PTE nie chcą obniżać prowizji

Posłowie z Sejmowej Komisji Finansów otrzymali od Ewy Lewickiej, szefowej IGTE, wyliczenia mające zniechęcić posłów do obniżenia prowizji od składek odprowadzanych do OFE z 7 do 3,5 proc. - informuje „Parkiet" (Nr z 27.06.2008 r.).W opinii  Ewy Lewickiej, obniżka prowizji nie będzie miała większego znaczenia dla emerytów, natomiast PTE poniosą z tego powodu znaczne straty.
Zdaniem gazety, jeszcze bardziej w dochody PTE może  uderzyć propozycja Cezarego Mecha, doradcy prezesa NBP. Mech  zaproponował, aby obniżyć  nie prowizję od składek, ale opłatę za zarządzanie. Jak podkreślał, taka obniżka przyniosłaby emerytom korzyści 25-krotnie większe niż obniżka prowizji.

W latach 2009-2013 ZUS  zabraknie 157,6 mld zł na wypłaty emerytur

W 2007 roku. ZUS przyznał emerytury 215 tysiącom osób. To ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej i najwięcej od początku lat 90 - padł emerytalny rekord. Jednak zdaniem „Gazety  Prawnej" (Nr z 26.06.2008 r.).na wypłaty tych świadczeń w latach 2009-2013 zabraknie... 157,6 mld zł. Same wcześniejsze emerytury kosztują rocznie 20 mld zł, "Gazeta Prawna" przypomina, że w ub. roku Polki przechodząc na emeryturę miały przeciętnie 55,8 lat. To najniższy wiek od 1998 r. i jeden z najniższych w UE. Natomiast przeciętny w 2007 roku wiek przejścia na emeryturę mężczyzn to  59,7 lat. Pod tym względem sytuacja była już lepsza w 2003 r. (60,5 lat)- twierdzi „Prawna”. Według prognozy GUS liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie w latach 2008-2013 z 6,2 mln do 7 mln. Za pięć lat będą one stanowić 18,6 proc. społeczeństwa (obecnie 16,3 proc.).

Dwuzawodowcy w rolniczym systemie ubezpieczeń

Według Marka  Sawickiego,  ministra rolnictwa ustawa reformująca  KRUS, a która  wkrótce ( w dwóch wariantach)  trafi pod obrady Rady Ministrów, jest  reformą o znaczeniu fundamentalnym -  informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  25.06.2008 r. Zdaniem  ministra Sawickiego,  reforma "uszczelni" KRUS tak, by w tym systemie pozostali autentyczni rolnicy, nie zaś osoby, które mają ziemię, ale prowadzą inną działalność. Będą zróżnicowane, wyższe składki dla gospodarstw dużych, dochodowych, mających dochody przede wszystkim, a nie związane tylko i wyłącznie z wielkością gospodarstw. Minister podkreślił, że po raz pierwszy rolnicy dwuzawodowcy będą mogli być potraktowani jako normalni obywatele. Według Sawickiego, w  chwili obecnej rolnik dwuzawodowy, ten na 3-5 hektarach, kiedy zarobi poza swoim gospodarstwem 2755 zł, wypada do ZUS-u na wysoką składkę, na którą go po prostu nie stać i najczęściej pozostaje w szarej strefie. Rząd chce łączyć dochody z gospodarstwa i działalności pozarolniczej i tę grupę dwuzawodowców utrzymywać także w rolniczym systemie ubezpieczeń, przy zróżnicowanej  składce, a w przyszłości także z gwarancjami wyższych uposażeń emerytalno-rentowych. „Chcemy skończyć z tą niesprawiedliwością, że kiedy rolnik idzie do pracy, przechodzi automatycznie na składki ZUS-u, ale w momencie, kiedy traci tę pracę, to niestety zasiłku dla bezrobotnych nie otrzymuje” – twierdzi  Sawicki.

Termin wyboru OFE minie 10 lipca

ZUS przed lipcowym losowaniem wysłał 192,8 tys. listów do osób, które nie wybrały OFE, mimo że miały taki obowiązek – donosi Gazeta Prawna" (Nr z 25.06.2008 r.). Dziennik  przypomina, że losowanie do OFE odbywa się dwa razy w roku: w ostatnich dniach  roboczych stycznia i lipca., gdy ostateczny termin wyboru OFE mija odpowiednio  10 stycznia i 10 lipca. Losowanie dotyczy zaś osób urodzonych po 1968 roku, za które składki na ubezpieczenie emerytalne są odprowadzane lub osoby te robią to same (prowadząc na przykład działalność gospodarczą). Powinny one w ciągu siedmiu dni od powstania obowiązku ubezpieczenia dokonać wyboru funduszu emerytalnego. W przypadku, gdy tego nie uczynią, są wzywane najpierw drogą listowną przez ZUS do zawarcia takiej umowy. Gdy jej nie podpiszą, zostają  automatycznie przydzielone do losowania, w którym ZUS wylosuje im fundusz. W losowaniu biorą udział najlepiej wypadające w rankingach wyników inwestycyjnych ogłaszanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, a dodatkowo najmniejsze fundusze emerytalne. Obecnie to fundusze AIG, Polsat, Pekao i Generali. Według „Prawnej”, w ten sposób do II filaru trafiło aż 1,05 mln osób. Przykładowo: w 2007 w lipcowym losowaniu wzięło udział 131,6 tys., a w styczniu tego roku 99,9 tys. osób.

ZUS chce prowizji od nowych emerytur

ZUS twierdzi, że powinien otrzymywać prowizję od obsługi nowych emerytur – podaje „Parkiet" (Nr z 26.06.2008 r.).  Pieniądze te miałyby być przeznaczone m.in. na budowę systemu informatycznego oraz akcje informacyjne. Aleksandra Wiktorow, doradca prezesa ZUS powiedziała dziennikowi,  że na razie na ten cel zakład ma zaplanowane 3,5 mld zł, a najwięcej z tej kwoty, według Wiktorow,  pochłaniają koszty korespondencji. W opinii wieloletniej prezes ZUS, koszty wypłat  powinny być dzielone po połowie przez ZUS i OFE.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT