PTE popierają pomysł KNF o subfunduszach

Wśród pomysłów Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)  na zmiany w funkcjonowaniu OFE, znalazł się również umożliwiający otwartym funduszom emerytalnym prowadzenie subfunduszy o różnych profilach zysku i ryzyka. „Parkiet”(Nr z 06.03.2008 r.) podaje, że Michał Szymanski, wiceprezes PTE CU uważa pomysł ten za interesujący, ponieważ umożliwia on  dostosowywanie strategii do potrzeb klienta. Z kolei Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, prezes Allianz PTE, także postrzega  subfundusze za dobry pomysł, ale pod warunkiem, że będą  one wprowadzane powoli. Do planowanych zmian należy bowiem przede wszystkim przyzwyczaić  klientów. Na razie nie wiadomo jednak, czy klienci mieliby sami decydować,  czy i kiedy chcą zmienić  subfundusz, czy właściwsze byłoby automatyczne przenoszenie środków do bezpieczniejszych subfunduszy, np. po osiągnięciu ustalonego wieku. Tomasz Bankowski, prezes Pekao Pioneer PTE, twierdzi zaś, że lepiej byłoby pozostawić ten wybór klientom, ponieważ jakiekolwiek ograniczenie sprawi, że subfundusze staną się kolejnym elementem przymusu emerytalnego.

Grupa KBC zatrzyma PTE Dom ?

Grupa KBC, właściciel Warty i Kredyt Banku, chce w dalszym ciągu rozwijać  biznes emerytalny – donosi „Puls Biznesu”(Nr z 07.03.2008 r.). Należące do grupy KBC -  PTE Dom, które jeszcze do niedawna wystawione było na sprzedaż, pozostanie  w tej grupie kapitałowej, jednak prawdopodobnie zmieni  nazwę  na PTE  Warta – pisze gazeta. Jednak  Monika Nowakowska, rzecznik grupy KBC  nie chce się na ten  temat obecnie  wypowiadać.
OFE Dom jest jednym z najmniejszych funduszy na rynku. Posiada  310 tys. klientów i zgromadził aktywa wartości 1,99 mld zł.

RPO proponuje NFZ bis

Likwidacja monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz stworzenie NFZ bis, który działałby jako prywatna instytucja ubezpieczeniowa - to najważniejsze propozycje Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego przedstawione na białym szczycie – podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 06.03.2008 r.).W opinii RPO, NFZ bis byłby  równoległym  płatnikiem, który działałby jako prywatna instytucja ubezpieczeniowa zajmująca się kontraktowaniem oraz kontrolą umów o świadczenia medyczne. Miałby tez taką samą ofertę ubezpieczeniową i odpowiedzialność. Mógłby być kontrolowany również przez państwo, na przykład poprzez wykupienie przez Skarb Państwa części udziałów. Pacjenci mogliby wybierać płatnika i zmieniać go. Należałoby też zdefiniować koszyk świadczeń gwarantowanych i zapewnić środki na nie. Obecnie aż 80 proc. kosztów pokrywa tylko 10 proc. procedur. Właśnie je – twierdzi RPO -  należałoby przede wszystkim skatalogować i poddać szczegółowej weryfikacji, a także zagwarantować dostęp do procedur medycznych ratujących życie. Rozważyć można też współfinansowanie wyżywienia i zakwaterowania w szpitalach, wizyt u lekarzy oraz droższych procedur medycznych.

Emerytury pomostowe dla 130 tys. osób

Według Agnieszki Chłoń – Domińczak, wiceministra pracy i polityki społecznej,  prawo do emerytur pomostowych ma zyskać około 130 tys. osób urodzonych w latach 1949 - 1968. Pięć lat wcześniej na emeryturę odejdą osoby uznane za pracujące w szczególnych warunkach. Decydujące o tym, które zawody zostaną objęte tymi emeryturami, będą wskazania ekspertów z Komisji Ekspertów Medycyny Pracy. Nauczyciele nie zostaną objęci tymi emeryturami, ale w zamian mają zyskać specjalne przywileje – pisze „Gazeta Prawna” (Nr z 07.03.2008 r.).  Agnieszka Chłoń – Domińczak powiedziała w wywiadzie dla gazety, że na pewno zmniejszy się liczba zawodów, które dają prawo do wcześniejszego kończenia kariery zawodowej. Ta lista może się kurczyć z około 300 do około 60. Przy przyznawaniu komuś prawa do emerytury pomostowej brany będzie pod uwagę nie tylko sam fakt pracy w danym zawodzie, ale także na konkretnym stanowisku. A więc na ile praca ta obciąża zdrowie danej osoby lub na ile długi okres jej wykonywania może zagrażać bezpieczeństwu i życiu innych osób. Emerytura pomostowa będzie liczona w ten sposób, że kapitał zgromadzony na emerytalnym koncie będzie dzielony przez statystyczną dalszą długość trwania życia 60-letniej osoby. Mimo więc, że kobieta będzie odchodzić z rynku pracy w wieku 55 lat i pozostanie jej do przeżycia na dzisiejsze warunki ponad 27 lat, to jej kapitał zostanie podzielony przez około 20 lat, tj. wartość dalszego trwania życia 60-letniej osoby bez względu na płeć. Pracodawcy będą finansować wypłatę emerytur pomostowych  od 2010 roku.

KNF chce rewolucji w systemie akwizycji do OFE

Komisja Nadzoru Finansowego chce,  aby akwizytorzy OFE przestali nas namawiać do zmiany funduszu. Przyszli emeryci mają dostawać więcej informacji, na podstawie których mogą podjąć decyzję o wyborze OFE – podaje „Gazeta Prawna” (Nr z 05.03.2008 r.).  Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła swoją wizję zmian w systemie funduszy emerytalnych. Komisja nie podoba się  wyścig na prowizje dla akwizytorów, którą ostatecznie płacą klienci w formie opłat. Jednym z pomysłów KNF jest więc wprowadzenie systemu scentralizowanego, w którym zapisywanie do funduszu i zmiany w nim odbywałyby się głównie za pomocą kanałów elektronicznych (internet, telefon), korespondencyjnie, a w ostateczności w placówce funduszu. Głównym celem jest ograniczenie zjawiska przenoszenia przez akwizytorów całych grup klientów. Alternatywą jest zwiększenie regulacji tego systemu, np. przez system ankiet weryfikujących informacje przekazywane przez akwizytorów.
Nadzór chce też, żeby klienci mieli więcej twardych informacji, na podstawie których mogliby wybierać fundusz. Miałby to być jeden wskaźnik obejmujący wszystkie opłaty obciążające członka OFE.

Aktywa OFE spadły w lutym o 26,4 mln zł

W lutym 2008 r. wartość aktywów netto pozostających w zarządzaniu otwartych funduszy emerytalnych spadła o 26,4 mln zł  do poziomu 134 551,7 mln zł,  czyli zaledwie o -0,02 proc. – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa”(www.gu.com.pl z 06.03.2008 r.) za Analizy Online.
A luty  to jeden z tych miesięcy, w których na wielkość majątku zarządzanego przez fundusze emerytalne wpływają trzy czynniki: przelewy z ZUS, wynik zarządzania oraz rozliczenia sesji transferowych. W ubiegłym miesiącu najmniejsze znaczenie miał wynik z zarządzania, który zmniejszył wartość zarządzanych aktywów o 535 mln zł . Wartość środków jakie trafiły z ZUS do otwartych funduszy emerytalnych wyniosła w sumie 1,65 mld zł . W ramach lutowych przepływów blisko 12 mln zł trafiło do funduszy w postaci obligacji, a 1,64 mld zł stanowiła gotówka. Tak wysoka wartość środków pieniężnych wynika między innymi z faktu, iż ostatni ze styczniowych przelewów o wartości 816,5 mln zł, został odzwierciedlony dopiero w lutowych aktywach netto funduszy emerytalnych. Według szacunków Analiz Online, w ślad za osobami, które zdecydowały się na zmianę funduszu przepłynęło między OFE około 1,05 mld zł. Najszybciej spadały  aktywa Aegon OFE i OFE Skarbiec Emerytura. Drugi z funduszy osiągnął, najgorszy ze wszystkich OFE, wynik pod względem wartości jednostki rozrachunkowej (-0,83 proc.). Największą dynamiką spadku wartości aktywów charakteryzował się Aegon OFE. W jego przypadku istotny wpływ miało zapewne ujemne saldo przepływów transferowych - był to drugi fundusz, z którego odeszła największa liczba osób, poza tym wypracował on w lutym jedną z najsłabszych stóp zwrotu (-0,76 proc).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT