OPZZ rusza z kampanią edukacyjną dotyczącą wyboru "między OFE+ZUS a ZUS"

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych poinformowało, że rusza z emerytalną kampanią edukacyjną dotyczące wyboru "między OFE+ZUS a ZUS". Jak  donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 21.02.2014 r.),  OPZZ zachęca do zgłaszania się do swoich struktur powiatowych, gdzie  "każdy będzie mógł uzyskać tam informacje" . Gazeta tłumaczy, iż " ponieważ rząd postanowił nie informować społeczeństwa na temat zmian w systemie emerytalnym, rolę tę zdecydowały się przejąć związki zawodowe". Zdaniem  Jana Guza, przewodniczącego  OPZZ, "większość Polaków nie rozumie zmian, jakie wprowadzono i czuje się zdezorientowana". Guza twierdzi w "Rz", iż OPZZ nie chce dawać nikomu prostej recepty, jeśli chodzi o wybór sposobu odkładania na emeryturę, gdyż każdy ma pewne uwarunkowania: lata stażu, zgromadzonej wielkości środków w OFE czy w ZUS.  " Mamy PTE, OFE, zakłady emerytalne, fundusze zakładowe, IKE, IKZE i klika kont w ZUS, dlatego zwykli pracownicy nie wiedzą, gdzie są ich pieniądze. Dlatego chcemy dotrzeć z tą informacją jak najszerzej do społeczeństwa" - dodał Guz.
K kampania jest otwarta, co oznacza, że mogą w niej uczestniczyć nie tylko związkowcy, ale wszyscy obywatele. Według Wiesławy Taranowskiej, wiceprzewodniczącej  OPZZ,   elementem  kampanii jest też trzeci filar systemu emerytalnego. "Świadczenia emerytalne z roku na rok będą malały, dlatego każdy obywatel powinien mieć świadomość, że musi dooszczędzać na emeryturę" - stwierdziła Taranowska.
Pierwsze spotkanie w ramach  kampanii ma  odbyć  się 13 marca br.  w Łodzi.

Będzie pozew  przeciwko Skarbowi Państwa i ZUS ? 

Grupa około  800 osób  przygotowuje się do procesu przeciwko Skarbowi Państwa i ZUS.  Pozew jest gotowy, może trafić do sądu w najbliższych miesiącach - podaje "Puls Biznesu" (Nr z 24.02.2014 r.).  Jednym  z argumentów pozwu, jest stwierdzenie, iż  'reforma OFE doprowadziła do wywłaszczenia obywateli". Gazeta przypomina, iż  zgodnie z  ustawą o zmianach w systemie emerytalnym, która  weszła w życie 1 lutego 2014r.,  przeniesiono  ponad połowę  emerytalnych składek Polaków z OFE do ZUS. Aktywa te były warte ok. 153,15 mld zł.
Ponadto, na  mocy ustawy OFE nie będą już mogły inwestować w obligacje i inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Otwartym Funduszom narzucono natomiast minimalne poziomy inwestycji w akcje - wyjaśnia "PB". Zdaniem  mec. Pawła Kowalczyka, pełnomocnika grupy,  " przeniesienie składek obywateli z OFE do ZUS było wywłaszczeniem. Te osoby zostały pozbawione części swojej własności i dlatego przysługuje im roszczenie przeciwko Skarbowi Państwa".  Mec. Kowalczyk  nie chce na razie zdradzić jak konkretnie sformułowane zostanie roszczenie. "Ze względu na strategię procesową nie chciałbym ujawniać na tym etapie, czego dokładnie będzie domagała się grupa"  - powiedział.
Jak pisze dziennik,  za kilka dni ma ruszyć strona internetowa, informująca o przedsięwzięciu. "Koszt przystąpienia do pozwu to jedynie opłaty administracyjne i sądowe. Kancelaria nie pobiera żadnego wynagrodzenia za prowadzenie tej sprawy" - podaje "PB". Pełnomocnik twierdzi, iż "opłata w sprawie - 500 zł pokrywa własne koszty opłaty sądowej i innych kosztów urzędowych (sądowych i administracyjnych) wpłacanych od każdego z uczestników do sądu. Opłata nie wiąże się w żaden sposób z wynagrodzeniem kancelarii. Nikt z organizatorów tego procesu nie będzie na tym zarabiał".
Według "PB",  zaskarżenie przepisów ws. OFE rozważa także Rzecznik Praw Obywatelskich. Obecnie  analizuje  dokumenty.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT