Obywatelski pozew o odszkodowania za OFE przyjęty przez sąd

Obywatele mogą się domagać odszkodowania za OFE - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 04.03.2015 r.). Według dziennika, Sąd Okręgowy w Warszawie właśnie orzekł, iż  "pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa, ZUS i towarzystwom emerytalnym za przeniesienie pieniędzy z OFE do ZUS spełnia względy formalne i możliwe jest złożenie pozwu w tej formie". Wyrok SO jest nieprawomocny - podkreśla gazeta.
"Wyborcza" przypomina, iż  ponad rok temu rząd przeniósł ponad połowę zgromadzonych w OFE  emerytalnych oszczędności  - w  sumie około  153 mld zł  - do ZUS.  Pieniądze te  obniżyły dług publiczny o 7 pkt proc. i odsunęły ryzyko przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego - twierdzi "GW". Brak tego kroku  oznaczałby ostre cięcie wydatków, a  budżet na kolejny rok musiałby być zaplanowany bez deficytu - pisze dziennik.

Sejm RP zajmie się nowelizacją  ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna  rozpocznie  prace nad nowelizacją  ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ) - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 03.03.2015 r.). Według gazety, "zmiany są  iście  rewolucyjne". Posłowie PiS i PO proponują miedzy  innymi,  aby przedsiębiorstwa mające problemy z opłacaniem składek  na ZUS  mogły występować o abolicję lub rozłożenie na raty dla całej zaległości,  także "w części pracownika". W ocenie   Doroty Wolickiej, dyrektora  biura interwencji i organizacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, "szkoda, że tak późno zauważono, iż  przedsiębiorca zatrudniający pracowników w ciągu zaledwie kilku dni musi spłacić połowę zadłużenia, aby uzyskać prawo do rozłożenia reszty". Wiele firm właśnie z tego powodu wpada w poważne problemy finansowe- twierdzi Wolicka. Jak informuje "DGP",  projekt ustawy wprowadza specjalny system ochrony dla pracowników. I tak, na ich konta w ZUS miałaby wpływać opłata prolongacyjna naliczana  w przypadku udzielenia ulgi  firmie w  spłacie należności; podlegałaby przekazaniu na rachunek ubezpieczonego do OFE oraz zaewidencjonowaniu na subkoncie. Gazeta wyjaśnia, iż  chodzi o to, aby złagodzić skutki finansowe, które dotknęłyby ubezpieczonych nie będących płatnikami składek w przypadku opóźnienia w przekazaniu ich do OFE.

Nie ma chętnych na uczestnictwo w OFE

Prawie nikt nie zapisuje się  do OFE, a to oznacza  spadek ich aktywów. Zmiany już odczuwa giełda. Handel akcjami na GPW wyraźnie zmalał -  donosi "Parkiet" (Nr z 02.03.2015 r.). Gazeta przypomina, iż   ponad rok temu rząd przeforsował zmiany w systemie emerytalnym. Nowela systemu emerytalnego zniosła wówczas obowiązek uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych a  OFE  przekazały połowę aktywów do ZUS. Ponadto, brak podpisania umowy z OFE  w ciągu czterech miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy przez  osobę,  która rozpoczyna aktywność zawodową powoduje, że całość składki emerytalnej pracownika automatycznie płynie do ZUS - pisze dziennik. "P" podaje, iż  od  momentu zniesienia obowiązku członkostwa w OFE, czyli "od lutego 2014 r., do końca ubiegłego roku zaledwie 5 tys. osób wchodzących na rynek pracy zdecydowało się przystąpić do któregoś z funduszy. To zaledwie 1 proc. potencjalnych klientów". Tymczasem zdaniem  Pawła Pytla, prezesa  Aviva PTE, wiele osób rozpoczynających aktywność zawodową nie wie, że ma prawo wyboru. Pytel uważa, iż  "wskazane byłoby przekazywanie nowym pracownikom zwięzłej informacji o przysługującym im prawie", zarówno ze strony  ZUS, jak i pracodawcy, a także towarzystw emerytalnych. A jak informuje w gazecie  Wiesława Dróżdż  z  Ministerstwa Finansów, "obecnie, kiedy członkostwo w funduszu jest dobrowolne, ZUS już takiej informacji nie wysyła, jako że decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do ubezpieczonego", gdyż  przed wejściem w życie zmian ustawowych to na ZUS spoczywał taki obowiązek. A MF nie prowadzi obecnie prac nad zmianami przepisów w tym zakresie.

Ponad 1 mld zł zysku PTE za 2014 r.

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) odnotowały na koniec  2014 r. ponad 1 mld zł zysku, a więc  o 0,7 mld więcej niż rok wcześniej. Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 01.03.2015 r.),  przychody towarzystw emerytalnych w ub.r. wyniosły ponad 2 mld zł  wobec niecałych 1,7 mld zł rok temu. Jak tłumaczy w dzienniku Robert Garnczarek, prezes Axa PTE, jest to "jednorazowy przychód towarzystw - wynik który nie powtórzy się w kolejnych latach". Ponieważ  decyzją o transferze połowy  aktywów z OFE do ZUS i  jednoczesnej likwidacji mechanizmu dopłaty,  rozwiązano część dodatkową Funduszu Gwarancyjnego (FG) utrzymywaną przez PTE.  "Oceniając wyniki PTE nie należy tego jednorazowego przychodu uwzględniać" - twierdzi w gazecie prezes Garnczarek.
"Rz" przypomina, iż Fundusz Gwarancyjny był podzielony na dwie części:  część podstawową,  zarządzaną  przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (OFE musiały tu utrzymywać kwotę w wysokości 0,1 proc. aktywów netto funduszy emerytalnych - ok. 300 mln zł w styczniu 2014 r.) oraz część  dodatkową zarządzaną przez  każde PTE ( 0,3 proc. wartości aktywów OFE tj. ok.  900 mln zł w styczniu 2014 r.). Właśnie ta druga część FG uległa likwidacji, a  pieniądze z tego tytułu zaksięgowano jako przychód PTE - pisze dziennik - podczas gdy część podstawowa FG , zarządzana przez  KDPW została utrzymana, a nawet powiększona z 0,1 proc. aktywów do 0,3 proc. Obecnie więc PTE utrzymują w KDPW około 0,5 mld zł (aktywa OFE wynoszą około 150 mld zł).

Więcej  IKE i IKZE

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego liczba IKE na koniec 2014 r. wyniosła 824,5 tys. . Jest to wzrost o 7 tys. rok do roku - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 27.02.2015 r.). Natomiast  liczba IKZE wyniosła 528 tys. (wzrost  o ponad 30 tys.). Według dziennika,  zwiększeniu uległa również wartość aktywów zgromadzonych na IKE i IKZE. W opinii  Jacka Treumanna z zarządu Legg Mason TFI  rynek zaktywizowała  zmiana ustawy o IKZE z początku 2014 r., wprowadzone  zmiany prawne "przypadły bowiem do gustu zarówno klientom, jak i dystrybutorom". Jednak w opinii   Ryszarda Petru, przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich, "trudno stwierdzić, czy wzrost ten jest chwilowy, czy jest to stały trend" - zauważa gazeta. Z kolei o  20 tys. spadła  liczba kont prowadzonych w formie dobrowolnych funduszy emerytalnych, którymi zarządzają PTE . - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT