PTE coraz bardziej zainteresowane prowadzeniem IKZE

Do końca roku  na złożenie wniosku  do Komisji Nadzoru Finansowego  w sprawie  prowadzenia indywidualnego  konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)  może zdecydować się połowa z 14 towarzystw zarządzających OFE - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 21.09.2011 r.). Według gazety, nie wiadomo jednak, ile  biur maklerskich czy banków zechce prowadzić IKZE. „DGP” pisze, powołując się na wyniki  własnej sondy, iż Polacy nie chcą dodatkowo oszczędzać na starość. Tym niemniej gazeta szacuje, iż " IKZE zainteresowana jest ponad połowa PTE. OFE traktują IKZE jako nagrodę pocieszenia za zmniejszone od maja składki, jakie trafią z II filaru. W tej chwili oceniają zainteresowanie potencjalnym produktem".
Jak informuje dziennik, w opinii   PTE PZU,  "nawet jedna trzecia klientów może być zainteresowana nową formą oszczędzania na starość. PZU na swojej stronie uruchomiło już o niej zakładkę" Inne towarzystwa sygnalizują natomiast brak zainteresowania Polaków oszczędzaniem w IKZE. Firmy muszą więc włożyć  duży wysiłek w akcję informacyjną, która powinna się zacząć pod koniec tego roku - twierdzi "DGP". I podkreśla, że instytucje finansowe muszą liczyć na własne siły, ponieważ "resort pracy uważa, że nie ma podstaw, aby angażował się w promocję działań prywatnych firm" .

Jest łatwiej wyliczyć kapitał początkowy do emerytury

Zgodnie z ustawą z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 187, poz. 1112, która weszła  w życie, możliwe będzie przyjęcie do obliczenia kapitału początkowego stażu pracy wyrażonego w dniach, a nie w pełnych latach - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.09.2011 r.). Do tej pory, ZUS  nie chciał   liczyć kapitału początkowego osobom, które pracowały krócej niż 6 miesięcy.  Nowela ustawy emerytalnej zmienia jednak  zasady wyliczania podstawy wymiaru kapitału początkowego (dotąd  art. 174 ust. 3 ograniczał prawo świadczeniobiorcy do wybrania kolejnych 10 lat kalendarzowych tylko do okresu z lat 1980 – 1998; bez wyłączenia żadnego czasu, kiedy np. przyszły emeryt nie podlegał ubezpieczeniom społecznym). Obecny "przepis nie wskazuje daty początkowej, od której ZUS będzie uwzględniać okresy ubezpieczenia. W praktyce więc jeśli emeryt pracował np. od 1970 do 1985 roku, a później był bezrobotnym bez prawa do zasiłku, to teraz ZUS i tak obliczy mu za ten okres kapitał początkowy" - podkreśla "DGP". Według Kamila Mazura Czernieckiego, radcy prawnego ZUS, teraz  emeryt sam wybierze kolejne 10 lat z okresu, kiedy najlepiej zarabiał . Zdaniem ekspertów - pisze  dziennik -  prawo do przeliczenia kapitału początkowego mają także osoby już pobierające renty lub emerytury. Nowa regulacja  zmienia także  "warunki uprawniające do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przez osoby, które skończyły 30 lat. Żeby ją uzyskać, wystarczy, że będą miały bardzo długie ubezpieczenie składkowe: kobiety – 30-letnie, mężczyźni – 35-letnie".
Według nowych przepisów,  o przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy mogą się starać osoby po ukończeniu 30. roku życia, "jeśli w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed złożeniem wniosku o rentę lub przed powstaniem niezdolności do pracy mogą wykazać pięcioletni staż ubezpieczeniowy" - wyjaśnia gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT