Obniżka opłat w OFE jeszcze nie teraz

Wstępne propozycje resortu pracy i polityki społecznej dotyczące zmian w OFE zostały zaakceptowane przez przedstawicieli pracodawców oraz związków zawodowych.  Związkowcy chcieli  obniżenia opłat w OFE już w tym roku, pracodawcy twierdzą natomiast, że z krokiem tym należy poczekać do czasu gruntownej nowelizacji w 2010 r. -  informuje  „Parkiet”(Nr z 16.02.2009 r.).Według gazety, Wojciech Nagel z Business Centre Club  zaproponował ponadto powstanie przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) rady konsultacyjno-opiniodawczej, która składałaby się z partnerów społecznych. Ponadto,  przedstawiciele PKPP Lewiatan oraz związków zawodowych wystąpili z jeszcze dalej idącą propozycją - uznali, że w radach towarzystw emerytalnych mogliby zasiadać pracownicy i pracodawcy, którzy odprowadzają składki i mieć coś do powiedzenia. W opinii   W. Nagla,  wprowadzenie takiego rozwiązania może być trudne, z tego powodu, że PTE są podmiotami prywatnymi.

Od marca podwyżka rent i emerytur

Blisko 10 mln osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe otrzyma w marcu podwyżkę w wysokości 6,1 proc. Średnia emerytura wzrośnie o 74 zł netto - informuje "Gazeta Prawna"(Nr z 17.02.2009 r.). Będzie to już druga podwyżka w tym roku  dzięki obniżce z 19 proc. do 18 proc. stawki podatku dochodowego. Od stycznia wzrosła wysokość wypłacanych przez ZUS  świadczeń. Stawka podatku zmalała; ponadto do kwoty 85 528 zł (z 44 490 zł) wzrosła kwota dochodu, który podlega opodatkowaniu według pierwszej stawki. Według gazety, przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS, która wynosi obecnie 1,5 tys. zł brutto, wzrosła od stycznia prawie o 12,5 zł. Kolejna podwyżka, wynikająca z corocznej waloryzacji świadczeń, czeka świadczeniobiorców w marcu. Wysokość i częstotliwość podwyższania wszystkich świadczeń objętych waloryzacją zależy od tego, w jaki sposób są podwyższane emerytury i renty, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT