Od 2016 r. składka na ZUS od każdej umowy zlecenia

Od 1 stycznia 2016 r.  płatnik będzie musiał płacić ZUS od każdego zlecenia. Zacznie bowiem  obowiązywać nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1831), która wprowadziła zasadę oskładkowania zlecenia do pułapu minimalnej płacy - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 24.09.2015 r.). Według dziennika,  obowiązkiem ubezpieczenia nadal objęta będzie pierwsza umowa, ale jeśli jednak podstawa wymiaru składek z tego kontraktu będzie niższa od 1850 zł, to kolejna umowa także będzie podlegać ZUS. Tak więc - pisze gazeta -  od przyszłego roku, jeżeli zleceniobiorca będzie miał kilku płatników, "co do zasady składkę odprowadzać będzie każdy z nich". Natomiast  z tego obowiązku "uwolni się"  tylko ten zleceniobiorca, który przedstawi płatnikowi dokumenty, że nie musi opłacać składek z tego kontraktu.
"Rz" podkreśla, iż  za prawidłowe rozliczenia z ZUS nadal odpowiadać będzie płatnik. Jedynak od 1 stycznia 2016 r. "w czuwaniu nad prawidłowością ustalania obowiązku ubezpieczeniowego, a co za tym idzie i prawidłowością składkowych rozliczeń, pomoże ZUS.
"Organ rentowy na wniosek płatnika składek zbada poprawność wykazanych przez płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za takiego podwójnego czy wielokrotnego zleceniobiorcę. Jeżeli w wyniku kontroli wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek ZUS stwierdzi błędy, poinformuje o tym niezwłocznie płatnika i ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika składek" - dodaje dziennik.

Konstytucjonaliści: projekt prezydenckiej  ustawy w sprawie  wieku emerytalnego nikomu nic nie odbiera,  pozostawiając  możliwość dalszej pracy

Andrzej Duda, prezydent  RP podpisał  projekt ustawy  obniżający  wiek emerytalny - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 21.09.2015 r.).. I tak, według  tegoż projektu, wiek emerytalny dla  kobiet wynosiłby  60 lat, a dla mężczyzn - 65 lat. Natomiast chętni będą mogli pracować dłużej, zgodnie z . ustawą z 2012 r., która  wydłużyła wiek emerytalny do 67 lat i stopniowo zrównuje go dla obu płci - pisze gazeta. W opinii prof. Bogusława Banaszaka, konstytucjonalisty z Uniwersytetu Zielonogórskiego,  ta "ustawa nikomu nic nie odbiera, ale pozostawia możliwość dalszej pracy. Jest to korzystniejsze rozwiązanie dla obywatela. Zgodnie z zasadą, że jeśli późniejsza ustawa jest dla jednostki korzystniejsza, to wtedy należy ją stosować. Ustawa przecież nie zmusi nikogo do pójścia na emeryturę, jak miało to miejsce np. w PRL." Natomiast zdaniem  prof. Marka Chmaja, konstytucjonalisty  z SWPS, "składanie tego projektu dzisiaj, kiedy jutro zaczyna się przedostatnie posiedzenie Sejmu, a na 7 października wyznaczone jest ostatnie, to przykład działania pozornego". "Sejm nie ma najmniejszych możliwości, aby uchwalić ustawę w tej kadencji, nie uda się uchwalić ustawy, przekazać do Senatu i potem rozpatrzyć jego poprawek. Zgodnie z zasadą dyskontynuacji ten projekt zostanie wyrzucony do kosza, a prezydent może go składać w następnej kadencji" - podaje "Rz".

PTE wprowadzają "dobre praktyki' w zakresie dziedziczenia środków z OFE

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE),   zarządzające funduszami emerytalnymi postanowiły na własną rękę informować o prawie do dziedziczenia  środków z  otwartego funduszu emerytalnego  po uzyskaniu informacji z ZUS o śmierci członka OFE - podaje "Parkiet"(Nr z 22.09.2015 r.). W tym celu PTE zrzeszone w Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE),  uzgodniły wspólną procedurę i wprowadzają dobre praktyki.
Zdaniem Małgorzaty Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE), wprawdzie   PTE nie mają prawnego obowiązku aktywnego informowania osób uposażonych o możliwości uzyskania środków z rachunku zmarłego członka funduszu, to jednak po wejściu w życie dobrych praktyk "każda informacja powzięta z  ZUS o zgonie członka OFE będzie skutkowała kontaktem PTE z uposażonym - pisze gazeta.   Jest to rozwiązanie, które ma na celu przyspieszenie i uproszczenie całego procesu wypłaty środków. Ponadto, PTE prześlą uposażonym odpowiednie formularze niezbędne do wszczęcia procedury wypłaty oraz poinformują ich o konieczności przedstawienia stosownych dokumentów.
W  przypadku śmierci członka OFE,  środki zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym lub dziedziczeniu, a ich wypłata nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie uprawnionego - wyjaśnia dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT