Oszczędności na średnim koncie w OFE przewyższają stan średniego konta ZUS

Średni stan konta emerytalnego  w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wynosi obecnie  92 tys. zł. Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 27.06.2011 r.), ta wielkość  uwzględnia  także tzw. kapitał początkowy,  a wiec kwotę odłożoną zanim w 1999 r.  wystartował nowy system emerytalny. Kapitał początkowy jest co rok waloryzowany, podobnie jak nowe składki wpłacane do ZUS. Natomiast na koncie w funduszu emerytalnym można było odłożyć znacznie powyżej 100 tys. zł. Dziennik podkreśla, że do  ZUS wpływa wyższa składka emerytalna (12,22 proc.) niż do OFE i jeszcze będzie wyższa  po zmniejszeniu składek do OFE z 7,3 do 2,3 proc. Przy tym - pisze gazeta -  łączna składka emerytalna (19,52 proc.) naliczana jest tylko od 30-krotności średniego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce. "To oznacza, że w tym roku można maksymalnie odłożyć w ZUS i OFE 19,7 tys. zł, a od 1999 r. do tego roku – prawie 189 tys. zł" - szacuje "Rzeczpospolita".  W większości funduszy są rachunki, na których jest ponad 100 tys. zł.  I tak, według  Pawła Pytla, prezesa Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego,  uczestnik OFE  Aviva   "ma przeciętnie na  rachunku ponad 20 tys. zł, a rekordzistka ponad 150 tys. zł wraz z częścią kapitału odziedziczoną po mężu" . W  AXA największa uzbierana kwota przez klienta to ponad 140 tys. zł, a w Generali  ponad 130 tys. zł. Z kolei w  Aegonie to 126 tys. zł, w ING około 110 tys. zł. Jak zauważa dziennik, sumy, jakie odłożyli klienci OFE, zależą głównie od wysokości wpłaconych składek, czasu oszczędzania oraz tego, jak pieniądze pomnażał fundusz.

Trzeci filar dla pracodawców z Unii

Każdy pracodawca mający siedzibę w państwie Unii Europejskiej,   Islandii, Liechtensteinu, Norwegi i Szwajcarii będzie mógł wpłacać składki pracowników do pracowniczych funduszy emerytalnych w Polsce - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 29.06.2011 r.). Przewiduje to rządowy  projekt  ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, którego pierwsze czytanie odbyło się w  Sejmie. Proponowane przez rząd rozwiązanie prawne stanowi dostosowanie do dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami - wyjaśnia gazeta.
Dyrektywa ta umożliwia przejmowanie przez pracownicze fundusze emerytalne składki opłacanej przez zagranicznych pracodawców, którzy są założycielami lub akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych - pisze "DGP".

Polacy wolą podwyżki niż udział w PPE

Zaledwie  16 proc. Polaków deklaruje, że będzie oszczędzać na emeryturę w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego - podaje "Parkiet" (Nr z 29.06.2011 r.).  Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) wystartują z początkiem 2012 r., a wpłaty na nie – 4 proc. wynagrodzenia – będzie można odpisać od podstawy opodatkowania. Jednak  do świadomości 79 proc. Polaków ta informacja nie dotarła – wynika z badań CBOS na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Dziennik ostrzega, iż  IKZE może podzielić los indywidualnych kont emerytalnych. Jednak niewiele osób skorzysta z tej formy oszczędzania.  Na koniec marca br.  na kontach emerytalnych oszczędzało ok. 800 tys. osób - pisze gazeta. Według ostatnich badań  dla IZFiA, zaledwie 2 proc. badanych zdecydowanie deklaruje, że zamierza skorzystać z nowego konta, a 14 proc., że raczej to zrobi. Im młodsi, tym chętniej składają taką deklarację. Nie planuje oszczędzać na IKZE 65 proc. badanych (bez emerytów i rencistów). "Parkiet" podaje, że z badania dla IZFiA  także wynika, iż inny produkt w ramach III filara związany z dodatkowym oszczędzaniem na starość – pracownicze programy emerytalne (PPE, ustawowa forma oszczędzania grupowego w zakładach pracy) nie cieszy się popularnością. Polacy bardziej doceniają podwyżki niż uczestnictwo w PPE. 

Przygotowywana nowa regulacja przepisów o przekazywaniu informacji o prowadzonych IKE oraz IKZE

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Projekt został skierowany do uzgodnień zewnętrznych 20 czerwca 2011 r. Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2012 r.- informuje  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 27.06.2011 r.). Projekt zmienia i uzupełnia regulacje w zakresie przepisów odnoszących się do sporządzania i przekazywania informacji o prowadzonych IKE, m.in.  dostosowuje brzmienie tytułu oraz niektórych przepisów rozporządzenia do zmian związanych z wprowadzeniem dodatkowego konta IKZE. Dodaje także  przepis, określający zakres informacji, które instytucje finansowe prowadzące IKZE są obowiązane przekazywać cyklicznie (półrocznie i rocznie) organowi nadzoru. Wpłynie  również na zakres informacji zbiorczej przekazywanej przez organ nadzoru ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego - twierdzi "GU".
Według "Ubezpieczeniowej",  proponowane rozszerzenie zakresu informacji o dane dotyczące IKZE ma na celu umożliwienie prawidłowego sporządzenia przekazywanej informacji oraz zagwarantowanie ministrowi dostępu do danych w pełni odzwierciedlających realny poziom wykorzystywania przez oszczędzających nie tylko indywidualnych kont emerytalnych, ale i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT