Opłaty OFE pod lupą rządu

W ciągu najbliższych miesięcy rząd  przyjrzy się działalności funduszy emerytalnych. Pod lupą  znajdą się na przykład  opłaty pobierane przez OFE:   opłata od składki oraz opłata za zarządzanie aktywami - podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 30.01.2013 r.). Ich wysokość była już dwukrotnie obniżana - przypomina dziennik - w  2004 r. oraz z  początkiem 2010 r. Według gazety,  obecnie maksymalny limit opłaty od składki wynosi 3,5 proc., zaś  opłata za zarządzanie  spada wraz ze wzrostem aktywów funduszu. Może ona "wynieść w skali miesiąca od 0,045 proc. wartości aktywów, ale nie więcej niż 15,5 mln zł". "Rz" twierdzi, iż opłaty pobierane przez  OFE należą obecnie do najniższych wśród instytucji inwestujących powierzone środki. Zdaniem Pawła Pytela, prezesa  Aviva PTE, " system opłat pobieranych przez OFE nie jest jasny dla klientów".
"Rzeczpospolita" pisze, iż  zarządzający OFE widzą potrzebę większego powiązania opłaty za zarządzanie z wynikami inwestycyjnymi funduszy emerytalnych.

Co z reformą emerytur górniczych ?

Czy dojdzie do zmian w   regulacjach  emerytur górniczych ? W opinii "Gazety Wyborczej"(Nr z  30.01.2013 r.), związkowcy nie chcą reform, zaś eksperci się ich domagają. Eksperci uważają - pisze "GW" - że na przykład  inżynier, który okazjonalnie zjeżdża na dół, nie powinien mieć górniczych przywilejów. Reforma emerytur górniczych  ma objąć jedynie tych pracowników sektora, którzy nie pracują przy wydobyciu. Pracujący regularnie pod ziemią  nadal, bez względu na wiek,  będzie odchodzić  na emeryturę już po 25 latach pracy. Jednak zdaniem  Wacława  Czerkawskiego  ze Związku Zawodowego Górników w Polsce   głęboka  nowelizacja przepisów w sprawie  emerytur górniczych  nastąpiła  siedem lat temu - podaje dziennik.  Uprawnienia do górniczych emerytur zachowały prawie wyłącznie osoby pracujące na dole. "W drodze kompromisu zgodziliśmy się  (...), żeby uprawnienia do emerytur górniczych stracili działacze związkowi. A było to sprzeczne z ustawą o związkach zawodowych, bo ta przewiduje ochronę praw nabytych" - powiedział "Wyborczej" Czerkawski.  Z kolei  prof. Danuta Koradecka, szefowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, podkreśla w "GW", iż "zgodnie z prawem wszystkie stanowiska i rodzaje wykonywanych prac (...) wymagają okresowych przeglądów celem oceny ryzyka zawodowego. Do kwalifikacji stanowisk jako pracy górniczej pod ziemią stosuje się przepisy z 1994 r."
Górnicy pracujący pod ziemią, w tym np. na przodku, spełniają kryteria do emerytur pomostowych. 

Koniec dyktatu  informatycznego Prokom/Asseco w ZUS


Po raz pierwszy ZUS  ma szansę zakończyć  " trwający półtora dekady"  kontrakt informatyczny, który na początku  obsługiwała firma Prokom, a później nabywca Prokomu - firma  Asseco.  Jak donosi "Gazeta Wyborcza" (Nr z 29.01.2013 r.), za budowę  i obsługę systemu informatycznego KSI   podatnicy zapłacili  ponad 3 mld zł.  "GW" szacuje, iż  to jest "trzy razy tyle, ile kosztowało wysłanie sondy Pathfinder na Marsa".  Według dziennika,  ZUS ma  w br. ogłosić  kilka przetargów, które mają zrewolucjonizować jego obsługę informatyczną. Styczniowy (modyfikacja obecnego oprogramowania: obsługa składek, naliczanie rent, emerytur i zasiłków etc. ), do którego zostaną zaproszeni wybrani wykonawcy  prawdopodobnie wart jest około  300 mln zł w ciągu czterech la" - twierdzi "Wyborcza". Według gazety,  w lutym br. zostanie ogłoszony kolejny przetarg na eksploatację i utrzymanie KSI (ma ponad 60TB danych) o wartości około 200 mln zł  rocznie. " Umowa z wykonawcą będzie podpisana na cztery lata, przetarg również będzie ograniczony". ZUS  zapowiedział zorganizowanie jeszcze  kilku drobniejszych przetargów, dotyczących  np. sporządzenie elektronicznego archiwum, budowy Centralnego Rejestru Klientów Zakładu czy rozwój Nowego Portalu Informacyjnego. Wartość każdego z nich jest szacowana na  około  50-60 mln zł - pisze "GW". Dziennik  podkreśla, że w opinii ZUS " potencjał do zrealizowania kontraktu ma Asseco, Comarch, Sygnity, IBM i HP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT