PPE przetrwają kryzys

Kryzys finansowy nie spowoduje masowej likwidacji pracowniczych  programów   emerytalnych  przez pracodawców. Bardziej prawdopodobne będzie zawieszenie przez nich składek odprowadzanych w ramach PPE  –  informuje „Gazeta Prawna” (Nr z 02.04.2009 r.), powołując się na opinie prowadzących programy emerytalne instytucje finansowe. Według dziennika, zjawisko to powinno wystąpić jednak w mniejszej skali, ponieważ PPE zakładają głównie większe, bardziej stabilne firmy. Na przykład Allianz Życie kieruje swoją ofertę do pracodawców, którzy nie są podatni na obecne zjawiska gospodarcze. W   PZU Życie, który zarządza 521 PPE, dziś nie widać, aby kryzys powodował decyzje pracodawców o zaprzestaniu finansowania składki podstawowej dla pracowników ani likwidacji programu.  Zdaniem  dyrektor  Anny Kwiatkowskiej w 2008 r. w  PZU Życie  przybyło 11 programów emerytalnych, a zamknięto osiem. Z zawieszenia składek skorzystało sześciu pracodawców,  jeden ograniczył wysokość składki, zaś  podniosło  ją pięciu pracodawców. Anna Kwiatkowska twierdzi, że przy założeniu, iż sytuacja gospodarcza nie ulegnie znaczącemu pogorszeniu, w tym roku nie będzie wzrostu rezygnacji z PPE. Ubezpieczyciel spodziewa się jednak zwiększonego korzystania z opcji zawieszenia składki. W opinii "Gazety Prawnej",   instytucje organizujące PPE mają sposób na zrekompensowanie mniejszych przychodów. Będą  bowiem przekonywać swoich klientów - pisze dziennik -  że mogą zaproponować pracownikom zwiększeniem wpłat na PPE lub założeniem programu, jako formę zadośćuczynienia za obniżki pensji.

Wyższe jednorazowe odszkodowania z ZUS za wypadki przy pracy

Wzrosły jednorazowe odszkodowania wypłacane przez ZUS za wypadki przy pracy lub z tytułu choroby zawodowej. Od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS z tytułu wypadku przy pracy czy choroby zawodowej, wyniesie 589 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 01.-4.2009 r.). Według "GU", taka sama wysokość zasiłku będzie przysługiwała z tytułu zwiększonego uszczerbku na zdrowiu o co najmniej 10 proc. Natomiast w  wypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niemożności samodzielnego egzystowania, albo pogorszenia się stanu zdrowia rencisty, odszkodowanie wyniesie 10 tys. 304 zł. I tak, jednorazowe odszkodowanie przysługujące rodzinie, od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. będzie wynosiło 52 tys. 990 zł, jeżeli uprawnieni do niego będą małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. W przypadku, gdy  zmarły  miał więcej dzieci, każde z nich dostanie dodatkowo 10 tys. 304 zł odszkodowania.

OFE obniżą zyski ?

Zyski PTE zagrażają systemowi emerytalnemu - ostrzega "Gazeta Prawna"(Nr z 03.04.2009 r.). Dziennik pisze, że utrzymywanie obecnego stanu może doprowadzić do rozpadu systemu emerytalnego i ostatecznej kompromitacji idei partnerstwa publiczno - prywatnego. Według gazety, ze 120 mld zł, które wpłynęły w ciągu ostatnich 10 lat do OFE, zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) pobrały jako wynagrodzenie ponad 10,5 mld zł, czyli  prawie 9 proc. przelanych do funduszy składek przyszłych emerytów.
Przychody firm zarządzających OFE niemal w ogóle nie zależą od zysków z inwestycji. Jak podaje "GP",  w  2008 r. aktywa przyszłych emerytów stopniały o 22 mld zł, a zarządzający OFE pobrali tytułem opłat 1,8 mld zł; w tym z  tej kwoty 740 mln zł to ich zysk. Dla porównania ZUS, który jest uważany za drogą instytucję, ale wykonuje nieskończenie więcej zadań niż PTE, kosztował w ub.r. 3,35 mld zł.
W opinii "Prawnej", taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. Gdy zawodzą rynkowe zachęty, zmuszające zarządzających OFE do obniżenia swoich zysków,  zwłaszcza wobec ogromnych strat, które ponieśli  klienci OFE,  ustawodawca powinien  rozwiązać problem administracyjnie. Albowiem  niepodjęcie żadnych działań może doprowadzić do demontażu obecnego systemu emerytalnego. Według "GP", resort pracy zaproponował przyspieszenie terminu redukcji prowizji (od 2010 roku ma wynosić maksymalnie 3,5 proc.) i wprowadzenie ostrzejszych limitów od opłaty za zarządzanie. Projekt odpowiedniej ustawy trafił już do Sejmu. W efekcie przychody PTE w latach 2010-2050 zamiast 197,7 mld zł mają wynieść 140,5 mld zł. Z kolei zysk 86,7 mld zł, a nie 144,1 mld zł.

Umorzą zaległe składki matkom prowadzącym firmy

Od 1 sierpnia 2009 r.  wejdą w życie przepisy o umorzeniu składek matkom, które prowadziły firmy - donosi "Gazeta Prawna"(Nr z 03.04.2009 r.).  Sejm uchwalił bowiem projekt ustawy, przewidujący umorzenie zaległych składek z tytułu prowadzenia firmy osobom zatrudnionym na etacie i przebywającym na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, od 1999 r. do daty wejścia w życie ustawy. Według dziennika,  po 1 sierpnia br.  kobiety na urlopie macierzyńskim, które mają działalność gospodarczą, też nie będą musiały płacić od niej składek. Również osoby na wychowawczym będą zwolnione z opłacania składek od własnego biznesu, pod warunkiem że zawieszą działalność gospodarczą. 

Wartość jednostek OFE w ciągu ostatnich trzech lat spadła o 2,5 proc.

Spadki na GPW spowodowały, że stopniały emerytalne oszczędności 14 milionów Polaków. Komisja Nadzoru Finansowego, oceniając wyniki inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych (OFE) podała, że  wartość  jednostek rozrachunkowych, na które przeliczane są emerytalne składki Polaków, od końca marca 2006 r. do końca marca 2008 r. przeciętnie zmniejszyła się o 2,5 proc.  Jednak zdaniem "Rzeczpospolitej" (Nr z 02.04.2009 r.),  poprawa koniunktury na rynkach sprawi, że fundusze powinny odrobić te straty, a większość klientów OFE będzie gromadzić pieniądze na emeryturę  przez kilkadziesiąt lat.
Z szacunków KNF wynika, że przez ostatnie trzy lata najmniej straciły fundusze Allianz, Generali i Pekao, najwięcej zaś OFE Warta oraz Commercial Union i ING. Dużo lepiej wypadły  wyniki OFE, gdy pod uwagę weźmie się np. ostatnie cztery lata. Natomiast  od początku działania II filara, czyli od 1999 r., do marca 2009 r. roku średni zysk z inwestycji OFE przekroczył  100 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT