszą emeryturę rolniczą, choć nie mają wymaganego 30-letniego okresu pracy w gospodarstwie (dotyczy  rolników, którzy mają co najmniej 25-letni okres podlegania ubezpieczeniu w KRUS.).Rolnicy będą jednak mogli wybrać zasady przejścia na emeryturę. Może się bowiem okazać, że rozdzielone okresy ubezpieczenia w KRUS i ZUS dadzą im prawo do oddzielnego świadczenia z każdego z tych systemów -wyjaśnia gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT