Odwrócona hipoteka jako sposób na dodatkowe pieniądze na starość

Odwrócony kredyt hipoteczny ma umożliwić posiadaczom nieruchomości uwolnienie zamrożonego w nich kapitału. Zaciągając taki kredyt, właściciel nieruchomości „otrzyma pieniądze - jednorazowo lub w ratach - w zamian za to, że po jego śmierci bank przejmie mieszkanie lub odkupią je od niego spadkobiercy” - wyjaśnia „Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 15.12.2014 r.) mechanizm tzw. odwróconej hipoteki, przeznaczonej z zasady dla seniorów.   „Umowa może być zawarta zarówno przez osobę samotną, jak i małżeństwo. W takiej sytuacji po śmierci jednego z małżonków, pieniądze będą wypłacane dalej” - pisze gazeta.  „DGP” podkreśla, iż środki nie będą mogą być  wypłacane dłużej niż do śmierci kredytobiorcy. Jeśli wartość mieszkania będzie wyższa od kredytu wraz z odsetkami, to bank przejmując nieruchomość, której właściciel zmarł, różnicę będzie musiał oddać spadkobiercom. „Banki mają tu zarabiać na odsetkach, a nie przejmowaniu nieruchomości za ułamek wartości rynkowej" – podkreśla dziennik   Wypłata środków w ramach odwróconego kredytu hipotecznego może być jednorazowa lub w ratach, przy czym liczba rat i ich wysokość będą określone w umowie.  Zdaniem gazety,  jednak banki nie są specjalnie zainteresowane jak najszybszym wprowadzeniem tego rozwiązania. „Jedyną instytucją, która w badaniu Home Broker wyraziła konkretne zainteresowanie takim produktem jest Bank Polskiej Spółdzielczości, ale także on prace nad jego wdrożeniem ma rozpocząć najwcześniej w czwartym kwartale 2015 r.”

Nadal spada ilość kont IKE

Statystyki otwartych kont IKE i IKZE tworzą bardzo pesymistyczny obraz. Rachunki te są, delikatnie rzecz ujmując, niezbyt popularne – twierdzi „Parkiet”(Nr z 15.12.2014 r.). Według dziennika, który powołuje się na  ostatnie dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2014 r. ,  w Polsce jest 816 735 kont IKE, na których zgromadzono 4 667 732 tys. zł. Jak podkreśla gazeta, liczba kont IKE spadła o 916.w stosunku do stanu z końca grudnia 2013 r. W opinii „Parkietu”, ta spadkowa  tendencja  „jest bardzo niepokojąca”.
Dziennik przypomina, iż  najwięcej kont IKE było pod koniec 2007 r. – 915 tys.492.

Młodzi Polacy za alternatywnym, w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, oszczędzanie na emeryturę 

Polacy wiedzą już, że nie ma co liczyć na dobrą emeryturę z OFE, a tym bardziej z ZUS – pisze 'Rzeczpospolita'(Nr z 16.12.2014 r.). Według gazety, która powołuje się na najnowsze  badanie Deutsche Banku  z cyklu „Portret Finansowy Polaków”,  coraz więcej z nas część swoich środków  będzie oszczędzać  na lata po  zakończeniu  kariery zawodowej. Z badania, dotyczącego  planów finansowych na 2015 r., a  przeprowadzonego  w końcówce br. wynika, iż w porównaniu z 2013 r.  „ liczba osób, które miały zamiar zdecydować się na program długoterminowego oszczędzania na emeryturę, zwiększyła się dwukrotnie. Zdaniem  Małgorzaty Bombol z Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie , „ ludzie stracili zaufanie do państwa, jako gwaranta świadczeń na starość” . Bombol twierdzi , iż starsi Polacy z grupy  „50 +”  są pogodzeni z tym, że na emeryturze musi im się pogorszyć, ale „młodzi ludzie tego nie zaakceptują” – podaje 'Rz”. Poszukują więc najlepszych dla siebie rozwiązań. Z badania wynika, że niskooprocentowane lokaty terminowe traciły na atrakcyjności, a Polacy chętniej szukali alternatywnych rozwiązań   np. w funduszach inwestycyjnych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT