OFE zakończyły kolejny dobry rok

Mijający rok otwarte fundusze emerytalne mogą zaliczyć do udanych pod względem wyników inwestycyjnych. OFE ponownie zakończą go dwucyfrowym zyskiem (ok. 11 proc.) - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 28.12.2010 r.). Dla porównania – w 2009 r.  wartość jednostek rozrachunkowych zwiększyła się o 14,3 proc. Jednak - tłumaczy gazeta - w mijającym 2010 r. warszawska  giełda rosła wolniej niż w 2009 r., a na stopę zwrotu OFE wpływ miały także obligacje, które stanowią około połowy  portfeli inwestycyjnych funduszy. Według dziennika, kolejny rok istotnie, podobnie jak w 2009 r.  o  ponad 40 mld zł  zwiększyły się aktywa będące w zarządzaniu funduszy emerytalnych. Aktywa OFE  wynoszą obecnie prawie 220 mld zł.
OFE liczą na kolejny dobry rok, pomimo iż  rząd planuje dość istotne zmiany w działalności drugiego filaru - podkreśla "Rzeczpospolita".

Powrót do starej regulacji w sprawie pracy emerytów

Podpisana przez prezydenta Komorowskiego ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw stanowi, iż osoby, które po przejściu na emeryturę pozostały na etacie w swojej firmie bez rozwiązania umowy, będą musiały wybrać między świadczeniem a pensją - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 28.12.2010 r.). Nowela może dotknąć 50 – 60 tys. osób, gdyż według wyliczeń Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy, tyle osób łączy w Polsce pracę z emeryturą bez rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą - pisze dziennik. Zmiany obejmą tylko tych, którzy po przejściu na emeryturę kontynuują pracę na etacie w swoim zakładzie bez rozwiązania umowy, nie będą zaś dotyczyły tych, którzy skończyli pracę w danej firmie, wzięli emeryturę, a następnie zatrudnili - wyjaśnia gazeta. Emerytom, którzy kontynuują zatrudnienie w dotychczasowej firmie, wypłacanie emerytury ZUS zawiesi bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego z tytułu zatrudnienia.
Jak podkreśla "Rzeczpospolita", jest to powrót do starych przepisów, które przestały obowiązywać od  8 stycznia 2009 r. Teraz rozwiązanie umowy o pracę będzie konieczne, choćby na jeden dzień..Po rozwiązaniu umowy o pracę, będzie wprawdzie  można  ponownie się zatrudnić, także w tym samym zakładzie oraz  pobierać emeryturę, ale za zgodą  pracodawcy.
Zdaniem  Wiesławy Taranowskiej, "wielu emerytów boi się, że nikt nie będzie chciał ich już zatrudniać, a jeśli zechce, to za znacznie niższą pensję, przy wykonywaniu takiej samej pracy – to opinia wiceprzewodniczącej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych".

Ranking "Gazety Wyborczej"- najlepszym funduszem emerytalnym ING OFE

ING OFE  to najlepszy fundusz emerytalny według rankingu "Gazety Wyborczej"(Nr z 27.12.2010 r.). Tuż za nim plasuje się  OFE Polsat. Oba fundusze mocno wyprzedzają pozostałych  konkurentów - podaje dziennik. W zestawieniu gazety uwzględniono: roczne wyniki inwestycyjne, stabilność formy zarządzających, rzeczywiste zyski (za  każde z trzech kryterium oceny  przyznawano punkty w skali od 1 do 14; łącznie  można było zdobyć 56  punktów).  Przy tym dwa razy więcej punktów przyznawano " za rzeczywisty wzrost wartości składek uwzględniający prowizje i opłaty" - podaje "Wyborcza".  O miejscu w rankingu zdecydowała suma uzyskanych punktów.
I tak, w 2010 r.  najlepszym "nosem" do inwestycji wykazali się zarządzający ING, którzy zarobił dla swoich klientów prawie 11 proc. Polsat osiągnął  niewiele ponad 10 proc., a trzecie miejsce w tej kategorii zajęło  Amplico z równo 10-proc. wynikiem. Najgorzej w 2010 r.  wypada niedawny lider wszystkich rankingów - Generali. W ciągu 12 miesięcy nie zarobił nawet 8 proc., a  poniżej średniej dla wszystkich funduszy. Bardzo słabo poszło Aegonowi (w ostatniej trójce). Nie spisała się także AXA. czy "Pocztylion".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT