Oszczędzanie tylko w bezpiecznym funduszu emerytalnym grozi o 15 proc. niższa emeryturą

Oszczędzanie w bezpiecznym funduszu emerytalnym, który lokowałby środki tylko w obligacjach, nie gwarantuje godnej emerytury  - stwierdzili eksperci podczas ostatniego posiedzenia Zespołu ds. Ubezpieczeń Komisji Trójstronnej. Według ekspertki Lewiatana Małgorzaty Rusewicz -  podaje za PAP Wirtualna Polska (www.wp.pl z 05.10.2009 r.) -  wystarczy, że przez dłuższy czas będzie wyższa inflacja, by stracić część zebranego kapitału. Kryzys gospodarczy zmniejsza wartość kapitału zbieranego na emeryturę, ale jeszcze bardziej obniżyłaby go długotrwała inflacja, której można spodziewać się w najbliższym czasie w związku z wychodzeniem z zadłużenia po okresie bessy w gospodarce. Z kolei  w opinii  wiceprezesa zarządu towarzystwa emerytalnego ING Grzegorza Chłopka, analizy prowadzone na przykładach USA i Wielkiej Brytanii pokazują, że oszczędzanie przez 40 lat w funduszu bezpiecznym spowodowałoby, iż emerytura byłaby o ok. 15 proc. niższa,  niż przy oszczędzaniu w tzw. funduszach stabilnego wzrostu, które obecnie istnieją w Polsce. Zdaniem Chłopka , osoba oszczędzająca przez 40 lat równowartość 1000 dolarów rocznie mogłaby liczyć na zgromadzenie do emerytury kwoty równej ok. 8,5 tys. dolarów. Wyższe zyski byłyby możliwe przy oszczędzaniu w funduszu tzw. agresywnym, który mógłby inwestować w akcje do 80 proc. kapitału. Warto zatem jak najdłużej oszczędzać w funduszach inwestujących także w akcje - stwierdził.
Komisja zajmowała się rządowym projektem nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych. Stanowią one jeden z dwóch, poza ZUS, filarów systemu emerytalnego, wprowadzonego w 1999 r.  Jego podstawowe założenie polega na tym, że ubezpieczony otrzyma na emeryturze tyle, ile uzbierał w trakcie pracy zawodowej plus ewentualne zyski. Kwoty zgromadzone w OFE są inwestowane w papiery dłużne i akcje spółek notowanych na GPW (do 40 proc. kapitału). Rząd proponuje utworzenie subfunduszy, tzw. bezpiecznych, które będą inwestowały tylko w obligacje skarbowe. Przejście do funduszy bezpiecznych byłoby obligatoryjne.

KNF: trzyletnia stopa zwrotu OFE wyniosła 7,9 proc.

Według danych  opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego  trzyletnia stopa zwrotu OFE za okres od 29 września 2006 r. do 30 września 2009 r. wyniosła 7,9 proc. – informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 06.10.2009 r.).   KNF opublikowała dane dotyczące średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych. I tak, średnia trzyletniej stopy zwrotu wyniosła 7,909 proc., zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 3,909 proc. Urząd nadzoru poinformował również, że wszystkie podmioty rynku otwartych funduszy emerytalnych  osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu. Najlepszy wynik uzyskał Generali OFE (10,385 proc.), wyprzedzając kolejno AXA OFE (10,025 proc.) i AIG OFE (9,801 proc.). Na przeciwległym biegunie znalazł się OFE WARTA z rezultatem na poziomie 5,369 proc.

Polsat OFE ma najwięcej akcji

Do około 47 mld zł  wzrosła wartość akcji w portfelach OFE  - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 06.10.2009 r.). We wrześniu br. udział papierów udziałowych w portfelach inwestycyjnych funduszy emerytalnych prawie się nie zmienił w porównaniu z sierpniem 2009 r. i wynosił 28,7 proc. (dane bez funduszu Pocztylion).  . Według gazety, liderem pozostaje Polsat, który miał  (wraz z NFI) aż 39,5 proc. akcji i zbliża się do maksymalnego limitu, który wynosi 40 proc. . Za Polsatem na koniec września br. najwięcej akcji miały jeszcze Pekao (29,76 proc.) oraz PZU Złota Jesień (29,25 proc.). Najmniejszym pakietem akcji dysponowała   zaś Axa (25,8 proc.) oraz Aegon (26,9 proc.).
Po trzech kwartałach br. wartość portfela akcji wzrosła o ok. 18 mld zł - szacuje gazeta i jest  to w opinii "Rzeczpospolitej" w dużej mierze efektem dużych zwyżek na giełdzie, które trwają od marca br. Natomiast tylko we wrześniu br. wartość portfela akcji była wyższa o około 1 mld zł  niż w sierpniu i  wynosiła ok. 47 mld zł. Dziennik podkreśla, że  jednak we wrześniu kursy mocno się wahały. Ostatecznie wszystkie indeksy giełdowe nieznacznie spadły i  niektóre OFE wykorzystały ubiegły miesiąc na dokupienie akcji. W tym gronie jest m.in. Generali, Amplico (dawne AIG) oraz Allianz. Dzienni pisze, że ostatni kwartał br. zapowiada się bardzo interesująco dla inwestorów, zwłaszcza przy dwóch dużych ofertach  publicznych PKO BP i Polskiej Grupy Energetycznej. Ponadto, fundusze spodziewają sie,  że w IV kw. br. nastąpi  korekta na giełdzie, zaś moment jej rozpoczęcia i ewentualną głębokość mają określić giełdy amerykańskie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT