Oferty IKZE mało atrakcyjne

Odkładanie na emeryturę na IKZE  jest mało atrakcyjne. Dlaczego? Ponieważ nawet połowę ulgi podatkowej, ale  nie więcej niż 4031 zł rocznie za dodatkowe odkładanie na IKZE,  mogą zjeść wysokie opłaty pobierane przez instytucje finansowe - twierdzi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 17.01.2012 r.).
Wprawdzie wpłaty na IKZE zwolnione są też z 19-proc. podatku Belki, ale przy ich wypłacie po ukończeniu 65 lat.  Na przykład  PZU Życie od każdej wpłaty na IKZE weźmie 4 proc. (w kolejnych latach opłata spada stopniowo do 1 proc.), zaś za zarządzanie kasuje 4,5 proc. rocznie od zgromadzonych oszczędności (2,5 proc. pobiera TFI, które zarządza funduszem, a 2 proc. ubezpieczyciel) plus  5 zł rocznej opłaty za ochronę ubezpieczeniową - wylicza dziennik. Tymczasem ta sama firma od każdej składki na IKE pobiera 3,4 proc. (stopniowo spada do 1 proc.), a za zarządzanie środkami - od 0,8 do 4 proc. rocznie. Opłata za ochronę ubezpieczeniową jest wyższa - wynosi 50 zł rocznie, ale i odszkodowanie w razie wypadku będzie większe.
Jak powiedziała gazecie Weronika Dejneka, dyrektor biura zarządzania produktami w PZU Życie, "jeżeli już ktoś ma IKE, nie powinien go zmieniać na IZKE. - No, chyba że ma wolne środki. Wtedy może potraktować IKZE jako uzupełnienie IKE". "GW" szacuje, iż jeśli  będziemy oszczędzać 30 lat, aby przy takich opłatach wyjść  na zero, fundusz ubezpieczeniowy musiałby zarabiać dla nas przez cały ten czas ponad 4,5 proc. rocznie." W przeciwnym razie wyjmiemy z niego mniej, niż wpłaciliśmy. I na nic zda się ulga podatkowa, bo i tak przechodząc na emeryturę, będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy".

Prezes ZUS: każdy dodatkowy rok pracy podwyższy emeryturę  o  około 10 proc.

Według Zbigniewa Derdziuka, prezesa ZUS, w  ciągu ostatnich 20 lat przeciętne dalsze trwanie życia 65-letnich mężczyzn wydłużyło się ponad dwa lata, a 60-letnich kobiet o przeszło trzy lata. Mężczyzna, który przechodzi na emeryturę w 65. r. życia, dożywa 80,1 r., zaś  kobieta, która przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat, dożywa 83,5 r." Oznacza to, że utrzymanie obecnych proporcji czasu pracy i czasu odpoczynku na emeryturze nie jest już możliwe" - twierdzi szef ZUS w rozmowie z "Gazetą Wyborczą"(Nr z 14.01.2012 r.). Na podniesieniu wieku emerytalnego budżet może zaoszczędzić- jak wynika z szacunków. I tak, w  "2016 r. zaoszczędzi 4,3 mld zł, dwa lata później już 8 mld zł. W 2041 r. nastąpi szczyt - kasa państwa zaoszczędzi aż 26,7 mld zł. Jednak po tym roku kwoty zaczną maleć, ponieważ już wszyscy ubezpieczeni będą podlegać nowemu systemowi emerytalnemu według zasady: ile sobie uzbierasz, tyle dostaniesz" - cytuje "Wyborcza"  prezesa ZUS. W opinii Z. Derdziuka, "wydłużenie wieku emerytalnego powoduje, że zmniejsza się też (...)poziom obciążenia demograficznego. Czyli lepsze będą proporcje pomiędzy liczbą płacących składki i pobierających świadczenie". W przypadku osób w nowym systemie  składkowym każdy dodatkowy rok pracy zwiększy ich świadczenia emerytalne o prawie 10 proc.
Prezes Derdziuk powiedział "Wyborczej", iż zapisane na  kontach emerytalnych Polaków w ZUS około 2 bilionów zł to  tylko "wirtualne pieniądze, obecne tylko na twardych dyskach komputerów". Według szefa ZUS, tegoroczna waloryzacja świadczeń zostanie wypłacona na czas.

W portfelach OFE najwięcej akcji PKO BP, PZU i Pekao


W 2011 r.  otwarte   fundusze emerytalne  dokupowały sporo akcji spółek sektora finansowego. Jednak pierwsza dziesiątka największych pojedynczych inwestycji w portfelu w stosunku do 2010 r.  pozostała praktycznie niezmieniona - twierdzi "Parkiet"(Nr z 17.01.2012 r.). W pierwszej trójce znalazły się  akcje: PKO BP (6,2 mld zł zł), PZU (4,6 mld zł) i Pekao (4,4 mld zł).Z). Do pierwszej dziesiątki awansowały Asseco Poland oraz PGNiG, zaś wypadły  Telekomunikacja Polska oraz BZ WBK (akcje tego banku zostały usunięte z WIG20) - pisze dziennik . Największy udział w kapitalizacji OFE mają w Elektrobudowie (w końcu  2011 r. łącznie ponad 77-proc. akcji spółki).  Na kolejnych miejscach - wylicza gazeta - znalazły się Kęty, Bogdanka oraz PEP. Zarządzający natomiast pozbyli się akcji kilku spółek, głównie z powodu ich wyjścia z giełdy (Multimedia Polska, Elstar Oils, którą przejął koncern ADM, czy Energomontaż-Północ). OFE sprzedały również akcje kilku zagranicznych spółek.
W opinii  Piotra Bienia, zarządzającego  portfelem akcji w ING PTE,  zaskoczeniem jest, że OFE kupowały papiery PKO BP. Ponadto, fundusze  kupowały także akcje  Azotów Tarnów, JSW, Cyfrowego  Polsatu.
W ub.r. w portfelach OFE były akcje prawie dziesięciu spółek nienotowanych w Warszawie.

Konieczne podwyższenie wysokości podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców

Podniesienie  wieku emerytalnego do 67. roku życia może nie poprawić sytuacji finansowej systemu ubezpieczeń społecznych, jeśli nie wzrośnie wysokość podstawy, od której są opłacane składki na przyszłą emeryturę - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" (16.01.2012 r.), powołując się na ekspertów. Ci zaś podkreślają, iż  "zachowanie obecnego systemu ustalania wysokości składek może spowodować, że z każdym rokiem będzie rosła liczba osób, które nie wypracują minimalnej emerytury".  I proponują różne rozwiązania, np. podwyższenie podstawy opłacania składek przez przedsiębiorców z 60 do 80 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Także  związki zawodowe - podaje gazeta -  proponują podwyższenie wysokości podstawy, od której płacą składki przedsiębiorcy. Związkowcy, podobnie  jak pracodawcy,  chcą jednak, aby składki były płacone od faktycznego dochodu firm. Zdaniem Krzysztofa Patera, byłego  ministra polityki społecznej, członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Rady UE,  iż w  "warunkach kryzysu można oczekiwać od np. właścicieli firm, którzy przeważnie są samozatrudnieni, większego udziału w kosztach kryzysu", ale "błędem byłoby podwyższanie składek wszystkim prowadzącym działalność gospodarczą" .  Natomiast  eksperci rynku ubezpieczeniowego  - zauważa "DGP". W opinii  Krzysztofa Patera, " podstawa wymiaru składek na FUS przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej lub tych, którzy mają małe przychody, powinna zostać nawet obniżona do 50 proc. Dla pozostałych prowadzących działalność powinna być progresywnie zwiększona co 5 lub 10 proc., zależnie od przychodu lub dochodu, uwzględniając formę opodatkowania (...) maksymalna podstawa wymiaru składki dla tych osób nie powinna przekroczyć 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT