Obniżenie składki do OFE - zarządzający inwestują ostrożniej

Obniżenia wysokości przekazywanej do OFE składki niesie  szereg konsekwencji - pisze "Parkiet" (Nr z 16.05.2012 r.), powołując się na zarządzających OFE. Dziennik przypomina, iż  rok temu  weszło w życie prawo obniżające wysokość składki przekazywanej do OFE z 7,3 do 2,3 proc. (docelowo od 2017 r. ma to być 3,5 proc.). Równocześnie wzrósł limit inwestycji w akcje: dziś to 45 proc. (wcześniej 40 proc.) i ma on rosnąć o 2,5 pkt proc. rocznie.
Pierwszym efektem  zmian  jest ograniczenie  możliwości inwestycyjnych, co powoduje, że nie ma już uzasadnienia dla wyceny naszych aktywów z premią. Zaś w wyniku obniżenia płynności na rynku kapitałowym "mamy także do czynienia z odpływem kapitału zagranicznego lub co najmniej ze spadkiem zainteresowania" – twierdzi gazeta. Ponadto - wyjaśnia w dzienniku Robert Garnczarek, prezes AXA PTE - "obniżona składka spowodowała jeszcze bardziej ostrożne podejście zarządzających do potencjalnych inwestycji charakteryzujących się niższą płynnością. Dotyczy nie tylko akcji, ale przede wszystkim innych klas aktywów, jak np. funduszy private equity".
Pewne jest, że  obniżenie składki spowodowało zmianę podejścia funduszy emerytalnych  do wypłaty dywidendy przez spółki czy transakcji wykupu akcji. "Coraz częściej OFE występują o zwiększenie wysokości dywidendy" - uważają zarządzający OFE.

ZUS  ma prawo żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za trzy ostatnie lata

Sąd Najwyższy (SN) podjął uchwałę  w sprawie terminu, w którym organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 17 maja 2012 r.). Według orzeczenia SN, termin ten "należy liczyć od daty wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu tego świadczenia czy od daty wstrzymania jego wypłaty" - pisze gazeta. Sąd rozstrzygał  skargę  kasacyjną; skarżący od 1995 r. do 2005 r. pobrał rentę w łącznej kwocie 66,8 tys. zł. ZUS  stwierdził jednak, że świadczenie zostało wyłudzone na podstawie sfałszowanej dokumentacji medycznej, za co  ubezpieczony został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności. Ponadto - informuje "DGP" -  ZUS wydał decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń w 24,7 tys. zł oraz odsetek w kwocie 17,3 tys. zł. Ubezpieczony odwołał się od tej decyzji. I tak, sąd I instancji uznał, że były rencista nie ma obowiązku zwrotu świadczenia, a sąd II instancji,  do którego  ZUS złożył apelację, przyznał rację organowi rentowemu i  uznał, że ubezpieczony musi oddać pieniądze za trzy ostatnie lata pobierania świadczeń, licząc od dnia otrzymania ostatniej wypłaty. SN orzekł  zaś, że "ZUS może żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, licząc od ostatniej wypłaty świadczenia".

Zainteresowanie OFE niewielkie

Polacy niezbyt chętnie  zapisują się  do funduszu emerytalnego drogą korespondencyjną - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 16.05.2012 r.). Zainteresowanie przystępowaniem do OFE od początku 2012 jest niewielkie – przyznaje w gazecie  Joanna Postupalska-Bożek, dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Pekao Pioneer PTE.  W zależności od funduszu,  w nowej formule OFE zawarły od początku br.  od około 100 do maksymalnie 3-4 tysięcy umów z klientami. "Rz" szacuje, że w każdym roku na rynek pracy wchodzi kilkaset tysięcy nowych osób, podczas gdy wcześniej zmieniało fundusz na inny po kilkaset tysięcy osób rocznie.
Dziennik przypomina, iż od  początku  2012 r. umowę z OFE  można zawrzeć tylko w drodze korespondencyjnej. Potrzebne formularze są dostępne na stronach internetowych każdego OFE. Zmienił się nie tylko sposób zawierania umów, ale i komunikacja z klientami. Jak podkreśla "Rzeczpospolita", fundusze emerytalne mogą wysyłać klientom np. informacje na temat stanu oszczędności w formie elektronicznej.
Zdaniem Mariusza Zagajewskiego, dyrektora Departamentu Zarządzania Produktem Indywidualnych Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych w Generali, do tej pory  liczba osób zgłaszających akces do funduszu jest niewielka. Firma spodziewa się większej liczby zgłoszeń w czerwcu i lipcu po wysłaniu przez ZUS informacji o konieczności wyboru funduszu emerytalnego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT