PTE obniżają koszty agenta transferowego

W 2010 r. nieznacznie wzrosły  koszty towarzystw emerytalnych.  Dotyczy to głównie kosztów obowiązkowych, jak wpłaty na Fundusz Gwarancyjny, ZUS czy KNF - informuje "Parkiet"(Nr z 23.02.2011r.) . Jednak koszty agenta transferowego wynikające z obsługi kont klientów funduszy emerytalnych zmniejszyły się w ub.r. o ponad 10 mln zł i wyniosły 140 mln zł - twierdzi gazeta. Zdaniem dziennika, negocjowanie niższych stawek u agentów transferowych to przejaw szerszej tendencji na rynku. Ponadto, PTE mniej płacą także za utrzymanie pojedynczego rachunku. W 2010 r. wydały w tym celu  9,2 zł wobec 10,2 zł rok wcześniej, pomimo iż wzrosła liczba uczestników II filara. Z danych KNF wynika - pisze gazeta - iż  liczba kont prowadzonych przez towarzystwa zwiększyła się o ponad 500 tys., do 15,5 mln zł.  Koszt prowadzenia jednego rachunku  najmocniej spadł w PTE ING i PZU, ale wzrósł w kilku  PTE, najmocniej w Avivie i Warcie.

PIPUiF za ulgą podatkową dla oszczędzających w II filarze

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych popiera rządową propozycję wprowadzenia ulgi podatkowej dla osób dodatkowo oszczędzających na emeryturę w III filarze - podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr  z 21.02.2011 r.), powołując sie na list PIPUiF  do ministra Michała Boniego. Według izby, obecna " propozycja rządowa jest, naszym zdaniem, krokiem w dobrym kierunku, co do konieczności wsparcia III filara, ale jej kształt jest dalece niewystarczający". Natomiast "skorzystanie z ulgi podatkowej powinno być uwarunkowane gromadzeniem dodatkowych środków na zabezpieczenie emerytalne do osiągnięcia tego samego wieku zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn".  PIPUiF uważa, iż   optymalny wiek przejścia na emeryturę dla obu płci to  67 lat. Ponadto - zauważa "DGP" - w opinii organizacji   "ulga powinna dotyczyć jedynie dochodów osiąganych z pracy (bez zasiłków, czy rent), a limit dobrowolnej składki powinien być ustalony kwotowo, a nie procentowo".
PIPUiF podkreśla, iż  rząd powinien umożliwić dodatkowe oszczędzanie z wykorzystaniem ulgi podatkowej we wszystkich rodzajach instytucji funkcjonujących na rynku,.
"Choć ulga podatkowa powoduje w momencie jej wprowadzenia zmniejszenie bieżących dochodów budżetu państwa, to jednak w przyszłości zaowocuje ich zwiększeniem, ponieważ wypłacane świadczenia będą opodatkowane" - podsumowano.

Polacy nie myślą o przyszłej emeryturze

Co czwarty Polak nie oszczędza na starość  i nie planuje oszczędzać  w ogóle. Zaledwie nieco ponad 5 proc., pod wpływem debaty o emeryturach, założyło lokatę w banku, - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 21.02.2011 r.). W tym,  aż 72 proc. Polaków deklaruje , że burzliwa dyskusja o zmianach w systemie emerytalnym nie wpłynęła na ich decyzje odnośnie zabezpieczenia się na czas emerytury. Przy tym większość Polaków nie wie, w jaki sposób może dodatkowo zadbać o wysokość emerytury  – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Bank PBC. Zdaniem  Dariusza Kazalskiego, dyrektora Departamentu Centrum Inwestycyjnego Deutsche Bank PBC, "ludzie mają świadomość, że jeśli nie zaczną oszczędzać już teraz, to za 20-30 lat będą musieli zrezygnować z wielu rzeczy, na które nie będzie ich po prostu stać" - pisze gazeta. Zdecydowanie bardziej bierne są kobiety. Aż ponad 83 proc. z nich opłaca jedynie obowiązkowe składki. Natomiast mężczyzn oszczędzających i inwestujących z myślą o emeryturze jest więcej – 43 proc. Co więcej,  ponad dwa razy tyle kobiet, co mężczyzn deklaruje, że nie oszczędza i nie planuje oszczędzać (33 proc. wobec 14 proc.). Co dziesiąty Polak twierdz zaś, iż " medialna dyskusja nie ma wpływu na jego decyzję, ale i tak planuje zacząć oszczędzać w najbliższym czasie". Osoby rozważające dodatkowe zabezpieczenie finansowe na czas emerytury, najchętniej ulokowałyby  pieniądze w produktach elastycznych (np. kontach oszczędnościowych), które nie będą im ograniczać dostępu do gotówki - uważa tak prawie 38 proc. ankietowanych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT