PFE lepiej zarabiają na emeryturę niż OFE

W 2011 r. pracownicze fundusze emerytalne (PFE) osiągnęły stopę zwrotu na poziomie -4,34 proc., a otwarte fundusze emerytalne -4,83 proc.  Fundusze założone przez przedsiębiorstwa dla ich pracowników są lepsze od OFE także w długim horyzoncie. Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.01.2012 r.) PFE  od początku 2007 r. do końca 2011 r. zarobiły średniorocznie 10,9 proc., podczas gdy OFE 9,5 proc.
Skąd bierze się przewaga PFE?  Zdaniem Janusza  Szredera, prezesa Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego TP   w portfelach funduszy prowadzonych przez przedsiębiorstwa jest więcej papierów bezpiecznych, a mniej akcji i obligacji korporacyjnych niż w przypadku OFE. "Poza tym pracowniczym funduszom łatwiej zmieniać skład portfeli, bo są one mniejsze" - zauważa  gazeta. Łącznie w PFE pod koniec 2011 r. znajdowało się ok. 1,5 mld zł, z czego większość, bo niemal 1 mld zł, w PFE TP.  Z kolei najmniejszy OFE pod koniec września ub.r. zarządzał aktywami rzędu 2 mld zł, gdy największy OFE dysponuje zaś 52,5 mld zł. We wszystkich PFE jest 56,6 tys. osób.
PFE pobierają niskie, w porównaniu z OFE, opłaty za zarządzanie (np.  PFE TP jest to mniej niż 0,5 proc. wartości aktywów w skali roku)
W ciągu  ostatnich trzech lat najlepszą stopę zwrotu (17,2 proc.)  wypracował PFE Nowy Świat, zaś najniższą  fundusz firmy Nestle (13,4 proc.).
Dziennik przypomina, iż  na  konto pracownika w PFE  wpływa 7 proc. wynagrodzenia (nie wliczane do wynagrodzenia, więc pracodawca płaci mniejsze składki na ubezpieczenie społeczne). Środki zgromadzone na koncie w PFE można wypłacić po ukończeniu 60 lat lub 55 lat i nabyciu praw do emerytury.

Spadek wartości akcji w portfelach OFE

W 2011 r. fundusze emerytalne wydały na zakup akcji około  7 mld zł, a wiec co najmniej o połowę mniej niż jeszcze rok wcześniej - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 13.01.2012 r.). Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że  na koniec grudnia 2011 r. wartość akcji w portfelach funduszy emerytalnych wyniosła mniej niż 70 mld, chociaż  jeszcze w kwietniu ub.r. akcje w portfelach OFE warte były ponad 87 mld zł. jest to przede wszystkim  efekt spadku cen akcji, które znajdują się w  portfelach funduszy - pisze dziennik. W opinii gazety,  spadek ten  byłby jeszcze większy, gdyby nie zakupy zarządzających funduszami emerytalnymi. Dziennik  szacuje, iż  OFE kupiły papiery udziałowe na kwotę około 7 mld zł.
W 2012 r. po raz pierwszy OFE przez cały rok będą otrzymywać obniżoną  z 7,3 do 2,3 proc. składkę. Według szacunków ZUS, dostaną  one  około 9 mld zł bieżących składek  wobec około 15 mld zł w 2011 r. Jednak  zakupy OFE będą zależeć od podaży na rynku.
"Rzeczpospolita" przypomina, iż w   minionym roku udział akcji w portfelach OFE spadał. Kiedy na koniec grudnia 2010 r. był on na poziomie  ok. 36 proc., to na koniec 2011 r. stanowił on  już mniej niż 32 proc. W przypadku niektórych OFE jak np. Axa, Pocztylion czy Warta udział akcji w ich portfelach było  nawet poniżej 30 proc.

Najbardziej efektywny fundusz emerytalny ING

Na emeryturę najwięcej odłożyli członkowie funduszu ING. Z  zestawienia opublikowaną  przez "Gazetę Wyborczą" (Nr z 11.01.2012 r.) wynika, że na swoich hipotetycznych kontach emerytalnych mieliby  oni przeciętnie 21,7 tys. zł, a wiec  o 135 zł więcej niż przed rokiem. Tuż za ING OFE uplasowało się Generali. Jego klienci mieliby na koncie 21,5 tys. zł. Niemal tyle samo uzbierały osoby z kontem w AXA, która zamyka pierwszą trójkę. Jak zauważa dziennik,  najsłabiej idzie Pocztylionowi i Aegonowi (jego klienci mają na kontach po 20,4 tys. zł. To o ponad 1,3 tys. zł mniej, niż mogliby uzbierać przez ten czas w najlepszym funduszu). Kiepsko wypada też bankowy. Jego członkowie odłożyli do końca grudnia zeszłego roku 20,6 tys. zł.
Jak wyjaśnia "Wyborcza",  żeby sprawdzić, jak fundusze radzą sobie z pomnażaniem naszych emerytalnych oszczędności,  założono, że co miesiąc wpłacamy do nich na  hipotetyczne  konto 100 zł. Licząc od początku istnienia OFE, czyli 1999 r., daje   to 14,9 tys. zł wpłat.
Uwzględnia się  przy tym pobieraną przez fundusze opłatę od składki (waha się od 3,4 do 3,5 proc.), a także prowizję za zarządzanie. Dzięki temu można  pokazać realne zyski wypracowane  przez fundusze.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT