PPE to wyższa emerytura dla pracownika

Przyłącz się do pracowniczego funduszu emerytalnego albo wynajmij firmę ubezpieczeniową lub fundusz inwestycyjny, jeśli chcesz zafundować swoim pracownikom wyższe emerytury  - radzi   "Gazeta Wyborcza"(Nr z 27.09.2010 r.).Dziennik podkreśla, że nie można sie samemu oszukiwać  - "o godziwą emeryturę każdy musi zadbać sam". Jedną z możliwości odkładania na starość jest oszczędzanie  w  pracowniczych  programach  emerytalnych (PPE). "Wyborcza" podkreśla, że do PPE mogą przystąpić pracownicy zatrudnieni w danej firmie nie krócej niż trzy miesiące, chyba że pracodawca wymaga dłuższego stażu pracy. Ponadto, objęte programem mogą być tylko osoby, które nie ukończyły 70. roku życia.
PPE to jeden z wariantów trzeciego, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego.  - pisze gazeta. Program tworzy pracodawca w porozumieniu z pracownikami. Część pensji pracowników odprowadza do instytucji, która następnie te pieniądze inwestuje, np. w akcje lub obligacje ( składka podstawowa w ramach PPE nie może być wyższa niż 7 proc. pensji pracownika).
W ramach PPE pracownicy dobrowolnie mogą też odkładać składkę dodatkową (obowiązuje limit ustalany i aktualizowany przez resort pracy, który w 2010 r. wynosi on 14,4 tys. zł) - pisze gazeta. "GW" zauważa iż wpłaty na PPE są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i stanowią dla pracodawcy  koszt uzyskania przychodu.

Protestują przeciwko planom zakazu akwizycji do OFE

Planowany przez rząd  zakaz akwizycji do OFE  wywołał lawinę protestów ze strony osób, które zajmują się pozyskiwaniem klientów dla funduszy - twierdzi "Parkiet"(Nr z 28.09.2010 r.). Obecnie pozyskiwaniem klientów dla funduszy zajmuje się ok. 117 tys. akwizytorów -  wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Osoby te  ślą teraz  listy-apele do posłów, resortu pracy, organizacji pracodawców, a nawet premiera Donalda Tuska. Przeciw całkowitemu zakazowi akwizycji protestuje także Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych. Według gazety, z  największą liczbą akwizytorów współpracuje AXA – ponad 21 tys.; PZU Złota Jesień - 19,5 tys., ING -  ok. 11 tys. osób. Najmniej akwizytorów pracuje dla Polsatu – niespełna stu. Większość akwizytorów sprzedają polisy ubezpieczeniowe. Ponadto,  akwizytorami OFE są najczęściej  także pracownicy banków czy Poczty Polskiej. Dziennik pisze, że istnieje jednak grupa kilku, może kilkunastu tys. osób, dla której praca dla funduszu to jedyna forma zarobku. Dla nich  zakaz akwizycji oznacza utratę źródła dochodu. Dotyczy to zwłaszcza zakazu akwizycji na rynku wtórnym. Według "Parkietu",  za zdobycie klienta od konkurencji  towarzystwa płacą  od kilkaset zł do  nawet  ok. 2 tys. zł od jednej umowy. .Na rynku pierwotnym prowizje wynoszą od kilkunastu do kilkuset zł.

Kiedy ZUS przeliczy wysokość należnej emerytury

Osoba, której ZUS przyznał emeryturę, może później wystąpić z wnioskiem o jej przeliczenie - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 27.09.2010 r.). Zdaniem gazety, jednak warunki i sposób są uzależnione od tego, czy świadczenie zostało obliczone według starych, czy nowych zasad oraz od tego, "czy ktoś dalej pracuje, odnalazł nowe dokumenty i jak ZUS wyliczył mu kapitał początkowy". Jak podkreśla gazeta, obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne sposoby obliczenia wysokości emerytury. I tak, "osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., a także tym spośród urodzonych w latach 1949 – 1968, którzy do 31 grudnia 2008r. spełnili warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury, świadczenie obliczane jest według starych zasad."  Zaś osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które "nie spełniły do końca 2008 r. warunków do uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych" nabywają prawo do tzw. nowej emerytury. Świadczenie to wyliczane jest – co do zasady – na podstawie stanu indywidualnego konta ubezpieczonego w ZUS.Z Natomiast osoby, które osiągną wiek emerytalny w latach 2009 – 2013, nie przystąpiły do OFE lub  chcą przekazać  środki z OFE do budżetu państwa, "mogą mieć obliczone świadczenie w mieszanej wysokości (częściowo po staremu, a częściowo według nowych zasad). Według dziennika, taki wariant może być zastosowany wówczas, gdy jest korzystniejszy od obliczenia emerytury całkowicie po nowemu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT